Integritetspolicy

HP respekterar din integritet

HP och dess dotterbolag förbinder sig att respektera din personliga information och din integritet samt strävar efter att skydda detta. HP tillhandahåller denna onlineintegritetspolicy för att informera dig om HPs rutiner samt om de valmöjligheterdu har när det gäller hur information om dig inhämtas online och hur den används. Den här integritetspolicyn finns lätt tillgänglig på startsidan på HP.com samt längst ned på alla HPs webbsidor.


HP var en av grundarna av och sponsor till den amerikanska organisationen Council of Better Business Bureaus Online Privacy Program och är en godkänd BBB-verksamhet. HPs integritetsrutiner följer BBBs affärsregler och vi är stolta över att få visa BBB-symbolen.


Accredited Business non-HP site


Under framtagandet av HPs integritetspolicyer och standarder respekterar vi och tar hänsyn till de viktiga principer och ramverk som finns tillgängliga, däribland OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows, EU-direktivet 95/46/EG och APEC Privacy Framework Madrid Resolution on International Privacy Standards.


HP tillämpar det Safe Harbor-ramverk som gäller mellan USA och EU och mellan USA och Schweiz enligt vad som tillkännages av USAs handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personlig information från EUs medlemsländer och Schweiz. HP har intygat att man följer Safe Harbors integritetsprinciper när det gäller avisering, urval, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning. Om du vill veta mer om Safe Harbor-programmet och se HPs intygande, gå till http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. HP har också upprättat ett antal bindande regler för företaget (Binding Corporate Rules, "BCR"), som har godkänts av alla tillsynsmyndigheter för dataskydd inom EEA och Schweiz och som trädde i kraft i juni 2011. BCR-reglerna säkerställer att personliga data om berörda individer inom EEA skyddas på ett fullgott sätt under tiden som de behandlas av någon av HPs globala enheter.


I enlighet med Safe Harbor-principerna och BCR-kraven förbinder sig HP att bemöta klagomål angående sekretess och insamling eller användning av personlig information. HP åtar sig även att hänvisa klagomål på integritet från EU-medborgare eller invånare angående deras personliga information enligt Safe Harbor-principerna, till ett oberoende tvistlösningsorgan, BBB EU Safe Harbor, som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om HP inte hanterar ditt klagomål inom rimlig tid eller om du inte är nöjd med hanteringen, kan du kontakta BBB EU Safe Harbor på: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


HP har erhållit TRUSTes APEC-sekretessigill, vilket innebär att det här sekretessmeddelandet och vår praxis har granskats för att se om de uppfyller TRUSTe-programmet. Programmet kan ses på bekräftelsesidan som du öppnar genom att klicka på TRUSTe-sigillet och via mobila tillämpningar som är länkade till det här sekretessmeddelandet.

HP:s sekretesspraxis som beskrivs i det här meddelandet uppfyller APEC-systemet Cross Border Privacy Rules, som omfattar transparens, ansvarighet och val avseende registrering och användning av personuppgifter.

CBPR-certifieringen omfattar inte uppgifter som kan registreras via program som kan hämtas på plattformar som tillhör tredje part.


Om du har något ärende rörande sekretess eller användning av data relaterat till HP:s APEC-certifiering som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta TRUSTe non-HP siteHur HP använder verktyg för automatisk datainsamling:


1. Integritetspolicyns omfattning

HP är en global organisation med rättssubjekt, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som går över nationsgränserna. Den här integritetspolicyn gäller för alla HP-ägda webbplatser, domäner, tjänster, tillämpningar och produkter samt för dem som tillhör våra helägda dotterbolag ("HPs platser eller tjänster"), förutom i fall då en sekretesspolicy eller ett sekretessmeddelande som är specifikt för ett HP-program, en HP-produkt eller en HP-tjänst ersätter eller kompletterar den här integritetspolicyn.


Länkar till andra webbplatser än HPs

HPs platser eller tjänster kan innehålla länkar till tredje parts tillämpningar, produkter, tjänster eller webbplatser, för din bekvämlighet och kännedom. Om du använder en sådan länk lämnar du HP-platsen. HP har ingen kontroll över sådana tredjepartsplatser och inte heller över andra företags integritetspolicyer, vilka kan skilja sig från HPs integritetspolicy. HP svarar inte för innehållet på sådana tredjepartsplatser och har heller inte något som helst ansvar för dessa platser. Den personliga information som du väljer att lämna ut till andra företag, omfattas inte av HPs integritetspolicy. HP rekommenderar dig att granska den integritetspolicy som gäller för andra webbplatser innan du tillåter insamling och användning av din personliga information.


HP kan även tillhandahålla funktioner för sociala medier som du kan använda för att dela information med dina sociala nätverk och samverka med HP på olika webbplatser för sociala medier. Vid användning av en del av dessa funktioner kan information om dig samlas in eller delas. HP rekommenderar att du granskar integritetspolicyn och inställningarna på de sociala mediewebbplatser som du interagerar med, för att förstå hur information samlas in, används och delas på de webbplatserna.


2. Insamling av personlig information

HP samlar in, exporterar och använder personlig information i syfte att ge dig bättre service och en personligt anpassad upplevelse när du interagerar med HP. Denna insamling sker efter det att vi informerat om den och inhämtat ditt tillstånd, och i de fall där det är nödvändigt registrerar vi insamlingen hos dataskyddsmyndigheterna.


HP kan samla in personlig information från dig för att kunna genomföra olika transaktioner, som t.ex.:


 • beställningar av produkter eller tjänster, aktiveringar och registreringar
 • profilgenerering och användarverifiering
 • förfrågningar om information
 • marknadsföring eller supportabonnemang
 • deltagande i tävlingar eller undersökningar
 • ansökningar om direktkredit
 • jobbansökningar

Exempel på personlig information som vi samlar in från dig:

 • kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • ekonomiska uppgifter som kredit- eller betalkortsnummer och annan faktureringsinformation
 • av myndigheterna utfärdat ID-nummer och lön
 • annan unik information som användar-IDn och lösenord, uppgifter om vilka produkter och tjänster du är intresserad av, vilken kontaktmetod du föredrar, utbildnings- och yrkesbakgrund samt preferenser vad gäller jobb
 • i vissa fall kan HP få dina företagskontaktuppgifter från en särskilt avdelad avdelning på ditt företag (som t.ex. IT-avdelningen)

Om du ansöker om en direktkredit kan vi be dig om ytterligare uppgifter som lön, av myndigheterna utfärdat ID-nummer, bank- eller kontouppgifter och annat som behövs för att verifiera att du är den du utger dig för att vara och bekräfta din kreditvärdighet. Denna information kommer att användas av HPs finansieringspartner för att fatta beslut om önskad kredit och hur stor den ska vara.


Om du använder ett "tipsa en vän"-program eller liknande på vår webbplats kommer HP att fråga efter din väns e-postadress, referens till sociala medier, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter i syfte att skicka en inbjudan till att delta i programmet.


Observera att om du publicerar, kommenterar, ger uttryck åt intresse eller klagomål eller delar personlig information, inklusive foton, i ett publikt forum på en HP-webbplats, socialt nätverk, blogg eller annat forum, kan denna information komma att läsas, visas, samlas in eller användas av andra användare av dessa forum, och kan användas för att kontakta dig, skicka oönskade meddelanden eller för syften som varken du eller HP har kontroll över. HP ansvarar inte för den personliga information som du väljer att publicera i dessa forum.


Utöver de uppgifter som du själv lämnar, kan HP samla in viss information när du besöker en HP-webbplats, en webbaserad applikation eller en webbplats som hanteras av ett annat företag ("powered by") för HPs räkning, via HPs verktyg för automatisk datainsamling, till exempel webbsignaler, cookies och inbäddade webblänkar. Genom dessa verktyg samlar HP in viss trafikinformation som till exempel webbläsarens typ och språk, åtkomsttider och adressen på den webbplats som du kom från, som din webbläsare automatiskt skickar till en webbplats. Via verktygen samlar HP även in information om din IP-adress, din unika enhetsidentifierare, klickströmsinformation (till exempel vilka sidor du tittar på, vilka länkar du klickar på och annat som du gör på HPs webbplatser eller webbplatser som hanteras ("powered by") av andra företag) samt produktinformation. HP kan också använda en del av dessa verktyg för automatisk datainsamling i samband med att vissa e-postmeddelanden och annan information skickas ut från HP. När du öppnar ett sådant e-postmeddelande eller klickar på en länk i meddelandet kan information skickas till HP. Om du vill veta mer kan du läsa Hur HP använder verktyg för automatisk datainsamling.


HP samlar också in information från offentliga eller kommersiellt tillgängliga källor som bedöms pålitliga. Sådan information kan omfatta namn, adress, e-postadress, preferenser, intressen samt demografiska data/profildata. Den information som HP samlar in från offentliga eller kommersiella källor kan användas tillsammans med den information som samlas in när du besöker HPs platser. HP kan till exempel jämföra geografisk information från kommersiella källor med den IP-adress som registreras av HPs verktyg för automatisk datainsamling för att se vilket geografiskt område du kommer från.


3. Så använder HP din information

Den information som HP samlar in för att förstå dina behov och intressen hjälper HP att ge dig en mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse på HPs webbplats. HP kan till exempel använda din information för att

 • hjälpa dig att utföra en transaktion eller beställning
 • förhindra och upptäcka säkerhetshot, bedrägeri och annan skadlig aktivitet
 • kommunicera med dig om produkter och tjänster
 • tillhandahålla och förbättra service och support
 • informera dig om nya tjänster och förmåner
 • ge dig personligt anpassade reklamerbjudanden
 • välja ut vilket innehåll som ska skickas till dig
 • ge vissa HP-webbplatser ett personligt anpassat innehåll
 • mäta effektiviteten i marknadsaktiviteter, annonser och webbplatser som hanteras av ett annat företag ("powered by") för HPs räkning,
 • låta dig delta i tävlingar och undersökningar
 • kontakta dig angående HPs produkter eller tjänster

HP vill ge dig möjlighet att själv göra dina personliga inställningar för att den marknadskommunikation som du får från HP ska passa dig så bra som möjligt (se Dina valmöjligheter och dina personliga inställningar).


Kreditkortsinformation används enbart för betalningshantering och för att förebygga bedrägeri. Information om lön, av myndigheterna utfärdat ID-nummer och annan känslig personlig information används inte för något annat ändamål av HPs finansieringspartner eller HP och sparas inte längre än vad som krävs för att tillhandahålla tjänsterna, om du inte ber HP att spara dina kreditkortsuppgifter för framtida köp.


4. Så delar HP din information

HP kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa ut personlig information om dig till andra med undantag för vad som stadgas i denna integritetspolicy. HP delar med sig av personlig information på följande sätt:


HP anlitar tjänsteproducenter och leverantörer för att leverera kompletta produkter, tjänster och kundlösningar och för att bistå HP med marknadsförings- och informationsaktiviteter. Sådana producenter och leverantörer är till exempel kreditkortsföretag, leverantörer av kundsupport och onlinehjälp, marknadsföring, e-posttjänsteleverantörer, leverantörer av databehandlingstjänster samt speditionsföretag. Leverantörer och tjänsteproducenter är enligt avtal med HP förpliktigade att iaktta sekretess angående den information som tas emot för HPs räkning. De har inte heller rätt att använda denna information för något annat ändamål än för att utföra de avtalade tjänsterna åt HP.


Ibland medverkar HP i marknadsföringsaktiviteter tillsammans med andra företag, även webbplatser som hanteras av ett annat företag ("powered by") för HPs räkning. Som ett led i dessa aktiviteter kan vissa tjänster och viss marknadsföringsinformation från HP levereras tillsammans med aktiviteter från andra företag. Vissa av dessa tjänster och denna information innebär att du har möjlighet att låta både HP och andra företag, som deltar i dessa aktiviteter, få del av personlig information om dig. Du kan till exempel få reklamerbjudanden från HP och andra företag eller få möjlighet att registrera dig online för programprodukter från flera företag. Om du väljer att dela din personliga information enbart med HP, kommer HP inte att föra denna information vidare till andra företag som deltar i marknadsföringsaktiviteter. Om du väljer att dela din personliga information med andra företag kommer denna information att hanteras enligt dessa andra företags integritetspolicy och rutiner.


HP kan vidarebefordra din personliga information till andra HP-ägda affärsenheter i USA och övriga världen. . Genom att använda HP-webbplatser eller registrera dig för ett konto eller en tjänst eller på något annat sätt ge HP din personliga information samtycker du till denna vidarebefordran av din personliga information genom det globala nätverket av HP-enheter.


Utöver det som beskrivs i den här policyn kommer HP inte att vidarebefordra den personliga information som du tillhandahåller till tredje part utanför HP utan ditt tillstånd, förutom för att: (i) svara på vederbörligen auktoriserade förfrågningar om information från polis och myndigheter; (ii) följa lagar, föreskrifter, vitesförelägganden eller domstolsbeslut; (iii) utreda och hjälpa till att förhindra säkerhetshot, bedrägeri och annan skadlig aktivitet; (iv) vidmakthålla/skydda de rättigheter och egendomar som tillkommer HP eller dess dotterbolag; eller (v) skydda HPs, våra anställdas eller tredje parts rättigheter eller personliga säkerhet på eller vid användning av HPs egendom när detta är tillåtet och i enlighet med kraven i gällande lag.


Det kan uppstå omständigheter där HP, av strategiska eller andra affärsmässiga skäl, fattar beslut om att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera verksamheten i vissa länder. En sådan transaktion kan innebära att personlig information röjs för eventuella eller faktiska köpare eller mottas från säljare. HPs praxis består av att söka lämpligt skydd för information i dessa transaktionstyper.


5. Personlig information som rör barn

HP samlar inte medvetet in information från barn under 13 år, eller 14 år i Korea, och riktar inte sina webbplatser till barn under dessa åldrar. Vi rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen online och på mobilen.


6. Dina valmöjligheter och dina personliga inställningar

HP ger dig möjlighet att få olika typer av information som ett komplement till produkter och tjänster från HP. Du kan prenumerera på att få produkt- och tjänstespecifik information och du kan även välja att få HPs allmänna information. Du kan välja att ta emot sådan allmän information via post, e-post, telefon eller mobil enhet.


Du kan välja om du vill ta emot dina prenumerationer eller den allmänna informationen vid datainsamlingspunkten eller på andra sätt som beskrivs i nedanstående avsnitt. Denna möjlighet gäller dock inte kommunikation i syfte att administrera beställningar, kontrakt, support, varningar om produktsäkerhet, uppdateringar av drivrutiner eller andra administrations- och transaktionsmeddelanden, eftersom sådana meddelanden primärt inte är av marknadsföringskaraktär.


Prenumerationsinformation


Prenumerationsinformation kan vara nyhetsbrev via e-post, programuppdateringar etc. som du har begärt eller accepterat att få. När du har begärt att få sådan information, kan du välja att avbeställa den på något av följande sätt:

 • Välj länken "opt out" (avbeställ) eller "unsubscribe" (avbryt prenumerationen) eller följ anvisningarna som ingår i all prenumerationsinformation.
 • När du vill avbryta prenumerationen på meddelanden som levereras till mobila enheter, besvarar du meddelandet med orden "STOP" (STOPPA) eller "END" (AVBRYT).
 • Gå tillbaka till den eller de webbsidor där du ursprungligen registrerade dina inställningar och följ anvisningarna för att avbryta prenumerationen. Du når många av HP-prenumerationerna på webbsidan för prenumerationsavtal.
 • Skriv till HP Privacy Office. Kom ihåg att uppge namn, e-postadress och postadress, samt relevant information om de HP-prenumerationer som du inte längre vill ha.

Observera att när du väljer att inte längre få viss prenumerationsinformation kan det påverka de tjänster som du har valt att ta emot från HP i de fall prenumerationen är ett villkor för att få tjänsterna.


HPs allmänna information

HPs allmänna information informerar om produkter, tjänster eller support. Det kan gälla information om nya produkter eller tjänster, specialerbjudanden eller inbjudningar att delta i marknadsundersökningar eller efterlevnadsgranskningar.


I många fall kan du använda HP Passport för att ange om du vill ha allmän information från HP. HP Passport är en tjänst med engångsinloggning där du kan registrera dig på HP Passport-kompatibla webbplatser med ett enanvändar-ID och ett lösenord som du själv har valt. HP Passport använder cookies för att lagra dina personliga basdata så att du inte behöver skriva in dem igen när du senare återvänder till någon av HPs många webbplatser. HP Passport låter dig också göra dina personliga inställningar. Dina inställningar kommer att gälla för alla HPs webbplatser, e-post och andra kommunikationskanaler som använder HP Passport.


Om du inte har tillgång till HP Passport kan du välja att inte få denna allmänna information genom att använda någon av följande metoder:

 • Välj länken "opt out" (avbeställ) eller "unsubscribe" (avbryt prenumerationen) eller följ anvisningarna som ingår i all e-postinformation.
 • När du vill avbryta prenumerationen på meddelanden som levereras till mobila enheter, besvarar du meddelandet med orden "STOP" (STOPPA) eller "END" (AVBRYT).
 • Skriv till HP Privacy Office. Kom ihåg att uppge namn, relevant kontaktinformation samt relevant information om dina personliga inställningar.

7. Åtkomst och korrekthet


HP strävar efter att hålla din personliga information korrekt registrerad. HP har skapat teknik, hanteringsrutiner och regelsystem för att upprätthålla riktigheten i personlig information från HPs kunder. HP ger dig rimlig tillgång till den personliga information som du har lämnat till HP och rimliga möjligheter att granska och rätta dem eller begära anonymisering, blockering eller borttagning. För att skydda din personliga integritet och säkerhet åtar sig HP också att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet med hjälp av lösenord och användar-ID, innan du får tillgång till din personliga information. För att granska och ändra den personliga information som du lämnat till HP kan du antingen gå tillbaka till den webbsida där du ursprungligen lade in dina uppgifter och följa instruktionerna där, använda HP Passport där det går eller kontakta HP Privacy Office.


8. Säkerhet

HP ser allvarligt på det förtroende som du har givit oss. För att förhindra obehörig åtkomst till eller obehörigt yppande av din personliga information och för att garantera tillförlitligheten i alla data samt för att säkerställa att informationen används på ett korrekt sätt, använder HP rimliga och tillämpliga fysiska, tekniska och administrativa rutiner som ska skydda den information som HP samlar in och bearbetar. HP behåller endast data enligt vad som krävs eller tillåts enligt lokal lag och om detta har ett legitimt affärssyfte.


Vid insamling och överföring av känslig information, till exempel kreditkortsuppgifter, använder vi en rad olika ytterligare säkerhetstekniker och rutiner för att skydda din personliga information från åtkomst, användning eller offentliggörande av obehöriga. Den personliga information som du skickar till oss lagras i datorsystem på övervakade platser med begränsad åtkomst. Vid överföring av konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi uppgifterna genom kryptering, exempelvis SSL-protokollet (Secure Socket Layer).


Kreditkortsnummer används enbart vid betalningshantering och inte för några andra syften. Som ett led i realtidshanteringen av betalningar, abonnerar HP på en tjänst för bedrägerihantering. Med denna tjänst får HP en extra säkerhetsnivå som förhindrar kreditkortsbedrägeri och som skyddar din ekonomiska information.


9. Ändringar i denna integritetspolicy

Om villkoren i HPs integritetspolicy modifieras, kommer HP att publicera den ändrade policyn här med uppgift om datum för ändringen. Om HP gör väsentliga ändringar i policyn kan vi också komma att meddela dig på annat sätt, exempelvis genom att skicka e-post eller anslå ett meddelande på HPs hemsida och/eller via sociala medier innan ändringarna träder i kraft.


10. Kontakta oss

HP värdesätter dina synpunkter. Om du har några kommentarer eller frågor om HPs integritetspolicy är du välkommen att skicka dem till HP Privacy Office eller skriva till HP på följande adress:


Kanada, huvuddelen av Latinamerika och USA:
HP Privacy Mailbox
11445 Compaq Center Drive W.
Mailstop 040307
Houston, Texas 77070
USA

Mexiko: Hewlett-Packard
Legal Department
Prolongación Reforma No. 700
Colonia Lomas de Santa Fe
México, D.F., C.P.01210

Europa, Mellanöstern och Afrika:
EMEA Privacy Office
Hewlett Packard
MS 250
1 Avenue du Canada
HP Les Ulis -91947 – Frankrike

Asien/Stillahavsområdet och Japan: HP APJ Privacy Office
Hewlett Packard
PO Box 384
Concord West, NSW 2138
Australien


Rev. Oktober 2014


Hur HP använder verktyg för automatisk datainsamling

Nedanstående avsnitt innehåller ytterligare information om vanligen använda webbverktyg.


Cookies

En "cookie" är en liten datafil som överförs från webbplatsen till hårddisken i din dator. HP eller dess tjänsteproducenter skickar cookies när du surfar på vår plats eller på platser där våra annonser visas, gör inköp, begär eller personanpassar information eller registrerar dig för vissa tjänster. Genom att acceptera de cookies som används på vår plats, på platser som hanteras av ett annat företag ("powered by") för HPs räkning eller på platser där våra annonser visas kan du ge oss tillgång till information om ditt surfbeteende, som vi kan använda för att ge dig en personligt anpassad upplevelse. Cookies är antingen "sessionscookies" eller "permanenta cookies".

 • Sessionscookies ligger inte kvar i din dator när du har stängt webbläsaren.
 • Permanenta cookies ligger kvar i din dator tills du raderar dem eller tills de upphör att gälla. De flesta webbläsarprogram accepterar som standard cookies automatiskt, men du kan i regel neka att ta emot cookies eller välja vilka cookies du vill acceptera genom att anpassa inställningarna i din webbläsare. Om du stänger av cookies kan det hända att vissa funktioner på våra sidor inte blir tillgängliga och att en del webbsidor inte visas korrekt.

I vissa länder kan du också ändra inställningarna för HP.com och den associerade cookien genom att använda ett verktyg för inställningshantering på den webbplats du besöker.


Du hittar information om vanliga webbläsare och hur du kan anpassa dina cookieinställningar i avsnittet för hjälp och support i din webbläsare.


Ibland använder HP lokala delade flash-objekt (LSOer) för att lagra flash-innehåll och inställningar. LSOer utför liknande funktioner som HTML-webbläsarcookies och placerar små filer på din dator som vanligtvis kallas flashcookies. Flashcookies skiljer sig från webbläsarcookies och det går kanske inte att ta bort flashcookies med de verktyg för cookiehantering som finns i webbläsaren. Om du vill veta mer om flashcookies och hur du hanterar sekretess- och lagringsinställningarna för dem kan du besöka Adobe Systems webbplats non-HP site.


Webbsignaler

Vissa av HPs och tredje parters webbsidor och HTML-formaterade e-postmeddelanden använder webbsignaler antingen ensamma eller i kombination med cookies för att samla in information om hur du använder webbplatsen eller e-post och för att mäta prestanda på hp.com, applikationer och webbplatser som hanteras av ett annat företag ("powered by") för HPs räkning. En webbsignal är en elektronisk bild, så kallad single-pixel (1x1) eller transparent GIF. Webbsignaler kan känna igen vissa typer av information på besökarens dator, som cookies, tid och datum då en viss sida besöks samt en beskrivning av sidan där webbsignalen är placerad. Beroende på sammanhang kan webbsignaler också hänvisa till innehåll på en tredje parts server och användas av tjänsteleverantörer för att leverera lämpliga annonser till dig.


Du kan försöka stänga av webbsignaler i e-postmeddelanden genom att inte ladda ned bilder i meddelandet (denna funktion beror på vilket e-postprogram du har i din dator). Det är dock inte alltid som detta blockerar en webbsignal eller andra verktyg för automatisk datainsamling. Detta beror på egenskaperna hos det specifika e-postprogrammet. Om du vill veta mer om detta kan du se information för ditt e-postprogram eller informationen från din tjänsteleverantör.


Om du väljer att ta emot e-postreklam eller nyhetsbrev från HP enligt vad som specificeras i Dina valmöjligheter och dina personliga inställningar kan HP automatiskt samla in personlig information om dig. Exempelvis kan HP med hjälp av webbsignaler och personanpassade webbadresser inbäddade i dessa e-brev eller nyhetsbrev spåra om du har öppnat meddelandena och om du har klickat på länkarna i meddelandena. Se nedan för mer information om inbäddade webblänkar.


Inbäddade webblänkar

E-post från HP, Internetknappar på tangentbordet som är förprogrammerade av HP och reklamikoner som är förinstallerade på datorns skrivbord, använder ofta länkar som leder till en relevant del av webben, efter omdirigering via HPs servrar. Omdirigeringen gör att HP kan ändra måladressen för dessa länkar vid behov och dessutom bedöma effekten av sina marknadsföringsaktiviteter.


I e-post kan sådana webblänkar också göra att HP kan se om du har klickat på en länk i meddelandet och denna information kan kopplas till din personliga identitet. Om du inte vill att HP ska samla in information om de länkar du klickar på kan du:

 • ändra dina personliga inställningar för hur du tar emot information från HP (dvs. välja en textbaserad version av meddelandet där detta är möjligt) eller välja att inte klicka på länkar i e-postmeddelanden från HP,
 • ta bort de förinstallerade reklamikonerna från HP på datorns skrivbord eller välja att inte klicka på dem eller
 • konfigurera om Internetknapparna på tangentbordet till vissa datormodeller så att måladressen blir en som du själv väljer (följ anvisningarna som följde med datorn).

HP-annonser och erbjudanden på tredje parts webbplatser

HP träffar avtal med tjänsteleverantörer om annonsplats på webbplatser som ägs av tredje part. Utöver detta kan vissa webbplatser hanteras av ("powered by") en tjänsteleverantör och tillhandahålla HP-erbjudanden för HPs räkning. Dessa tjänsteleverantörer kan skicka cookies från och använda webbsignaler på dessa tredje parters webbplatser och på hp.com. Dessa cookies och webbsignaler låter HP samla in information om de sidor du har besökt och de länkar du har klickat på.


Om du vill veta mer om nätverksannonsering och hur du väljer att inte vara med kan du besöka http://www.aboutads.info non-HP site.


Originalet till den här policyn finns på engelska i http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Alla översättningar tillhandahålls som en service.


Tillbaka till överst på sidan

Snabblänkar till integritetspolicy:

Integritetspolicyns omfattning

Insamling av personlig information

Så använder HP din information

Så delar HP din information

Personlig information som rör barn

Dina valmöjligheter och dina personliga inställningar

Åtkomst och korrekthet

Säkerhet

Ändringar i denna integritetspolicy

Kontakta oss

Verktyg för automatisk datainsamling

Hur HP använder verktyg för automatisk datainsamling:

Cookies

Webbsignaler

Inbäddade webblänkar

HP-annonser på tredje parts webbplatser


Relaterade integritetslänkar:

Integritetspolicys för andra länder/regioner

HPs globala övergripande integritetspolicy