Allmänt meddelande för HP-webbplatser

0

Viktigt meddelande till Samsungs skrivarkunder

Till följd av att HP förvärvat Samsungs globala skrivarverksamhet har HP och dess dotterbolag mottagit eller kommer att motta vissa personuppgifter om kunder och partner från Samsungs skrivarverksamhet. Det gör att HP kan fortsätta att tillhandahålla grundläggande garanti och utökad support och tjänstekontinuitet till Samsungs kunder samt att upprätthålla affärsrelationer med Samsungs pålitliga affärspartner.

HP vidkänner den avsevärda vikten av integritet, säkerhet och dataskydd för våra kunder och våra affärspartner över hela världen. Det här meddelandet ger information till Samsungs kunder och partner om hur HP kommer att använda deras personuppgifter framöver.

I samband med förvärvet har HP fått eller kommer att få följande typer av personuppgifter:


Kunduppgifter


  • Ärendehistorik: Anteckningar från Samsungs call center och historik om support/reparationer från Samsungs auktoriserade servicecenter;
  • Modell, serienummer, inköpsdatum, beskrivning av problemet, beskrivning av reparationen;
  • Information om servicepaket: Certifieringsnummer, paketkod, återförsäljarens kod och namn, modell, serienummer, registreringsdatum, köp
  • Datum, garantins startdatum, garantins slutdatum

Uppgifter om partner:


  • Namn, kontaktuppgifter, jobbtitel
1

Hur kommer HP att använda dina personuppgifter?

HP kommer att fortsätta att använda dessa personuppgifter på ett liknande sätt som Samsung, nämligen för att tillhandahålla grundläggande garanti, utökad support och servicekontinuitet samt för att bedöma, analysera och förbättra våra marknader, kunder, produkter och tjänster, liksom för att upprätthålla affärsrelationer med Samsungs affärspartner. Vi tar integritet på stort allvar och implementerar stark kontroll över informationssäkerhet inom våra organisationer för att hålla din information säker. Mer information om hur vi använder dina personliguppgifter inom HP samt om dina rättigheter angående dessa uppgifterna finns i HPs sekretesspolicy..

2

Vilket HP-företag har dina personliguppgifter?

Kunders och partners personuppgifter har förts över till HP Inc.:


  • Företagets namn : HP Inc.
  • Företagets adress : 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
  • Företagets telefonnummer : 1-650-857-1501