Digital skyltning

HPs digitala skyltningsskärmar visar tilltalande och engagerande grafik-, text- och videobaserad reklam med full funktionalitet och hög 1080p-upplösning – perfekt för inomhusmiljöer.

Sök efter

digital skyltning

- av objekt
  • Bilden motsvarar kanske inte produkten.
  • Kontrollera produktspecifikationerna under Faktablad/Dokument. Om produkten följer EN 55022 klass A kan användning av produkten i bostadsområden orsaka störningar i TV-/radiomottagning i ogynnsamma förhållanden.

    HP har åtagit sig att tillhandahålla kunderna information om kemiska ämnen i våra produkter för att uppfylla juridiska krav t.ex. REACH (Europaparlamentet och rådets förordning EG nr 1907/2006). En kemisk informationsrapport för den här produkten finns på: www.hp.com/go/reach.