Distributionstjänster

Låt oss ta hand om teknikdistributionen så att du kan fokusera på annat.

Installation och distribution av en stor mängd hårdvara kan ofta kännas överväldigande för storföretagen. Låt HP hantera det i stället. Vi tar hand om allt från logistik, installation och datamigrering till datasäker avställning1. Du och din IT-personal kan i stället fokusera på att få ut det mesta av teknikverktygen.

Kontakta oss

Från leverans till säker avställning

HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.

1. Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på hp.com/recycle