HP Services

Alla moderna företag behöver en teknikpartner. Låt HP Services bli din.

Kontakta oss

En mängd skräddarsydda hanterade tjänstelösningar för ditt företag

Med HPs tjänster får du hjälp med allt från utrustningsjustering till hämtning av verksamhetskritiska data. Dygnet runt, var du än är. Upptäck hur du kan skydda dina investeringar, övervinna utmaningar inom verksamheten
och bibehålla fokus på nyskapande.

Se vad våra kunder har att säga

Utan HPs konfigurationsservice hade jag varit tvungen att använda en extern konsultfirma, vilket hade kostat mig runt 500 euro om dagen.
Ivan Hislaire, Client Systems Manager på GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$

Servicenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service fås från det datum då du köper maskinvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.

1. Inklusive telefon, självservice, webbiljetter, e-post och chatt

HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.