HP ÅTERSTÄLLNINGS- OCH FÖRNYELSETJÄNSTER

Vi återställer och återanvänder eller återvinner era uttjänta enheter.

Skydda era företagsdata samt personliga data med våra säkra tjänster för uttjänta produkter och förbered för en teknikuppdatering med återvinning som stödjer miljövänlig hållbarhet.

1. Ett skäligt marknadsvärde kommer att fastställas utifrån enhetens ålder och skick. Alla enheter har inte ett restvärde. Om de inte har ett restvärde kommer de att återvinnas på ett ansvarsfullt sätt.

2. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till kunden eller initieras av denne vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.