Fallstudier och inlärning i verkliga livet
Instruktionsvideor
Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.
Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan behöva uppgraderad och/eller separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en uppdatering av BIOS för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com

© 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting som nämns här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.