LYSANDE INNOVATION

HP Learning Studios finns i över 60 utvalda skolor i världen och är utrustade med modern teknik och är designad för för att inspirera nästa generations inlärningsupplevelser.

HPs OCH MICROSOFTS NÄTVERK FÖR LEARNING STUDIOS – ETT HELT NYTT KLASSRUM

HP Learning Studio inspirerar nästa generations lärande i skolor runt om i världen genom intuitiv modern teknik och läroplanbaserade projekt och upplevelser.

SE VIDEONHÄMTA BROSCHYREN

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logotypen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logotypen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi och Xeon Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.
USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.