1. Jämfört med andra HP DesignJet T-skrivarserier.

2. Jämfört med storformatbläckskrivare under 25 000 USD för grafiska programtillämpningar. Baserat på tillverkares publicerade uppgifter från oktober 2013 om färgskrivare med de högsta utskriftshastigheterna. Testmetoderna varierar.

3. Mobilappen HP All-in-One Printer Remote finns tillgänglig för Apple® iPad, iPhone och iPod Touch med iOS v. 7.0 eller senare och för mobila Android-enheter som kör Android v. 4.4 eller senare. Mobilappen HP All-in-One Printer Remote finns tillgänglig kostnadsfritt från Apple® App Store för mobila Apple®-enheter och från Google Play Store för mobila Android-enheter.

4. HP Print Service Plugin-appen finns tillgänglig för mobila Android-enheter som kör Android v.4.4 eller senare. Kostnadsfri app från Google Play.

5. Vid lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk (ofta en trådlös åtkomstpunkt med förbindelse till kabelanslutna anslutningar) eller ha en trådlös direktanslutning till skrivaren. Trådlösa prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlösa funktioner är endast kompatibla med 2,4 GHz-hantering. Fjärrutskrift kräver internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Kontakta operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på www.hp.com/go/designjetmobility.

6. Utskriftsbeständighet beräknas av HP Image Permanence Lab utifrån HP Vivid-fotobläck med HP DesignJet Z6200 Photo Production-skrivaren. Prestanda för vattenbeständighet varierar beroende på skrivare och utskriftsprofil. Testerna av vattenbeständighet har utförts av HP Image Permanence Lab på en mängd olika HP-medier enligt ISO 18935-metoden. Reptålighet som är baserat på interna HP-tester med hjälp av Taber- och mynttestmetoden på olika HP-medier. Beständighetsvärdering vid visningsförhållanden för skyltning inomhus/skyddat mot direkt solljus utförd av HP Image Permanence Lab och av Wilhelm Imaging Research, Inc. på olika HP-utskriftsmaterial. Mer information finns på http://www.HPLFMedia.com/printpermanence.extern länk

© 2017 HP Development Company, L.P. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting som nämns här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se microsoft.com extern länk.

Vissa funktioner – exempelvis röstassistenten Cortana, infärgning och Continuum – kräver mer avancerad hårdvara. Se microsoft.com/sv-se/windows/features extern länk. Simulerade skärmbilder, som kan komma att ändras. Windows Store-appar säljs separat. Appens tillgänglighet och upplevelse varierar beroende på marknad.