Full tillgång + lärande i praktiken = meningsfulla resultat

Elever engagerar sig och lyckas när utbildningen är flexibel och skräddarsydd för deras personliga inlärningsbehov. HP utbildningslösningar ger elever full tillgång till innehållet, kursplanerna och samarbetet de behöver för lärande i praktiken och att skapa meningsfulla resultat för sig själva och sin omgivning.

1. Trådlöst 2 x 2 är ett tillval för HP ProBook 11 EE G1 och G2 och HP Pro x360 310 EE G2. Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och ingår inte. Antalet offentliga trådlösa nätverkspunkter är begränsade. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkasten kan detta påverka datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.

2. Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på flera faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maximala kapacitet minskar naturligt med tid och användning. Mer information finns på www.bapco.com extern länk.

3. Testerna har utförts av HP med hjälp av Google Chrome OS power LoadTest. Batteriets livslängd varierar och dess maximala kapacitet minskar naturligt ju längre tid du använder det. Mer information om testerna finns på http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testingextern länk.

4. HP Classroom Manager for Teachers krävs samt säljs separat för styrning och låsning av enheten från lärarens skrivbordskonsol i Windows; Det finns ingen funktion för låsning och styrning från HP Classroom Manager for Student. Styrning och låsning av enheter görs från lärarens konsol på Windows-skrivbordet.

5. MIL STD 810G-tester är inte avsedda att påvisa lämplighet för amerikanska DOD-kontrakt eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under MIL STD-testförhållanden eller andra oavsiktliga skador krävs HP Care Pack-tillvalet för skydd mot oavsiktliga skador.

6. MIL-STD-tester pågår och är inte avsedda att visa lämpligheten för amerikanska DOD-kontrakt eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under MIL STD-testförhållanden eller andra oavsiktliga skador krävs HP Care Pack-tillvalet för skydd mot oavsiktliga skador.

7. Ingår som standard på HP Pro Tablet 10 EE, HP Pro Slate 10 EE och HP Chromebook 11 EE och finns som tillval på andra EE-plattformar.

8. Kräver tillvalet bakåtvänd kamera, endast på utvalda konfigurationer. Framåtvänd kamera är standard på samtliga modeller.

© 2017 HP Development Company, L.P. Informationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Ingenting som nämns här ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logotypen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logotypen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, och Xeon Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se microsoft.com extern länk.

Vissa funktioner – exempelvis röstassistenten Cortana, infärgning och Continuum – kräver mer avancerad hårdvara. Se microsoft.com/sv-se/windows/features extern länk. Simulerade skärmbilder, som kan komma att ändras. Windows Store-appar säljs separat. Appens tillgänglighet och upplevelse varierar beroende på marknad.