Tre kompetenser som behövs för digital omvandling

2018-09-264 Minute Read

Medan världen genomgår en digital omvandling förvandlas även IT-avdelningens roll. Ta till exempel den brittiska banken Lloyds som avskedade 1000 anställda, inklusive 250 från IT-avdelningen. Banken sa att 150 nya IT-tekniker kommer att anställas senare, antagligen för att företaget vill anställa tekniker med andra, mer avancerade kunskaper.

Även om Lloyds påstår att förändringen beror på en ökning av kunder som använder internetbanker drabbar den digitala omvandlingen inte bara finansiella företag. Allt eftersom företag förändras i alla branscher kommer företag att börja leta efter anställda som har nya eller förbättrade tekniska kunskaper. För att hålla sig relevanta måste IT-tekniker skaffa sig nya kunskaper och följande områden är tre av de populäraste kunskaperna som efterfrågas idag:

1. Håll kompetensen inom cybersäkerhet uppdaterad

Kompetens inom blir avgörande för alla företag när dataintrång och social manipulation dagligen figurerar i nyheterna. Sjuttio procent av tekniker inom informationssäkerhet säger att brist på kompetens i cybersäkerhet har påverkat deras organisation, enligt en undersökning av Information Systems Security Association och analysföretaget Enterprise Strategy Group.

Den negativa inverkan av denna kunskapsklyfta inkluderar ökad arbetsbelastning för cybersäkerhetspersonalen. Det finns ett behov att rekrytera yngre medarbetare i stället för mer erfarna cybersäkerhetstekniker och att fokusera på högt prioriterade säkerhetshändelser i stället för på säkerhetsplanering, strategi eller utbildning.

Eftersom cyberbrottsligheten blir värre för varje dag kommer efterfrågan på IT-tekniker med säkerhetskompetens bara att öka. Förutom att göra system hacksäkra och förhindra attacker innan de kan göra någon skada, bör cybersäkerhetskunskaper inkludera att veta hur man skyddar varje slutpunkt på IT-nätverket, inklusive ofta förbisedda enheter som skrivare. En viktig kunskap är att veta hur man väljer och konfigurerar slutpunkter för att öka säkerheten.

2. Skaffa djupa kunskaper inom IoT

När tidigare vardagliga föremål blir nätverksenheter som kommunicerar med varandra och med molnet behöver företag en IT-avdelning som förstår Internet of Things (IoT). Enligt Statista kommer knappt 31 miljarder IoT-enheter förutspås vara i bruk 2020 och det är oundvikligt att några av dessa enheter kommer att hamna på kontoret, om de inte redan finns där.

Från smarta klockor till smarta bilar har IoT möjlighet att förvandla världen i alla branscher, från transport och sjukvård, till handel och jordbruk, enligt Information Technology Industry Council. Förutom detta så förutspås det att tekniken kommer att förändra hur samhället fungerar genom att skapa uppkopplade städer eller hem.

I den här miljön kan du se till att du har arbete i många år framöver om du lär dig IoT-kunskaper. IoT-enheter ställer nya krav på företagsnätverk, samt företagets säkerhetsregler och system. Företag kommer att leta efter medarbetare som kan uppfylla dessa krav.

3. Bevaka alla AI-trender

Många aspekter i vardagen kommer snart att vara beroende av system med artificiell intelligens, inklusive diagnostisering, domstolsbeslut och transport. Faktum är att 95 procent av IT-beslutsfattarna på organisationer i de senare stadierna av digital omvandling säger att de planerar att ha ett separat team med AI-tekniker. Men 49 procent rapporterade att deras organisation inte kan driftsätta de AI-tekniker de vill eftersom deras data inte är redo för AI-teknikens krav. Personer som kan hjälpa företag att driftsätta denna AI-teknik kommer att vara mycket värdefulla.

Maskinernas kapaciteter ökar,” säger dr. Stephen Cave, verkställande direktör på Leverhulme Center for the Future of Intelligence (CFI), i en intervju med University of Cambridge. ”Maskiner kommer att utföra de uppgifter vi inte vill göra: enformiga jobb, farliga jobb. De kommer även att utföra uppgifter som vi inte klarar av, som innebär för mycket data för människohjärnan, eller där maskiner helt enkelt är snabbare, bättre och billigare.” När AI tar över traditionella jobb behöver de som är förberedda på de nya jobb detta skapar inte frukta något.

Diversifiering: den viktigaste kompetensen av alla

För att hålla sig relevant i dagens värld måste man hela tiden skaffa sig ny kompetens. Arbetsgivare ville förut ha IT-avdelningar med folk som hade specialkunskaper. Men idag kräver mindre avdelningar personer med mer diversifierad kompetens.

En av fyra IT-arbetare oroar sig för att deras kompetens kommer att bli inaktuell, inklusive ”alla som är rädda för automatisering (d.v.s. alla) och alla som arbetar med programmeringsspråk, som Visual Basic, Flash eller till och med Ruby,” enligt Fast Company.

Håll takten med den digitala omvandlingen genom att fortsätta att utbilda dig. Även om ingen kan känna till allt kommer den IT-tekniker som fortsätter att uppdatera och expandera sina kunskaper att fortsätta vara relevanta för sin arbetsgivare och för arbetsmarknaden.

Tektonika Staff 2018-10-29 5 Minute Read

Stå främst i IT-innovation utan att falla

IT-innovation går så snabbt att 50 procent av de högteknologiska jobb som finns nu inte kommer finnas kvar om 10 år. Läs om hur du kan hantera det bäst.

Tektonika Staff 2018-10-25 6 Minute Read

Anpassa den digitala säkerheten till avdelningarnas behov

Precis som varje avdelning har en specifik roll inom företaget, kräver de också specifika prioriteringar och metoder vad gäller digital säkerhet.

Lydia Dishman 2018-10-10 6 Minute Read

3 varnande exempel som visar hur viktigt det är att stoppa hackare

Facebook, Tesla och den svenska regeringen har drabbats av cyberintrång och det kan hända alla. Se till att stoppa hackare innan de tar sig in i din miljö.