Glöm inte IoT-enhetssäkerhet

2018-09-275 Minute Read

Prognoserna för IoT-marknaden (Internet of Things) ser lite olika ut, men alla kan enas om en sak: framtiden för IoT ser ljus ut. Och säkerhet för IoT-enheter är av yttersta vikt eftersom det enligt Gartners uppskattning finns 9 miljarder anslutna enheter idag och det beräknas ha ökat till 20,4 miljarder år 2020. Oavsett om prognoserna stämmer kan vi vara säkra på att företag inom olika branscher går igenom en förvandling.

IoT kommer att hjälpa företag att bli mer datadrivna, agila, produktiva och effektiva – så länge som de prioriterar säkerhet för IoT-enheter och slutpunktssäkerhet i allmänhet. Det är ju ingen hemlighet att IoT-enheter kan vara sårbara för cyberangrepp. Ju fler anslutna enheter det finns i nätverket, desto fler ingångspunkter finns det för hackare, vilket innebär en exponentiell ökning av nya säkerhetshot. Och slutpunkter är viktiga mål för den som försöker ta sig in i ett nätverk utan att märkas.

Med andra ord kan du bara utnyttja alla fördelar med IoT-teknik fullt ut om ditt nätverk inte är öppet för cyberangrepp från vem som helst. Om ditt företag verkar inom tillverknings-, transport- eller läkemedelsindustrin är säkerhet för IoT-enheter särskilt viktigt och måste ligga högst upp på listan. Här får du se varför och vad du kan göra åt det.

Se upp för tillverkningsluckor

Tillverkningsindustrin är världsledande vad gäller IoT eftersom alla typer av tillverkare, med allt ifrån bil- till elektronikindustrin, investerar mycket i dessa tekniker. IoT träder in i eran Industri 4.0: tack vare IoT-enheter kan tillverkare öka både effektiviteten och produktiviteten genom att använda sensorer på utrustning. Tillsammans med big data-analys och maskininlärning kan dessa sensorer identifiera flaskhalsar och hitta sätt att snabba upp och strömlinjeforma delar av tillverkningsprocessen. IoT kan även förutse utrustningsfel, vilket ökar tillförlitligheten och minskar underhållskostnaderna. På det hela taget ser tillverkningsföretag lovande ökningar i intäkter tack vare spridningen av IoT.

Håll koll på det senaste inom transport

I transportbranschen handlar IoT om att optimera infrastruktur och logistik samt att öka säkerheten. Det har snackats om anslutna bilar i många år, men även bussar, tåg och plan som används för privat, kommersiellt och kommunalt bruk kommer att dra fördel av det så kallade ”Internet of Transportation.”

Exempelvis testar man i London ett smart parkeringsprojekt som gör att förarna kan hitta parkeringsplatser, vilket skulle kunna minska både stadstrafiken och köerna. Och i Köpenhamn siktar man på att förbättra cykelbanorna i stan genom att använda sensorer som övervakar cykeltrafiken i realtid. Om man vänder blicken mot himlen ser man att flygbolag använder sensorer för att hjälpa underhållspersonal att se till att flygplanen är säkra och efterlever FAA:s regleringar. Och på marken använder lastbilsföretag IoT för bättre logistik, vilket gör att eran med självkörande lastbilar är närmare än man kan tro.

Ta pulsen på säkerhet i sjukvården

IoT tar sjukvården till en ny nivå genom att möjliggöra mer konsekvent övervakning och därmed mer omfattande och korrekta data som kan automatisera processer och leda till bättre beslut om behandling. IDC förutser att sjukhusen år 2019 kommer att öka sin användning av robotar med 50 procent, läkare kommer att ha 30 procent mer tid tack vare sjukvårdsappar som samlar in kliniska IoT-data och 40 procent av vårdföretagen kommer att använda IoT-aktiverade biosensorer för att kontrollera vitalparametrar. Under de kommande åren kommer sjukvårdssektorn att kunna erbjuda patienterna bättre och mer anpassad vård.

Dra åt skruvarna i din säkerhet för IoT-enheter nu

I en Forbes Insights-undersökning med 500 chefer svarade 70 procent att de var ”säkra på att de kunde skydda sina IoT-enheter” medan 39 procent svarade att ”IoT-program på deras företag hade försenats på grund av säkerhetsfrågor.” IoT-enheternas många fördelar måste hanteras med en genomtänkt och vaksam inställning till säkerhet för IoT-enheter och slutpunktssäkerhet (och för att få chefernas godkännande).

Vad bör en säkerhetsstrategi för IoT-enheter innehålla? Till att börja med ska den innehålla samma säkerhetsåtgärder som du använder för andra IT-system, till exempel antivirusprogram, skydd mot skadeprogram, brandväggar och intrångsskydd. En annan viktig del är autentisering: IoT-enheter genererar värde genom att kommunicera med andra enheter, men det kan bli rörigt och förvirrat när flera typer av enheter ”pratar” med varandra samtidigt. Autentiseringsåtgärder såsom digitala certifikat, tvåfaktorsautentisering och biometrik säkerställer att bara behöriga anslutna enheter kan komma åt företagets nätverk. Och naturligtvis krävs kryptering för att skydda data, både i vila och när de skickas.

Effektiv slutpunktssäkerhet handlar om att vara så grundlig som möjligt. Varenda enhet, app och API måste vara säker. En liten miss är allt en hackare behöver för att slingra sig in i ditt nätverk. Till exempel glömmer man ofta bort skrivarsäkerheten, vilket skapar en potentiell sårbarhet. Därför är det mycket viktigt att ha enheter med inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel skrivare som ständigt övervakar och som upptäcker intrång för att stoppa angrepp i samma stund de startar. Proaktiva säkerhetsfunktioner är avgörande för att hålla sig säker i dagens snabbt föränderliga cybersäkerhetslandskap.

Utöver åtgärder för teknisk säkerhet är det också viktigt att tänka på personal och processer för att upprätthålla slutpunktssäkerhet. Inte ens de mest robusta säkerhetsfunktionerna är effektiva när det gäller den mänskliga faktorn, så se till att alla anställda utbildas om bästa praxis för säkerhet. Det kanske kräver lite extra jobb, men att prioritera säkerhet för IoT-enheter är en investering som kommer att löna sig.

Lydia Dishman 2018-10-30 4 Minute Read

5 säkerhetsstrategier för att motarbeta cyberbrott i detaljhandeln

För att förbereda sig på det värsta krävs avancerade säkerhetsstrategier och en investering i infrastruktur, personal och processer.

Jasmine W. Gordon 2018-10-26 6 Minute Read

De 5 stadierna efter ett IT-intrång

Återhämtningen efter intrång i din IT-miljö har fem stadier. Tips på hur du kan förhindra framtida incidenter.

Lydia Dishman 2018-10-24 5 Minute Read

3 hacktrender som blev populära 2018

Några av de största hackartrender som tog fart under den första delen av 2018, samt några av de senaste trenderna i hur du kan skydda ditt företag.