Visualisera den framtid som blockkedjeteknik utlovar

2018-10-095 Minute Read

Hur singlar man slant med bitcoin? Och en lika förbryllande fråga: Hur mycket kommer bitcoins distribuerade blockkedjedatabasteknik att skaka om varje del av handel och förvaltning?

Ganska mycket om rapporten från den brittiska regeringens högsta vetenskapliga rådgivare stämmer. Rapporten börjar med att ”Algoritmer som gör det möjligt att skapa distribuerade liggare är kraftfulla, omdanande innovationer som skulle kunna förändra publika och privata tjänster och förbättra produktiviteten genom en mängd olika applikationer.”

Det är roligt att visualisera vilka tekniktrender som framtiden med blockkedjor skulle kunna skapa – men den framtiden kan vara här tidigare än du tror.

Förstå tjusningen med blockkedjor

Kärlekshistorien med blockkedjor började med bitcoin. Till skillnad från mynt som Riksbanken ger ut är den här kryptovalutan anonym, avcentraliserad och utan kontroll av en central myndighet. Investerare såg bitcoin som en monetär utopi och gangsters såg det som ett medel för pengatvätt, terroristfinansiering, skatteflykt och bedrägeri.

Den grundläggande blockkedjan uppstår ur kryptomyntet och består av en digital post, eller ett ”block,” som krypteras och kopplas samman med de block som kommer före eller efter och på så sätt skapar en oavbruten och förseglad ”blockkedja.” Den hårt sammankopplade kedjan har ingen svag punkt så hackare skulle behöva attackera majoriteten av block i nätverket samtidigt för att kompromettera den istället för att bara göra intrång i en server. Det gör att många experter ser det som en viktig del av framtiden inom datasäkerhet.

Rusningen till blockkedjefronten har startat. Här är några av de första dragen:

Läkemedel kan stoppa kaoset

Förfalskade läkemedel (fullständiga förfalskningar, minskade doser, originalprodukter som har gått ut osv.) kostar läkemedelsbranschen 200 miljarder dollar varje år, och kan döda patienter. Världshälsoorganisationen uppskattar att en av tio mediciner i fattiga länder är förfalskningar och troligtvis är detta orsaken till att tiotusentals barn dör varje år.

En distributionskedja för läkemedel som är byggd på blockkedjeteknik skulle kunna sätta stopp för förfalskningarna. Blockkedjan skulle kunna erbjuda en spårbarhetslogg som följer varje steg i distributionskedjan. Föreställ dig fördelarna med att kunna spåra varje läkemedel tillbaka till råmaterialets ursprung. Tekniken skulle också kunna avskräcka från stöld: om en läkemedelsleverans försvinner in i ett svart hål skulle man kunna se vem som rörde den sist. Blockkedjetekniken skulle även kunna hantera problem gällande regelefterlevnad, råmaterialets ursprung och kvalitetskontroll vid sändning och förvaring. Dessutom skulle den förbättra datainsamlingen för kliniska studier genom att tillhandahålla forskarna säkra patientdata i realtid.

Självkörande bilar kan hamna flera mil före

Google satte en självkörande bil på vägarna 2009 och mer än ett dussin andra biltillverkare, bland annat Toyota Research Institute (TRI), har jobbat med sina egna versioner. I januari 2018 presenterade Toyota sin testbil Lexus LS 600hL. Den är utrustad med radar, kamerasystem och lidar (Light Detection and Ranging) som mäter avstånd med ljuspulser.

Men TRI och dess partner har siktet på mer än en självkörande bil. Med hjälp av blockkedjeplattformen hoppas de influera ett helt nytt öppet ekosystem för mobilitet. Företag och kunder skulle dela med sig av kör- och testdata för den självkörande bilen, sköta transaktioner för att dela körningar och bilar samt spara information om fordonsanvändning som skulle kunna användas för att beräkna försäkringspremier.

Finansvärlden kan äntligen övervakas

Blockkedjan har väckt nyfikenhet inom olika branscher och sektorer, särskilt inom finansvärlden, och har kallats framtidens infrastruktur för finansiella tjänster, enligt en artikel från Nasdaq. ”Bankerna var bland de första att hoppa ombord på blockkedjetåget men börsen, en viktig del av kapitalmarknaden, ligger inte långt efter.”

Goldman Sachs beräknar att de potentiella blockkedjebesparingarna inom aktiehandel kommer att uppgå till 2 miljarder dollar bara i USA och så mycket som 6 miljarder globalt. Däremot är det Australien som ligger främst: ASX (Australia Stock Exchange) kommer att bli först med att använda blockkedjeteknik för att betala och avsluta affärer. Systemet har testats i mer än två år och ASX förväntar sig att den nya tekniken ska minska kostnaderna för transaktionerna samtidigt som de blir snabbare och säkrare.

Flottan kan använda blockkedjan för 3D-utskrifter

Additiv tillverkning, ofta kallat 3D-utskrift, flyttar produktionen av kritiska delar för militär utrustning närmare utplacerade styrkor. Det gör att amerikanska NIAC (Navy Innovation Advisory Council) är angelägna att skydda sekretessen för 3D-utskriftsfiler eftersom de anses vara särskilt sårbara för cyberhot och -intrång.

NIAC tror att de har hittat en lösning i blockkedjeteknik som kan skydda hela dataflödeskedjan – inklusive design, prototyper, testning, produktion och kassering – tack vare den kryptografiskt säkra, spårbara och oföränderliga plattformen.

Den humanitära hjälpen behöver innovation

Blockkedjan slår även rot inom världen för humanitär hjälp, och välgörenhetsorganisationer har börjat experimentera med digitala kedjor för att erbjuda flyktingar en virtuell identitet, försäkra donatorer om att deras pengar spenderas på rätt saker och snabbt flytta medel dit där de behövs mest.

Humanitarian Blockchain Summit, som hölls i november 2017, erbjöd en fullspäckad agenda med många olika ämnen, till exempel högre utbildning (för att bekämpa falska uppgifter), globalt socialt entreprenörskap (för transparens inom ideella och sociala arbeten), hållbarhet (för en grön distributionskedja), FN (för att uppnå de 17 hållbarhetsmålen), biometriskt ID (för att bekämpa människohandel) med mera.

Blockkedjeteknik har utvecklats snabbare än den traditionella innovationstakten för de flesta tekniktrender inom finans. Det görs inspirerande satsningar för att förbättra inte bara företag, utan människors liv runtom i världen. Med så många spännande utvecklingar inom nära räckhåll ser framtiden ljus ut för blockkedjan.

Jasmine W. Gordon 2018-10-16 5 Minute Read

RIP IoT-säkerhetsbekymmer: 5 anledningar att IoT är döende

Hur kommer sakernas internet att utvecklas? Läs mer om problemen med IoT-säkerhet och hur vi kommer att använda den här tekniken framöver.

Tektonika Staff 2018-10-02 6 Minute Read

Uppgradera verktygen – håll takten med företagsteknikstrende…

Dagens företag måste ha koll på trender inom företagsteknik och uppgradera sina gamla verktyg. Här får du konkreta tips på vad du behöver tänka på.

Tektonika Staff 2018-09-12 5 Minute Read

Hur kommer nya skrivare påverka global handel?

Den globala handeln har varit på tapeten i politiken de senaste åren men den kommer även påverkas av tekniska innovationer, till exempel nya skrivartyper.