0

PRAVILNIK O SPREJEMLJIVI UPORABI

Ta pravilnik o sprejemljivi uporabi (»PSU«) je del pogojev uporabe (»pogoji za uporabo spletnega mesta«), ki urejajo vašo uporabo katerega koli spletnega mesta (»spletno mesto«), ki ga nadzirajo podjetje HP Inc. in njegove podružnice ter pridružena podjetja (skupaj »HP«). Katere koli besede, ki so v tem pravilniku o sprejemljivi uporabi napisane z velikimi črkami, so definirane v pogojih za uporabo spletnega mesta, razen če HP definicije ne navede v tem dokumentu. V tem pravilniku o sprejemljivi uporabi so opisani nedovoljeni načini uporabe katerega koli spletnega mesta, katerega koli gradiva (kot je definirano v pogojih uporabe spletnega mesta), prikazanega na teh spletnih mestih, in katerih koli storitev ali izdelkov, ki so ponujeni na katerem koli spletnem mestu (»storitve«).

Razen če ste pridobili HP-jevo pisno dovoljenje, v katerem je navedeno drugače, nobenega spletnega mesta ne smete uporabljati na katerega koli od naslednjih načinov (to so zgolj primeri; spodnji seznam ni popoln seznam stvari, ki niso dovoljene):


 • kršenje katerega koli lokalnega, državnega, zveznega, tujega ali mednarodnega pravilnika, določbe, pravila, zahteve, pogodbe ali drugega zakona (vsak med njimi je »zakon«);
 • žaljivo, goljufivo, pornografsko, opolzko, klevetniško, obrekovalno, nespodobno ali kakšno drugačno neustrezno vedenje;
 • kršenje ali kakšno drugačno kratenje pravic drugih oseb, kar vključuje tudi kršenje ali napačno uporabo katere koli intelektualne lastnine ali lastniških pravic drugih oseb, vendar ni omejeno nanje;
 • vzpodbujanje ali napeljevanje nezakonitih dejavnosti;
 • zasledovanje, nadlegovanje ali škodovanje kateri koli osebi;
 • izdajanje za katero koli drugo osebo ali entiteto ali kakršna koli drugačna napačna predstavitev vaše povezave z osebo ali entiteto;
 • spreminjanje, popravljanje, poseganje, popravljanje ali kakršno koli drugačno ustvarjanje izpeljanih del iz katere koli programske opreme, vključene v storitve (razen do mere, ko je programska oprema, vključena v storitve, stranki zagotovljena na podlagi ločene licence, ki izrecno dovoljuje ustvarjanje izpeljanih del);
 • vzvratni inženiring, razstavljanje ali vzvratno prevajanje storitev ali programske opreme, vključene v storitve, razen če tega dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • motenje ali prekinjanje katerega koli spletnega mesta ali katerih koli storitev ali strežnikov ali omrežij, povezanih s storitvami;
 • uporaba katerih koli avtomatiziranih sredstev za velike količine (vključno z roboti, pajki, skripti ali podobnimi načini zbiranja ali povzemanja podatkov) za dostopanje do katerega koli spletnega mesta ali katerih koli storitev ali katerih koli drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s storitvami (vsak med njimi je »sistem«);
 • poskusi pridobitve nepooblaščenega dostopa do katerega koli dela storitev ali katerega koli sistema, pa naj bo prek vdiranja, ugotavljanja gesel ali katerega koli drugega načina;
 • kršenje varnosti ali celovitosti sistema.

1

NADZOR IN UVELJAVITEV

Čeprav HP ni obvezan izvajati pregledov, lahko naredi naslednje:


 • razišče kršitve tega pravilnika o sprejemljivi uporabi ali napačno uporabo katerega koli spletnega mesta ali storitve;
 • razišče in pomaga preprečevati varnostne grožnje, prevare ali druge nezakonite, zlonamerne ali neustrezne dejavnosti;
 • odstrani, onemogoči dostop ali spremeni katero koli vsebino ali vir, za katerega HP meni, da krši ta pravilnik o sprejemljivi uporabi ali katero koli drugo pogodbo, ki jo je HP sklenil z vami; ali
 • začasno prekine ali ukine zagotavljanje storitve za uporabo, ki krši ta pravilnik o sprejemljivi uporabi ali katero koli drugo pogodbo, ki jo je HP sklenil z vami.

O tem, ali je kateri koli prispevek uporabnika za vašo uporabo spletnega mesta ali storitve prepovedan, odloča HP. Za vse prispevke uporabnikov, poslane HP-ju, ali za vsa dejanja, izvedena prek vašega računa, pa naj jih izvedete sami ali jih izvede nekdo drug v vašem podjetju (na primer vaši uslužbenci, pogodbeniki ali stranke in končni uporabniki), ste odgovorni sami.

HP lahko prijavi katero koli dejavnosti, za katero sumi, da krši kateri koli zakon ali predpis, ustreznim uradnikom, kontrolorjem ali drugim tretjim osebam, odgovornim za uveljavljanje zakonodaje. HP lahko v prijavi razkrije določene informacije, ki ste jih posredovali. HP se lahko tudi poveže z ustreznimi uradi, nadzorniki ali drugimi ustreznimi tretjimi osebami, odgovornimi za uveljavljanje zakonodaje, ter pomaga pri raziskavi in kazenskemu pregonu nezakonitega delovanja, tako da posreduje omrežne in sistemske informacije, povezane z domnevnimi kršitvami tega pravilnika o sprejemljivi uporabi.

PRIJAVA KRŠITEV

Stranka lahko prijavi kršitev tega pravilnika o sprejemljivi uporabi na naslovu cloudsupport@hp.com.

STIK Z NAMI

Stranke lahko pošljejo svoja vprašanja ali predloge, povezane s tem pravilnikom o sprejemljivi uporabi, HP-ju na naslov cloudsupport@hp.com.

Nazaj na vrh
21

Related links: