0

Zahtevki za kršitev na HP-jevih spletnih mestih

HP spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih oseb in tudi vas poziva, da ravnate tako. V skladu s tem HP uveljavlja pravilnik o odstranitvi prispevkov uporabnikov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine drugih oseb, ukinitvi dostopa do tega spletnega mesta (ali katerega koli njegovega dela) za katerega koli uporabnika, ki z uporabo tega spletnega mesta krši pravice intelektualne lastnine druge osebe, in/ali v določenih okoliščinah ukinitev računa katerega koli uporabnika, ki z uporabo tega spletnega mesta krši pravice intelektualne lastnine druge osebe.

V skladu s naslovom 17 in razdelkom 512 zakonika Združenih držav Amerike je HP uveljavil postopke za prejem pisnega obvestila o domnevni kršitvi avtorskih pravic in obdelavo takšnih trditev v skladu s takšno zakonodajo. Če menite, da uporabnik tega spletnega mesta krši vaše avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, prosimo, da na spodnji naslov pošljete pisno obvestilo HP-jevemu zastopniku za obvestilo o domnevni kršitvi:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Zaradi zagotovitve takojšnje obdelave zadeve v pisnem obvestilu upoštevajte naslednje:


 • vsebovati mora fizični ali elektronski podpis;
 • identificirati mora avtorsko delo ali drugo intelektualno lastnino, ki je domnevno kršena;
 • gradivo, ki domnevno krši pravice, mora biti dovolj natančno določeno, da ga lahko HP poišče;
 • vsebovati mora ustrezne podatke, ki HP-ju omogočajo stik z vami (vključno s poštnim naslovom, telefonsko številko in elektronskim naslovom);
 • vsebovati mora izjavo o vaši dobri veri v to, da uporabe avtorsko zaščitenega gradiva ali druge intelektualne lastnine ne dovoljuje lastnik, posrednik lastnika ali zakonodaja;
 • vsebovati izjavo o tem, da so podatki v pisnem obvestilu točni; in
 • vsebovati zapriseženo izjavo o tem, da imate pooblastilo za ukrepanje v imenu lastnika avtorskih pravic ali lastnika drugih pravic intelektualne lastnine.

Razen če se obvestilo nanaša na kršenje avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, zastopnik ne bo mogel obravnavati navedene zadeve.

Ugovor na pritožbo DMCA

Obvestili vas bomo, da smo odstranili ali onemogočili dostop do avtorsko zaščitenega gradiva, ki ste ga posredovali, če je takšna odstranitev v skladu z veljavnim obvestilom o umiku DMCA, ki smo ga prejeli. Če prejmete takšno obvestilo, lahko našemu zastopniku pošljete ugovor na pritožbo, ki vključuje vse spodaj navedene podatke:


 • vaš fizični ali elektronski podpis;
 • identifikacijo odstranjenega ali onemogočenega gradiva in mesto, na katerem je bilo gradivo prikazano pred odstranitvijo ali onemogočenim dostopom;
 • vašo zapriseženo izjavo o dobri veri v to, da je bilo gradivo odstranjeno ali onemogočeno zaradi napake ali napačne identifikacije gradiva, namenjenega za odstranitev ali onemogočenje; in
 • vaše ime, fizični naslov in telefonsko številko ter izjavo o strinjanju s sodno oblastjo sodišča za sodni okraj, v katerem je vaš fizični naslov, če pa je vaš fizični naslov zunaj ZDA, za kateri koli sodni okraj, v katerem se nahajamo, in o tem, da boste sprejeli vročitev sodnih pisanj od osebe, ki je posredovala obvestilo o domnevno kršečem gradivu ali zastopniku takšne osebe.

Ukinitev za večkratne kršilce

Pridržujemo si pravico po lastni presoji ukiniti račun ali dostop za katerega koli uporabnika tega spletnega mesta in/ali storitve, ki je predmet večkratnih obvestil o kršitvi DMCA ali drugih obvestil o kršitvi.

Nazaj na vrh