HP-jeva izjava o zasebnosti

 •  

  Naša načela zasebnosti

   

  Naš program temelji na odgovornosti in zavezani smo k spodaj navedenim načelom, ki temeljijo na mednarodno priznanih okvirih ter načelih zasebnosti in zaščite podatkov:

 •  

  Mednarodni prenosi podatkov

   

  Ker smo globalno podjetje, je mogoče, da bodo do katerih koli informacij, ki nam jih pošljete, dostopale HP-jeve enote po vsem svetu ali jim bomo te informacije posredovali v skladu s to izjavo o zasebnosti in na podlagi naslednjih programov za mednarodno zasebnost.


  ŠČIT ZASEBNOSTI EU-ZDA

  HP upošteva okvir Ščita zasebnosti EU-ZDA, kot ga določa Ministrstvo za trgovino ZDA v zvezi z zbiranjem, uporabljanjem in shranjevanim osebnih informacij iz držav članic Evropske unije. HP potrjuje, da upošteva načela Ščita zasebnosti za obveščanje, izbiranje, zanesljivost za nadaljnje prenose, varnost, celovitost podatkov in omejitev namena, dostop in pomoč, uveljavljanje ter jamstvo. V primeru navzkrižja med pravilniki iz tega pravilnika o zasebnosti in načeli Ščita zasebnosti se uporabijo načela Ščita zasebnosti. Če želite izvedeti več o Ščitu zasebnosti in si ogledati našo stran s potrdilom, pojdite na spletno mesto www.privacyshield.govspletno mesto, ki ni HP-jevo.


  V skladu z načeli Ščita zasebnosti EU-ZDA se HP zavezuje, da bo razreševal pritožbe o vaši zasebnosti in našem zbiranju ali uporabljanju osebnih informacij. Posamezniki iz Evropske unije naj vprašanja ali pritožbe glede tega pravilnika o zasebnosti najprej naslovijo na HP-JEV URAD ZA ZASEBNOST


  HP se je nadalje tudi obvezal, da bo posredoval nerazrešene pritožbe o zasebnosti na podlagi načel Ščita zasebnosti EU-ZDA neprofitnemu ponudniku razreševanja sporov BBB EU PRIVACY SHIELD, ki se nahaja v ZDA in ga vodi svet uradov Better Business Bureau. Če ne prejmete pravočasnega potrdila o sprejemu pritožbe ali če vaša pritožba ni ustrezno obravnavana, pojdite na spletno mesto www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/spletno mesto, ki ni HP-jevo, na katerem lahko preberete dodatne informacije in vložite pritožbo.


  Če vaša pritožba ni razrešena po zgoraj navedenih poteh, vam lahko pod določenimi okoliščinami pripada možnost uporabe zavezujoče arbitraže pred senatom Ščita zasebnosti.


  Za HP veljajo preiskovalna in izvršilna pooblastila ameriške zvezne komisije za trgovino ali katerega koli drugega ameriškega pooblaščenega zakonskega organa.

  *Specifična HP-jeva podjetja s sedežem v ZDA, ki sodelujejo v okviru zasebnosti EU-ZDA; vključujejo: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLinespletno mesto, ki ni HP-jevo


  ZAVEZUJOČA POSLOVNA PRAVILA

  HP-jeva zavezujoča poslovna pravila (»BCR«) zagotavljajo, da so osebnih podatki, preneseni iz Evropskega gospodarskega prostora (»EEA«) ustrezno zaščiteni, medtem ko jih obdeluje katera koli HP-jeva globalna enota. HP-jevi prenosi osebnih podatkov iz EU so izvedeni v skladu z naslednjimi odobrenimi zavezujočimi poslovnimi pravili (BCR).

  • HP-jeva zavezujoča poslovna pravila za nadzornika (»BCR-C«) – odobrila jih je večina upravnih organov za varstvo podatkov v državah EEA in Švici; v veljavo so stopila leta 2011. HP-jeva pravila BCR-C pokrivajo prenose osebnih podatkov obstoječih in možnih HP-jevih končnih strank, kot tudi HP-jevih uslužbencev in kandidatov za delovno mesto. Dodatne informacije o zavezujočih poslovnih pravilih BCR-C so na voljo tukaj (v angleškem jeziku).
  • HP-jeva zavezujoča poslovna pravila za obdelovalca (»BCR-P«) – odobrila jih je večina upravnih organov za varstvo podatkov v državah EEA in Švici; v veljavo so stopila leta 2018. HP-jeva pravila BCR-P so na voljo za podjetja, ki so naše stranke, in skrbijo za prenos njihovih osebnih podatkov iz držav EEA. Dodatne informacije o zavezujočih poslovnih pravilih BCR-P so na voljo tukaj (v angleškem jeziku).

  PRAVILA APEC O ČEZMEJNI ZASEBNOSTI

  HP-jeve prakse zasebnosti, opisane v tej izjavi, so v skladu s sistemom pravil o čezmejni zasebnosti (»CBPR«) APEC, vključno s preglednostjo, zanesljivostjo in izbiro glede zbiranja in uporabljanja osebnih podatkov. Potrdilo CBPR ne obsega informacij, ki jih lahko v okoljih drugih ponudnikov zbira programska oprema, ki jo je mogoče prenesti.

  Če imate kakršno koli nerazrešeno vprašanje glede zasebnosti ali uporabe podatkov, povezano s HP-jevim potrdilom APEC, ki ga nismo zadovoljivo obravnavali, se obrnite na TRUSTArc (brezplačno).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Kako uporabljamo podatke

   

  Osebne podatke zbiramo in uporabljamo za upravljanje vašega poslovnega odnosa s HP-jem in da bi vam lahko s prilagajanjem in izboljšanjem izkušnje pri uporabi HP-jevih storitev bolje služili. Primeri uporabe vaših podatkov vključujejo:


  IZKUŠNJE STRANK

  Z vzdrževanjem točnih kontaktnih in registracijskih podatkov, zagotavljanjem obsežne podpore za stranke, nudenjem izdelkov, storitev, naročnin in funkcij, ki bi vas lahko zanimali, ter omogočenim sodelovanjem v tekmovanjih in anketah zagotavljamo nemoteno izkušnjo za stranke. Vaše podatke uporabljamo tudi za zagotavljanje prilagojene izkušnje, prilagajanje HP-jevih storitev in obvestil, ki jih prejmete, in ustvarjanje priporočil na podlagi vaše uporabe HP-jevih storitev.


  PODPORA ZA TRANSAKCIJE

  Pomoč pri zaključevanju transakcij in naročanju naših izdelkov ali storitev, upravljanje vašega računa, obdelava plačil, urejanje pošiljk in omogočanje popravil ter vračil.


  PODPORA ZA IZDELEK IN NJEGOVE IZBOLJŠAVE

  Izboljšave zmogljivosti in delovanja naših izdelkov, rešitev, storitev in podpore, vključno z garancijsko podporo in pravočasnimi posodobitvami vdelane programske opreme in programske opreme ter opozorili, ki zagotavljajo nemoteno delovanje naprav ali storitev. Za dodatne informacije glejte razdelek Informacije, ki so samodejno zbrane o vaši uporabi HP-jevih storitev.


  UPRAVNE KOMUNIKACIJE

  Stik z vami o HP-jevih storitvah. Primeri upravnih komunikacij lahko vključujejo odgovore na vaša vprašanja ali zahtevke, sporočila v povezavi z zaključevanjem storitev ali garancijo, obvestila o varnostnih preklicih, komunikacije, ki so zahtevane na podlagi zakonodaje, ali ustrezne posodobitve podjetja, povezane z združitvami, prevzemi ali razdružitvami.


  VARNOST

  Skrb za integriteto in varnost naših spletnih mest, izdelkov, funkcij in storitev ter preprečevanje in odkrivanje varnostnih groženj, prevar ali druge kriminalne ali zlonamerne dejavnosti, ki bi lahko ogrozila vaše informacije. Pri stiku z nami si bomo v razumni meri prizadevali preveriti vašo identiteto, tako da bomo na primer pred odobritvijo dostopa do osebnih podatkov zahtevali geslo in ID uporabnika. Za varovanje svojih fizičnih lokacij lahko uporabimo tudi dodatne varnostne ukrepe, na primer sistem CCTV.


  POSLOVANJE

  Izvajanje običajnega poslovanja, preverjanje identitete, odločanje glede kredita, če zaprosite za kredit, izvajanje poslovnih raziskav in analiz, poročanje in upravljanje podjetja, usposabljanje osebja in zagotavljanje kakovosti (kar lahko vključuje tudi nadziranje ali snemanje klicev naši službi za podporo strankam) ter ozaveščanje.


  RAZISKAVE IN INOVACIJE

  Inovacije novih izdelkov, funkcij in storitev z orodji za raziskovanje in razvijanje ter vključevanje dejavnosti analiziranja podatkov.  OGLAŠEVANJE

  Zagotavljanje prilagojenih promocijskih ponudb (v skladu z vašimi nastavitvami zasebnosti) za HP-jeve storitve in druga izbrana spletna mesta partnerjev (na spletnem mestu partnerja se vam lahko na primer prikaže oglas za izdelek, ki ste si ga pred kratkim ogledali na HP-jevem spletnem mestu). Nekatere vaše informacije lahko delimo tudi s ponudniki storitev trženja in omrežji za digitalno trženje, da vam prikazujejo oglase, ki bi vas lahko zanimali. Če želite izvedeti več, preberite temo Kako HP uporablja orodja za samodejno zbiranje podatkov.


  SKLADNOST Z ZAKONI

  Skladnost z ustreznimi zakoni, predpisi, sodnimi odločbami, zahtevami vladnih organov in organov kazenskega pregona za pravilno delovanje naših storitev in izdelkov ter za zaščito nas, naših uporabnikov in strank ter za razreševanje morebitnih sporov s strankami.


  Oglejte si naš Vzorec zbiranja in uporabljanja podatkov, ki na kratko opisuje, kako uporabljamo zbrane podatke, in našo pravno podlago za obdelavo takšnih podatkov.

 •  

  Katere podatke zbiramo

   

  Osebni podatki so katere koli informacije, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ali informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno prepoznavanje. Osebne podatke lahko zbiramo, medtem ko uporabljate HP-jeve storitve ali med interakcijami s HP-jevimi predstavniki.


  Osebni podatki, ki jih zberemo, so odvisni od narave vašega stika z nami ali od HP-jevih storitev, ki jih uporabljate, vendar lahko vključujejo spodaj navedeno:


  INFORMACIJE, KI JIH POSREDUJETE NEPOSREDNO

  • Kontaktni podatki – zbiramo lahko osebne in/ali poslovne kontaktne informacije, vključno z imenom, priimkom, poštnim naslovom, telefonsko številko, številko faksa in elektronskim naslovom ter druge podobne podatke.
  • Podatki za plačilo – zbiramo informacije, potrebne za obdelavo plačil in preprečevanje prevar, vključno s številkami kreditnih/debetnih kartic in številkami varnostnih kod ter druge informacije, povezane z obračunavanjem.
  • Podatki o računu – zbiramo informacije o načinu, na katerega ste kupili HP-jeve storitve ali se registrirali vanje, zgodovini transakcij, računov in podpore, HP-jevih storitvah, ki jih uporabljate, in katere koli druge informacije, povezane z računom, ki ga ustvarite.
  • Podatki o lokaciji – zbiramo podatke za določanje geografskega položaja, če omogočite storitve, ki temeljijo na lokaciji, ali če med registracijo izdelka ali med interakcijo z našim spletnim mestom vnesete informacije, povezane z lokacijo.
  • Podatki o varnostnih poverilnicah – zbiramo ID-je uporabnikov, gesla, namige za gesla in podobne varnostne informacije, potrebne za preverjanje pristnosti in dostopanje do HP-jevih računov.
  • Demografski podatki – zbiramo ali od tretjih oseb pridobimo določene demografske podatke, na primer državo, spol, starost, izbran jezik in podatke o splošnih zanimanjih.
  • Preference – zbiramo informacije o vaših preferencah in zanimanjih v povezavi s HP-jevimi storitvami (ne glede na to, ali jih vnesete sami ali jih ugotovimo na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas) ter o načinu, ki ste ga izbrali za obveščanje.
  • Podatki družabnih medijev – zagotavljamo lahko funkcije družabnih medijev, ki omogočajo deljenje informacij z družabnimi omrežji in interakcijo z nami na različnih spletnih mestih družabnih medijev. Če uporabljate te storitve, lahko glede na funkcijo zbiramo ali z drugimi delimo informacije o vas. Vabimo vas, da pregledate pravilnike za zasebnost in nastavitve na spletnih mestih družabnih medijev, ki jih uporabljate, da boste razumeli, katere informacije zbirajo, uporabljajo in z drugimi delijo ta spletna mesta.
  • Druge edinstvene identifikacijske informacije – primeri drugih edinstvenih informacij, ki jih zbiramo, vključujejo serijske številke izdelkov, informacije, ki jih posredujete pri osebnem, spletnem, telefonskem ali e-poštnem stiku z našimi servisnimi centri, službami za pomoč uporabnikom ali drugimi kanali za podporo strankam, vaše odgovore v anketah za stranke ali tekmovanjih ali dodatne informacije, ki ste nam jih posredovali, da bi vam lahko zagotovili HP-jeve storitve in odgovorili na vaša vprašanja. Če zaprosite za takojšnji kredit, lahko zahtevamo, da nam posredujete dodatne osebne podatke, na primer informacije o plači, identifikacijski številki, ki jo je izdal vladni urad, bančnem/finančnem računu in druge informacije (na primer od agencij, ki poročajo o kreditni sposobnosti) za namene istovetnosti in preverjanja kreditne sposobnosti.

  SAMODEJNO ZBRANE INFORMACIJE O VAŠI UPORABI HP-jevih STORITEV

  • Podatki o uporabi izdelka – zbiramo podatke o uporabi izdelka, na primer o številu natisnjenih strani, načinu tiskanja, uporabljenih medijih, znamki črnila ali tonerja, natisnjeni vrsti datotek (.pdf, .jpg itd.), aplikaciji, uporabljeni za tiskanje (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), velikosti datotek, časovnemu žigu ter uporabi in stanju drugih potrebščin za tiskanje, ne skeniramo ali zbiramo pa vsebine datotek in informacij, ki jih lahko jih prikazuje aplikacija.
  • Podatki o napravi – zbiramo informacije o vašem računalniku, tiskalniku in/ali napravi, na primer o operacijskem sistemu, vdelani programski opremi, količini pomnilnika, regiji, jeziku, časovnemu pasu, številki modela, datumu prvega zagona, starosti naprave, datumu izdelave naprave, različici brskalnika, proizvajalcu naprave, vratih za povezavo, garancijskemu statusu, edinstvenih identifikatorjih naprave, identifikatorjih oglaševanja in dodatne tehnične informacije, ki so odvisne od izdelka.
  • Podatki o aplikaciji – zbiramo informacije, povezane s HP-jevimi aplikacijami, na primer o lokaciji, jeziku, različicah programske opreme, izbirah za deljenje informacij in podrobnostih posodobitev. V primerih, ko vključimo tehnologije drugih ponudnikov, so lahko podatki souporabljeni med drugim ponudnikom in HP-jem; na ravni aplikacije bo prikazano ustrezno obvestilo.
  • Podatki o zmogljivosti – zbiramo informacije o zmogljivosti posameznih strojnih komponent naprave, vdelane programske opreme, programske opreme in aplikacij. Primeri podatkov, ki jih zbiramo, vključujejo informacije, povezane z zmogljivostjo pomnilnika in procesorja, okoljskimi pogoji in sistemskimi napakami, dogodki tiskanja, funkcijami in prikazanimi opozorili, na primer opozorili »Primanjkuje črnila«, uporabo foto kartic, faksa, skeniranja, vdelanega spletnega stražnika in dodatne tehnične informacije, ki so odvisne od naprave.
  • Podatki o brskanju po spletnih mestih – zbiramo informacije o vaših obiskih in dejavnostih na HP-jevih spletnih mestih in aplikacijah ali spletnih mestih, ki jih v našem imenu upravlja drugo podjetje, vključno z vsebino (in katerimi koli oglasi), ki si jo ogledate, naslovom spletnega mesta, s katerega prispete, in drugimi informacijami o poteku klikanja (na primer o straneh, ki si jih ogledate, povezavah, ki jih kliknete, ali elementih, ki jih dodate v nakupovalno košarico). Nekatere od teh informacij zberejo naša orodja za samodejno zbiranje podatkov, in vključujejo piškotke, spletne signale in vdelane spletne povezave. Če želite izvedeti več, preberite temo Kako HP uporablja orodja za samodejno zbiranje podatkov.
  • Anonimni ali združeni podatki – zbiramo anonimne odgovore na ankete ali anonimne in združene informacije o uporabi HP-jevih storitev. Med izvajanjem dejavnosti v vaših podatkih v določenih primerih uporabimo postopek deidentifikacije ali uporabe psevdonimov, s katerim preprečimo vaše prepoznavanje pri uporabi teh podatkov z razpoložljivo tehnologijo.

  INFORMACIJE IZ VIROV TRETJIH OSEB

  Zbiramo podatke od naslednjih tretjih oseb:

  • Posredniki podatkov, omrežja družabnih medijev in oglaševalska omrežja – komercialno razpoložljivi podatki, kot so ime, naslov, elektronski naslov, preference, zanimanja in določeni demografski podatki. Osebne podatke lahko na primer zbiramo, če prek prijav v družabnih medijih dostopite do naših aplikacij (če se v naše aplikacije na primer prijavite s poverilnicami za Facebook ali druge družabne medije). Osnovne podrobnosti, ki jih prejmemo, so odvisne od vaših nastavitev zasebnosti za račune družabnih omrežij.
  • HP-jevi partnerji – če kupite HP-jeve storitve pri HP-jevem partnerju, lahko od tega partnerja prejmemo določene informacije o vašem nakupu.
  • Agencije za preprečevanje goljufij in agencije, ki poročajo o kreditni sposobnosti – podatki, zbrani z namenom preprečevanja goljufij, in v povezavi z odločanjem o kreditih.
  • Podjetja, ki so HP-jeve stranke – za zagotovitev določenih HP-jevih storitev na ravni podjetja lahko določena enota znotraj vašega podjetja (na primer član oddelka za informacijsko tehnologijo) HP-ju posreduje poslovne kontaktne informacije.
  • Ponudniki analize – iz virov drugih ponudnikov, kot so podjetja, specializirana za zagotavljanje podatkov o podjetjih, analiziranje in nudenje programske opreme kot storitve, lahko prav tako prejmemo neosebne podatke, kot so združeni ali deidentificirani demografski/profilni podatki.

  Za zagotovitev določenih HP-jevih storitev na ravni podjetja lahko določena enota znotraj vašega podjetja (na primer član oddelka za informacijsko tehnologijo) HP-ju posreduje poslovne kontaktne informacije. Po potrebi lahko informacije, ki nam jih posredujete vi ali vaši zaposleni, uporabimo tudi skupaj z informacijami iz javno razpoložljivih in drugih omrežnih in neomrežnih virov, da lahko kot del našega programa za preprečevanje korupcije skrbno preverimo poslovne stike.


  Iz virov drugih ponudnikov, kot so podjetja, specializirana za zagotavljanje podatkov o podjetjih, analiziranje in nudenje programske opreme kot storitve, lahko prav tako prejmemo neosebne podatke, kot so združeni ali deidentificirani demografski/profilni podatki.


  Da bi lahko z nudenjem boljših prilagojenih storitev, vsebine, tržnega gradiva in oglasov zagotovili točne podatke in vrhunsko izkušnjo za stranke, v nekaterih primerih povežemo ali združimo informacije, zbrane iz različnih virov, navedenih zgoraj, z informacijami, ki jih zberemo neposredno od vas. Da bi na primer pridobili vašo splošno geografsko lokacijo, primerjamo geografske informacije, pridobljene iz tržnih virov, z naslovom IP, ki ga zberejo naša orodja za samodejno zbiranje podatkov. Informacije lahko povežemo tudi prek edinstvenega identifikatorja, kot je piškotek ali številka računa.

  Kjer je potrebno, kot del svojega programa za preprečevanje korupcije in v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi pridobimo informacije, ki omogočajo skrbno preverjanje poslovnih stikov.

  ČE SE ODLOČITE, DA NE BOSTE POSREDOVALI PODATKOV

  Osebnih podatkov, ki jih zahtevamo, vam ni treba deliti z nami, če se tako odločite, toda v nekaterih primerih vam ne bomo mogli zagotoviti HP-jevih storitev in določenih posebnih funkcij ali učinkovito odgovoriti na morebitna vprašanja.

 •  

  Zasebnost otrok

   

  HP v skladu z lokalno zakonodajo vede ne zbira informacij od otrok, in s svojimi spletnimi mesti ali mobilnimi aplikacijami ne cilja nanje.

 •  

  Kako skrbimo za varnost podatkov

   

  Da bi preprečili izgubo, nepooblaščeno dostopanje, uporabo ali razkrivanje in zagotovili ustrezno uporabo vaših informacij, uporabljamo razumne in ustrezne fizične, tehnične in upravne postopke, s katerimi varujemo zbrane in obdelane informacije. HP hrani podatke v skladu z zakonskimi zahtevami ali dovoljenji in dokler podatki služijo za zakonite poslovne namene.


  Pri zbiranju, prenašanju ali shranjevanju občutljivih informacij, kot so finančne informacije, uporabljamo različne dodatne varnostne tehnologije in postopke, ki nam pomagajo zavarovati vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Pri prenašanju strogo zaupnih informacij (kot so številke kreditnih kartic ali gesla) prek interneta, jih zaščitimo s šifriranjem, na primer z novejšimi različicami protokola TLS (Transport Layer Security).


  Za obdelavo plačil v stvarnem času uporabljamo tudi storitev za preprečevanje prevar. Ta storitev zagotavlja dodatno stopnjo varnosti, ki vas varuje pred zlorabo kreditnih kartic in ščiti vaše finančne podatke v skladu s standardi.


  Zapise hranimo v skladu z zakonodajo in našim pravilnikom o hranjenju zapisov. V skladu s tem pravilnikom se vsi neposlovni zapisi značilno izbrišejo ali uničijo v enem do dveh letih od datuma izdelave. Obdobja hranjenja HP-jevih poslovnih zapisov so odvisna od vrste zapisa.


  Zapisi, povezani z zaposlitvijo, plačilom, ugodnostmi in plačilno listo se hranijo, dokler so aktivni, nato pa še v dodatnem obdobju do 10 let. Poslovni zapisi, ki vključujejo zapise, povezane s transakcijami strank in dobaviteljev, se hranijo, dokler so aktivni in v obdobju do 15 let.


  Po izteku obdobja hranjenja se elektronski zapisi trajno izbrišejo, s čimer se zagotovi, da jih ni mogoče obnoviti, fizični zapisi pa se uničijo na način, ki onemogoča, da bi bili znova sestavljeni (na primer z rezanjem).

 •  

  Kako souporabljamo podatke

   

  Vaše osebne podatke bomo souporabljali samo v skladu s spodaj navedenim, in kjer je ustrezno, samo z upoštevanjem ustreznih pogodbenih obveznosti:


  Deljenje s podjetji HP


  Vaše osebne podatke lahko za namene, opisane v tej izjavi o zasebnosti, prenesemo drugim HP-jevim enotam v ZDA in drugje po svetu. Za zagotovitev varnosti osebnih podatkov in kot del našega sodelovanja v pravilih o zasebnosti pri čezmejnem sodelovanju APEC, zavezujočih poslovnih pravilih in programih Ščita zasebnosti so HP-jeve enote pogodbeno zavezane k upoštevanju naših zahtev za zasebnost. Poleg tega HP-jeve uslužbence kot del obveznega HP-jevega izobraževanja na temo integritete, ki se izvaja enkrat letno, seznanimo z našimi smernicami za zasebnost.


  V primerih, ko zgoraj navedeni programi za mednarodno zasebnost niso v veljavi, ko soglašate s HP-jevo izjavo o zasebnosti, ko registrirate izdelek ali storitev, ustvarite račun ali nam kako drugače posredujete svoje osebne podatke, soglašate s prenosom svojih osebnih podatkov v celotnem HP-jevem globalnem omrežju enot.


  SOUPORABA S PONUDNIKI STORITEV IN PARTNERJI


  Ponudniki storitev ali partnerji lahko v našem imenu upravljajo ali zagotavljajo podporo za določene vidike poslovnega delovanja. Ti ponudniki storitev ali partnerji se lahko nahajajo v ZDA ali na drugih globalnih lokacijah in lahko zagotavljajo storitve, kot so obdelava kreditnih kartic in storitve za preprečevanje prevar, podpora za stranke, izvajanje prodajnih dejavnosti v našem imenu, izvrševanje naročil, dobava izdelkov, prilagajanje vsebine, oglaševanje in trženje (vključno z digitalnim in prilagojenim oglaševanjem), storitve informacijske tehnologije, zagotavljanje e-poštnih storitev, gostovanje podatkov, pomoč v živo, izterjava dolgov in upravljanje HP-jevih spletnih mest ter zagotavljanje podpore zanje. Naši ponudniki storitev in partnerji so pogodbeno zavezani varovati katere koli osebne podatke, ki jih prejmejo od nas, in jih lahko uporabljajo samo za namene opravljanja storitev po navodilih HP-ja. Sprejeli smo tudi ukrepe za zagotavljanje ustrezne zaščite za katere koli prenose osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, na primer s podpisom standardnih pogodbenih členov EU s ponudniki storitev ali partnerji, zaupanjem v njihove certifikate za Ščit zasebnosti, druge odobrene kodekse ravnanja ali mehanizme certificiranja ali zavezujoče in izvršljive zaveze ponudnika storitev. Če želite dodatne informacije o ustreznih varnostnih ukrepih, se obrnite na HP-jev urad za zasebnost.


  SOUPORABLJANJE DRUGIH INFORMACIJ Z OGLAŠEVALCI


  Informacije o vas lahko prenesemo tudi partnerjem za oglaševanje (vključno z oglaševalskimi omrežji, podjetji, ki prikazujejo oglase, in drugimi ponudniki storitev, ki jih lahko uporabljajo), da lahko prepoznajo vaše naprave in vam prikazujejo vsebino ter oglase na podlagi vaših zanimanj. Informacije lahko vključujejo vaše ime, poštni naslov, elektronski naslov, ID naprave ali drug identifikator v šifrirani obliki. Ponudniki lahko obdelajo informacije v razpršeni ali deidentificirani obliki. Ti ponudniki lahko od vas zberejo tudi dodatne informacije, na primer naslov IP in informacije o vašem brskalniku ali operacijskem sistemu, in lahko združijo informacije o vas z informacijami iz drugih podjetij v sodelovalnih dejavnostih za souporabljanje podatkov, v katerih sodelujemo.


  SOUPORABLJANJE Z DRUGIMI TRETJIMI OSEBAMI


  Osebne podatke lahko souporabljamo tudi z: (i) agencijami za preverjanje kreditne sposobnosti in preprečevanje prevar; (ii) agencijami za izterjavo dolgov (za neporavnane dolgove); ali (iii) ponudniki zavarovanja, če ste prek nas kupili zavarovalno polico (npr. pakete Care Pack). Če se odločite za posredovanje osebnih podatkov drugim podjetjem, so ti osebni podatki obravnavani v skladu s pravilniki o zasebnosti teh podjetij, ki so lahko drugačni od HP-jevih pravilnikov in praks.


  KORPORACIJSKE TRANSAKCIJE


  Zaradi strateških ali drugih poslovnih vzrokov lahko pride do okoliščin, v katerih se HP odloči prodati, kupiti, združiti ali kako drugače reorganizirati podjetja. V takšnih transakcijah lahko razkrijemo ali prenesemo vaše osebne podatke morebitnim ali dejanskim kupcem ali prejmemo osebne podatke od prodajalcev. Naša praksa je, da v teh vrstah transakcij zahtevamo ustrezno zaščito osebnih podatkov.


  SKLADNOST Z ZAKONI


  Osebne podatke lahko delimo z drugimi, če v dobri veri menimo, da smo dolžni: (i) odgovoriti na ustrezno upravičene zahteve za informacije organov kazenskega pregona, regulatornih organov, sodišč in drugih javnih organov, vključno z izpolnjevanjem zahtev za državno varnost in drugih zahtev kazenskega pregona; (ii) ravnati v skladu s katerim koli zakonom, predpisom, pozivom ali sodnim nalogom; (iii) raziskati in pomagati preprečevati varnostne grožnje, prevare ali druge kriminalne ali zlonamerne dejavnosti; (iv) uveljaviti/zaščititi pravice in lastnino HP-ja ali njegovih podružnic; ali (v) zaščititi pravice ali osebno varnost HP-ja, naših uslužbencev in drugih ponudnikov, ki uporabljajo HP-jevo lastnino, če je to dovoljeno in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.


  Preglejte naš Vzorec zbiranja in uporabljanja podatkov, ki na kratko opisuje, kako in s kom souporabljamo vaše podatke.

 •  

  Kako uporabljamo orodja za samodejno zbiranje podatkov

   

  V HP-jevih storitvah uporabljamo in tudi drugim podjetjem dovolimo uporabo piškotkov, zajemanje poteka klikanja, slikovnih točk, spletnih signalov, spletnih obrazcev za zbiranje in drugih podobnih tehnologij (skupaj »orodja za samodejno zbiranje podatkov«). To počnemo, da bi razumeli, kako uporabljate HP-jeve storitve; izboljšali uporabniško izkušnjo in omogočili prilagojene funkcije ter vsebino; optimizirali oglaševanje in trženje; in drugim oglaševalskim podjetjem omogočili, da nam pomagajo pri prikazovanju internetnih oglasov, specifičnih za vaša zanimanja.


  Več informacij o orodjih za samodejno zbiranje podatkov najdete na naslovu www.allaboutcookies.org.


  SPLETNA ORODJA ZA SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV


  Ko obiščete katero koli HP-jevo spletno mesto, to lahko shrani ali pridobi informacije iz vašega brskalnika, najpogosteje v obliki piškotkov, besedilnih datotek, ki vsebujejo manjše količine informacij. Te informacije se lahko nanašajo na vas, vaše nastavitve ali napravo ter se najpogosteje uporabljajo, da se zagotovi delovanje spletnega mesta v skladu s pričakovanji. Informacije običajno ne omogočajo neposrednega osebnega prepoznavanja, pač pa lahko zagotavljajo bolj prilagojeno spletno izkušnjo.


  HP uporablja orodja za samodejno zbiranje podatkov za naslednje namene:

  • Nujno potrebna orodja: Potrebna so za delovanje spletnega mesta in jih ni mogoče izklopiti. Brez njih ne bi bilo mogoče zagotoviti želenega spletnega mesta ali storitve, ker ne moremo omogočiti ustrezne vsebine na podlagi vrste naprave, ki jo uporabljate.

  • Orodja za zmogljivost in analizo: Ta orodja zbirajo združene, anonimne informacije statističnega tipa, ki HP-ju omogočajo merjenje, optimiziranje in izboljšanje vsebine, kakovosti in delovanja svojih spletnih mest.

   Da bi videli, kako uporabljate naša spletna mesta in storitve ter da bi lahko izboljšali njihovo delovanje in jih razvili v skladu z željami naših strank in obiskovalcev, uporabljamo lastna orodja za samodejno zbiranje podatkov in orodja za samodejno zbiranje podatkov drugih ponudnikov. Orodja za samodejno zbiranje podatkov lahko na primer uporabimo za: preizkušanje različnih oblikovanj in zagotavljanje skladnega videza in občutka na naših spletnih mestih; sledenje in zagotavljanje analize trendov za uporabo naših spletnih mest in obvestil; sledenje napakam in merjenje učinkovitosti naših promocijskih kampanj. Za spremljanje uporabe spletnega mesta in dejavnosti na primer uporabljamo programa Adobe Analytics in Google Analytics podjetja Google Inc.

   Zbrane podatke običajno združimo, da pridobimo trende in vzorce uporabe za poslovno analizo, izboljšanje spletnega mesta/platforme in kazalnike zmogljivosti. Naša orodja za samodejno zbiranje podatkov ali nastalo analizo lahko posredujemo našim poslovnim partnerjem. Informacije, ki jih zbiramo, vključujejo število obiskovalcev naših spletnih mest, število prijavljenih strank, čase obiskov, čase uporabe naših spletnih mest in storitev ter področja njihove uporabe, na splošno pa se ne uporabljajo za osebno prepoznavanje. Podobne informacije lahko prejmemo tudi o obiskovalcih spletnih mest naših partnerjev.

  • Orodja za prilagajanje: Ta orodja nam omogočajo, da si zapomnimo možnosti, ki jih izberete na naših spletnih mestih (na primer izbran jezik ali vaša regija), in zagotovimo izboljšane, še bolj prilagojene funkcije. Ta orodja si lahko tudi zapomnijo spremembe, ki jih opravite v velikosti besedila, pisavah in drugih delih spletnih strani, ki jih je mogoče prilagoditi. Uporabljajo se lahko tudi za zagotavljanje storitev, za katere ste zaprosili, na primer za ogled videoposnetka ali komentiranje bloga. Zbrane informacije so lahko anonimizirane in ne morejo spremljati vaše dejavnosti brskanja na drugih spletnih mestih.

   Orodja za samodejno zbiranje podatkov uporabljamo tudi za spremembo vedenja ali videza naših spletnih mest, da bi prilagodili vašo izkušnjo iz informacij, ki jih pridobimo iz vašega vedenja na naših spletnih mestih, ali iz informacij, ki jih že poznamo o vas, ker ste na primer registrirana stranka. S temi orodji lahko prilagajamo storitve, ki jih zagotavljamo, ter vsebino, videz in občutek pri nadaljnjih obiskih naših spletnih mest. Če na primer prilagodite spletne strani ali se registrirate za izdelke ali storitve, orodja za samodejno zbiranje podatkov pomagajo strežniku naših spletnih strani pridobiti vaše specifične informacije. Pri naslednjem obisku naših spletnih mest je mogoče pridobiti predhodno vnesene informacije, zato lahko preprosto uporabljate funkcije spletnega mesta, ki ste jih izbrali predhodno. Če redno uporabljate več kot eno napravo ali računalnik, lahko za zagotavljanje prilagojene spletne izkušnje povežemo orodja za samodejno zbiranje podatkov. Informacije, ki jih vidite, lahko tudi prilagodimo na podlagi podatkov, ki jih že imamo o vas, da porabite manj časa za iskanje. Zaradi uporabe orodij za samodejno zbiranje podatkov lahko vsakemu obiskovalcu našega spletnega mesta zagotovimo spletno izkušnjo, ki je edinstvena zanj.

  • Orodja za ciljanje: Nastavijo jih HP in druge tretje osebe (na primer izbrani partnerji za maloprodajo ali oglaševanje) in se uporabljajo za izdelavo profila, ki omogoča ciljno oglaševanje na HP-jevih in drugih spletnih mest, ki je bolj relevantno in primernejše za vas. Odražajo lahko deidentificirane demografske ali druge podatke, povezane s podatki, ki ste nam jih posredovali prostovoljno (na primer elektronski naslov).

   Omogočajo nam zbiranje podatkov, povezanih s HP-jevim spletnim mestom in stranjo, ki ste jo obiskali, in vaših dejavnosti na HP-jevem spletnem mestu. Če ste na primer obiskali eno od naših strani z izdelki, vam lahko z uporabo piškotkov prek spletnih mest partnerjev določeno obdobje prikazujemo dodatne ponudbe in promocije.

   Več o nekaterih naših partnerjih za oglaševanje na podlagi zanimanj lahko preberete na spodnjih spletnih mestih:

   Zgornji seznam ni izčrpen in ga lahko občasno posodobimo.

   Če ste registriran uporabnik, informacije, zbrane na naših spletnih mestih, niso anonimne; te informacije lahko uporabimo skupaj z drugimi informacijami, ki jih poznamo ali ugotovimo o vas, vključno z vašimi nastavitvami, za prilagajanje vsebine, storitev, oglaševanja in ponudb.

  Orodja za samodejno zbiranje podatkov, ki so nujno potrebna ali uporabljena za zmogljivost in analizo ali prilagajanje, so nastavljena tako, da potečejo po 364 dneh. Orodja za samodejno zbiranje podatkov, uporabljena za ciljano oglaševanje, so nastavljena tako, da potečejo po 90 dneh od vašega zadnjega obiska.


  Če na HP-jevih spletnih mestih delite informacije z uporabo gumba za deljenje v družabnih medijih, družabno omrežje zabeleži to dejanje. Te informacije lahko povežemo s ciljnimi/oglaševalskimi dejavnostmi. Vrsto orodij, ki jih uporabljajo te tretje osebe, in način uporabe informacij, ki jih ustvarijo, urejajo pravilniki o zasebnosti teh podjetij.

  DRUGA ORODJA ZA SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV

  Orodja za samodejno zbiranje podatkov, na primer spletne signale, ki so običajno prosojna grafična slika (običajno velikosti 1 točka x 1 točka ), lahko uporabimo za zbiranje informacij o vaši interakciji prek elektronske pošte ali drugih komunikacij. Spletni signal lahko vdelamo v HP-jeva obvestila v povezavi z naročnino ali v tržne komunikacije, da lahko določimo, ali so bila naša sporočila odprta in ali ste naredili kaj v zvezi z njimi ter ugotovimo, ali naša poštna orodja pravilno delujejo.

 •  

  Izbiranje lastnih nastavitev zasebnosti

   

  Določite ali spremenite svoje izbire glede orodij za samodejno zbiranje podatkov, kot tudi glede prejemanja obvestil v povezavi z naročnino ali splošnih obvestil na točki zbiranja podatkov ali z uporabo drugih načinov, ki so opisani v spodnjih razdelkih. Te možnosti ne veljajo za obvestila, katerih osnovni namen je upravljanje zaključevanja naročil, pogodb, podpore, opozoril o varnosti izdelka, posodobitev gonilnikov ali drugih upravnih in transakcijskih obvestil, katerih osnovni namen ni promocijske narave.


  TRŽNE KOMUNIKACIJE IN OBVESTILA V POVEZAVI Z NAROČNINO


  HP-jeve tržne komunikacije posredujejo informacije o izdelkih, storitvah in/ali podpori; izberete lahko, kako boste prejemali te informacije, na primer prek navadne pošte, elektronske pošte, telefona, faksa ali mobilne naprave. Tržne komunikacije lahko vključuje informacije o novih izdelkih ali storitvah, posebne ponudbe, prilagojeno vsebino, ciljno oglaševanje ali vabila za sodelovanje v tržnih raziskavah ali pregledih skladnosti z zahtevami. Obvestila v povezavi z naročnino vključujejo e-poštna glasila, posodobitve programske opreme itd., ki ste jih lahko izrecno zahtevali ali za katera ste potrdili prejemanje.


  Prejemanje teh splošnih obvestil lahko zavrnete na enega od spodaj navedenih načinov:


  • V elektronskem sporočilu izberite povezavo za zavrnitev ali odjavo ali upoštevajte navodila, ki so del vsake naročniške komunikacije.
  • Če se želite odjaviti od sporočil, poslanih v mobilne naprave, odgovorite na sporočilo z besedama »STOP« ali »END«.
  • Prek HP-jeve pisarne za zasebnost se obrnite na našo uradno osebo za varstvo podatkov. Navedite svoje ime, kontaktne informacije in specifične ustrezne informacije o HP-jevih naročniških ali trženjskih sporočilih, ki jih ne želite več prejemati.
  HP-jevi OGLASI IN PONUDBE NA SPLETNIH MESTIH DRUGIH PONUDNIKOV

  HP sklepa pogodbe s ponudniki storitev, ki zagotavljajo oglaševanje na spletnih mestih, ki so v lasti drugih ponudnikov. Včasih se to doseže z deljenjem osebnih podatkov, kot je opisano v razdelku Oglaševalski piškotki drugih ponudnikov in piškotki družabnih medijev.


  Poleg tega uporabljamo in lahko dovolimo oglasnim omrežjem in drugim tretjim osebam uporabo piškotkov in drugih avtomatiziranih orodij za zbiranje podatkov, da ugotovimo, kako komunicirate z našimi spletnimi mesti, komunikacijami in storitvami ter izbranimi partnerskimi spletnimi mesti in identificiramo vaše interese, ustvarite profili in interesne segmente, da bi zagotovili oglaševanje, ki je najbolj relevantno in koristno za vas. Če želite več informacij, si oglejte Kako HP uporablja avtomatizirana orodja za zbiranje podatkov.


  ORODJA ZA SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV – V SPLETU

  Ko obiščete HP-jeva spletna mesta, lahko v našem središču za nastavitev zasebnosti sprejmete ali prilagodite piškotke, ki jih lahko shranimo v vaš brskalnik. Te nastavitve lahko kadar koli spremenite v razdelku »Nastavitve piškotkov«.

  Nastavitve piškotkov


  Če piškotkov sploh ne želite dovoliti, preglejte nastavitve brskalnika. Če onemogočite določene kategorije piškotkov, morda ne boste mogli dostopati do nekaterih funkcij naših spletnih mest ali določene vsebine ali pa funkcije morda ne bodo na voljo. Določeni brskalniki omogočajo navigacijo po spletnih mestih v anonimnem ali zasebnem načinu. Ko zaprete sejo brskalnika, se običajno vsi piškotki, ki so bili zbrani med sejo, samodejno uničijo.


  Če želite na naših spletnih mestih zavrniti spremljanje s programom Google Analytics, pojdite na spletno mesto http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Tudi če zavrnete sledenje in ciljanje v povezavi z zmogljivostjo in analizo, se vam bodo morda še vedno prikazovali neprilagojeni oglasi HP-ja prek naših partnerjev. Obiščete lahko na primer spletno mesto, ki vsebuje primerjave funkcij osebnih računalnikov. Na podlagi vaših zanimanj vam lahko naši partnerji prikazujejo oglase za HP-jeve izdelke.


  Če ste v EU in želite zavrniti piškotke drugih ponudnikov, povezane z oglaševanjem na podlagi zanimanj, pojdite na spletno mesto www.youronlinechoices.eu.


  V ZDA in Kanadi upoštevamo industrijske standarde Zveze za digitalno oglaševanje glede oglaševanja na podlagi zanimanj. Če ste v ZDA in želite izvedeti več o svojih izbirah glede oglaševanja, kliknite tukaj, če pa ste v Kanadi, kliknite tukaj. Pobuda za omrežno oglaševanje v ZDA prav tako nudi načine za zavrnitev številnih oglaševalskih piškotkov. Če želite izvedeti več, pojdite na spletno mesto www.networkadvertising.org. Zavrnitev ne pomeni, da se ne bodo več prikazovali spletni oglasi, pač pa pomeni, da podjetje ali podjetja, ki ste jih zavrnili, ne bodo več prikazovala oglasov, prilagojenih vašim spletnim nastavitvam in vzorcem uporabe.


  Nekateri novejši spletni brskalniki vključujejo funkcijo »Ne sledi«. Trenutno niso za obravnavanje zahtev »Ne sledi« na voljo nobeni industrijski standardi, zato se naša spletna mesta morda ne bodo odzvala na zahteve »Ne sledi« ali glave iz teh brskalnikov.


  ORODJA ZA SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV – HP-JEVA OBVESTILA

  Orodja za samodejno zbiranje podatkov, na primer spletne signale, lahko onemogočite v elektronskih sporočilih tako, da ne prenašate slik, vsebovanih v prejetih sporočilih (ta funkcija je odvisna od programske opreme za elektronsko pošto, ki jo uporabljate na računalniku). Toda s tem zaradi specifičnih zmožnosti programske opreme za elektronsko pošto morda ne boste mogli vedno onemogočiti orodij za samodejno zbiranje podatkov. Za podrobnejše informacije o tem preberite informacije, ki so na voljo v programski opremi za elektronsko pošto ali pri ponudniku storitev.

 •  

  Uveljavljanje vaših pravic in stik z nami

   

  Pravico imate, da zahtevate kopijo katerih koli osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali ali ki jih hranimo o vas, ter zahtevate razlago o obdelavi. Poleg tega vam pripada pravica umakniti katero koli predhodno soglasje ali zahtevati popravek, dopolnilo, omejitev, anonimizacijo ali izbris svojih osebnih podatkov in pridobiti osebne podatke, ki ste jih posredovali s soglasjem ali v povezavi s pogodbo, v strukturirani, strojno berljivi obliki ter zahtevati, da te podatke prenesemo na drugega upravljavca podatkov.


  Pripada vam tudi pravica nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, zlasti pri uporabi vaših podatkov za neposredno trženje ali ustvarjanje marketinškega profila. Preglejte razdelek Izbiranje lastnih nastavitev zasebnosti, ki razlaga, kako lahko uveljavite svoje pravice v povezavi s trženjem.


  V določenih primerih so lahko te pravice omejene, na primer v primeru, če bi izpolnitev vaše zahteve razkrila osebne podatke o drugi osebi, ali če zahtevate, da izbrišemo informacije, ki jih moramo hraniti v skladu z zakonodajo, ali informacije, ki jih hranimo zaradi utemeljenih legitimnih interesov.


  Če želite uveljaviti svoje pravice ali če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede naše izjave o zasebnosti, zbiranja in uporabljanja vaših podatkov ali morebitne kršitve lokalne zakonodaje o zasebnosti, se lahko obrnete na HP-jevo uradno osebo za zasebnost in varstvo podatkov ali nam pišete na ustrezen naslov, naveden spodaj:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  DRUGE DRŽAVE
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Vse komunikacije bodo obravnavane zaupno. Ob prejemu vašega sporočila vas bo naš predstavnik kontaktiral v razumnem času in odgovoril na vaša vprašanja ali skrbi. Vaše skrbi si prizadevamo razrešiti pravočasno in na ustrezen način.


  Če ne uspemo odpraviti vaših skrbi, se lahko obrnete na nadzorni organ za zasebnost podatkov v državi, v kateri prebivate ali delate, ali kjer menite, da so bila pravila za varstvo podatkov kršena, ali vložite pritožbo na sodišču. Za vprašanja, skrbi ali pritožbe, povezane z našim sodelovanjem v Ščitu zasebnosti EU-ZDA, pravili o zasebnosti pri čezmejnem sodelovanju APEC ali uporabo HP-jevih zavezujočih poslovnih pravil, preberite o naših mednarodnih prenosih podatkov.

 •  

  Spremembe naše izjave o zasebnosti

   

  Če spremenimo svojo izjavo o zasebnosti, bomo popravljeno izjavo skupaj s posodobljenim datumom revizije objavili tukaj. Če v izjavi o zasebnosti opravimo bistvene spremembe, ki materialno spremenijo naše prakse zasebnosti, vas lahko pred uveljavitvijo sprememb o tem obvestimo tudi na druge načine, na primer prek elektronske pošte ali z objavo obvestila na spletnem mestu našega podjetja in/ali na straneh družabnih medijev. Ta izjava o zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 25 maja 2018. Ta pravilnik začne veljati v 30 dneh po objavi, razen če pred tem datumom prejmete HP-jevo izjavo o zasebnosti, ko ta izjava o zasebnosti stopi v veljavo na zgodnejši datum.


  Datum objave: 25 maj 2018.

Sorodne povezave o zasebnosti: