HP-jeve varne vodene storitve tiskanja

Šest od desetih napadov je mogoče pripisati tiskalniku, ki je morda vaš.

Na novo odkrijte varnost
 

Explore the risks and independent advice on secure printing

1. Za podrobnosti o izjavi »Več kot 60 % podjetij je v nedavni anketi ocenilo, da je prišlo do kršenja zaupnosti podatkov, ki je vključevala tiskalnike« pojdite na spletno mesto hp.com/go/SecurityClaims.

2. Več informacij o nagradi TSIA STAR je na voljo na spletni strani http://www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-tsia.html.