Funkcie radu HP DeskJet Ink Advantage

 
1 Mobilné zariadenie musí podporovať bezdrôtové pripojenie. Tlačiareň a zariadenie musia byť v rovnakej lokálnej bezdrôtovej sieti alebo mať priame bezdrôtové pripojenie. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové funkcie sú kompatibilné len so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz.

2 Funkcia môže vyžadovať ovládač alebo aplikácie, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na lokalite hpconnected.com.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.