1 Nižšie náklady v porovnaní s priemernou maloobchodnou cenou originálnych atramentových kaziet HP 61, 301, 122 a 802.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.