Čo sú Záväzné pravidlá spoločnosti HP (pravidlá BCR )

0

Pravidlá BCR

Záväzné pravidlá spoločnosti HP (označované tiež ako "BCR") predstavujú rámec dodržiavania zásad ochrany osobných údajov pozostávajúci zo záväznej zmluvy, obchodných postupov a zásad, školení a návodov schválených orgánmi na ochranu osobných údajov väčšiny členských štátov EÚ. Vďaka tomuto schváleniu môže spoločnosť HP prenášať osobné údaje svojich európskych zamestnancov a zákazníkov (ďalej "Osobné údaje HP") ostatným členom celosvetovej skupiny spoločnosti HP v súlade s právom EÚ o ochrane osobných údajov.


1

Ak chcete zobraziť úplný popis záväzných firemných pravidiel spoločnosti HP v angličtine, kliknite sem.

3

Pravidlá BCR spoločnosti HP tvoria súčasť pokračujúceho záväzku spoločnosti HP chrániť osobné údaje a niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby či nesprávnu manipuláciu s osobnými údajmi. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie o pravidlách BCR spoločnosti HP alebo ak si chcete uplatniť akékoľvek z vašich práv, obráťte sa na oddelenie ochrany osobných údajov spoločnosti HP prostredníctvom linky na Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov uvedenej nižšie.


Formulár spätnej väzby k ochrane osobných údajov

5

Súvisiace odkazy: