HP proti falzifikátom

Rozpoznanie. Ohlásenie. Prevencia.
Oznámte podozrivé aktivity

Zoznámte sa s najnovšími
bezpečnostnými štítkami
HP s technológiou
kódovania QR.

Spoznať rozdiel medzi falzifikátom a
originálnym produktom HP je teraz
jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
Krok 1

Skontrolujte bezpečnostnú
samolepku.

Pravosť štítku vizuálne skontrolujte takto:
 • Nakláňajte obal spredu dozadu, aby ste uvideli
  „OK“ a naopak, aby ste uvideli „√“
 • Nakláňajte obal sprava doľava, aby ste uvideli
  „OK“ a v tom istom smere, aby ste uvideli „√“
Krok 2 *

HP Mobile Authentication
(Overenie pravosti výrobkov
HP mobilným zariadením.)

Najnovšie štítky navyše obsahujú aj jedinečný kód,
ktorý si môžete overiť pomocou smartfónovej aplikácie.
Stačí smartfónom nasnímať kód Quick Response
(kód QR) vytlačený na štítku a aktivovať funkciu
HP Mobile Authentication (Overenie pravosti výrobkov
HP mobilným zariadením).

* Originálny bezpečnostný štítok HP uvidíte na vybraných obaloch na atrament v EMEA.

Krok 3

Používanie overovacieho softvéru

Bezplatný overovací softvér spoločnosti HP skontroluje
pravosť tlačových kaziet nainštalovaných v tlačových
zariadeniach HP. Prevezmite si tento softvér.

Uistite sa, že používate originálny toner HP.

Original HP toner gives you more.

Čo je to falzifikát tlačovej kazety?

Falzifikáty vyzerajú ako výrobky HP. Falzifikáty budia dojem, že sú výrobkami HP. Predávajú sa nelegálne nič netušiacim zákazníkom ako výrobky HP. Smutná pravda je však taká, že aj ten najlepší falzifikát tlačovej kazety nemá pre vás ani pre vašu tlačiareň HP žiadnu hodnotu. Je to preto, že kvalita a výkonnosť pravej tlačovej kazety HP sa nedá napodobniť.

1 out of 3 cheap toners will fail you 100% of the time.

Chráňte sa proti falzifikátom tlačových kaziet.

Aby ste sa chránili pred falošným tlačovým spotrebným materiálom, pred kúpou vždy postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

Zobraziť viac informácií

Zobraziť menej informácií

Krok 1: Skontrolujte bezpečnostný štítok

Všetky obaly s originálnymi tonerovými kazetami HP majú bezpečnostný štítok HP nad odtrhávacím prúžkom obalu.

Zobraziť viac informácií

Zobraziť menej informácií

V Európe, na Strednom východe a v Afrike sú tiež týmto bezpečnostným prvkom vybavené niektoré, nie však všetky obaly atramentových tlačových kaziet HP.

Ak je bezpečnostný štítok HP prítomný, môže sa nachádzať v pravom hornom rohu závesného oka v hornej časti obalu, alebo na ľavom alebo pravom boku obalu.

Nový bezpečnostný štítok využívajúci technológiu HP Mobile Authentication je okrem kódu QR vybavený holografickým prvkom s pohyblivými symbolmi. Pravosť štítku vizuálne overíte pomocou týchto krokov:

 • Nakláňajte obal spredu dozadu, aby ste uvideli „OK“ a naopak, aby ste uvideli „√“
 • Nakláňajte obal sprava doľava, aby ste uvideli „OK“ a v tom istom smere, aby ste uvideli „√“

Najnovšie štítky navyše obsahujú aj jedinečný kód, ktorý si môžete overiť pomocou smartfónovej aplikácie. Stačí smartfónom nasnímať kód Quick Response (kód QR) vytlačený na štítku a aktivovať funkciu HP Mobile Authentication.

Kód QR možno načítať mnohými bezplatnými čítačkami kódu QR, ako je napr. i-nigma, alebo čítačkou, ktorá je súčasťou aplikácie HP eSupplies (ak sa dodáva). Ak svojím smartfónom nedokážete zachytiť kódy QR, prejdite na internetovú lokalitu HP Mobile Authentication na adrese URL, uvedenej na nových bezpečnostných štítkoch (www.hp.com/go/ok) a na overenie zadajte sériové číslo štítku.

Nový bezpečnostný štítok si môžete overiť on-line. Stačí navštíviť URL uvedený na novom bezpečnostnom štítku a zadať sériové číslo zo štítku.**

**HP Mobile Authentication program (Program na overenie pravosti výrobkov HP mobilným zariadením) je vhodný len pre štítky s kódom QR.

Ako sa kontrolujú staršie bezpečnostné štítky

V závislosti od kazety, regiónu a dátumu balenia môže obal originálnej tlačovej kazety HP používať bezpečnostné štítky s nasledujúcimi holografickými vlastnosťami:

Zobraziť viac informácií

Zobraziť menej informácií

Štítok s meniacim sa sfarbením

 • Otáčaním obalu zo strany na stranu budete pozorovať zmenu farby
 • Ak je pozadie tmavé, polovica nápisu „ORIGINAL TONER“ je svetlá a naopak.

Štítok s pohyblivým obrazom

 • Nakláňajte obal spredu dozadu, aby ste uvideli „OK“ a naopak, aby ste uvideli „√“
 • Nakláňajte obal sprava doľava, aby ste uvideli „OK“ a v tom istom smere, aby ste uvideli „√“

Krok 2: Pozerajte sa na obal

 • Obaly a obalové materiály používané na originálne tlačové kazety HP majú konzistentnú a špičkovú kvalitu. Spoločnosť HP vedome nepovoľuje predaj výrobkov v poškodených alebo nekvalitných obaloch.
 • Neštandardné a porušené obaly môžu naznačovať, že tlačová kazeta je falošná.
 • Spoločnosť HP nepredáva kazety bez obalu.

Krok 3: Pri otváraní balenia skontrolujte tlačovú kazetu

Originálne tlačové kazety HP sa vždy dodávajú nepoužité. Nesmú byť poškodené, nesmie unikať atrament alebo práškový toner z telesa kazety a na samotnej tlačovej kazete nesmú byť žiadne výrazné škrabance, ani akékoľvek známky predchádzajúceho použitia.

Všetky ťahacie výstupky by mali byť neporušené a zodpovedať tým, ktoré nájdete na originálnych výrobkoch HP.

Krok 4: Nakupujte iba od renomovaných predajcov a obchodníkov

Spoločnosť HP predáva spotrebný materiál do tlačiarní cez svoje autorizované kanály predaja. Aby sa predišlo výskytu falzifikátov, mali by ste sa vyhýbať prijímaniu akýchkoľvek podozrivých predajných ponúk.

Zobraziť viac informácií

Zobraziť menej informácií

Ak ponuka znie „príliš dobre na to, aby mohla byť pravdivá“, asi pravdivá naozaj nebude. Aby ste sa nestali obeťou pochybných ponúk, mali by ste nakupovať iba cez autorizované kanály predaja HP a od renomovaných predajcov.

Vďaka technológii HP Smart Partner Locator, ktorá je k dispozícii na internetovej lokalite miestneho zástupcu spoločnosti HP, si môžete vyhľadať zoznam partnerov na spotrebný materiál HP vo vašej krajine. Stačí prejsť na www.hp.com -> kliknúť na Nájsť partnera HP a vyhľadať miestnych dodávateľov.

Krok 5: Používanie overovacieho softvéru

Bezplatný overovací softvér spoločnosti HP skontroluje pravosť tlačových kaziet nainštalovaných v tlačových zariadeniach HP.

Zobraziť viac informácií

Zobraziť menej informácií

Funkcia overenia pravosti atramentovej kazety spoločnosti HP je súčasťou primárneho softvéru tlačiarne, ktorý sa štandardne dodáva s väčšinou atramentových tlačiarní.

HP Toner Cartridge Authentication (Softvér na overenie pravosti tonerových kaziet spoločnosti HP) je kompatibilný s mnohými HP LaserJet tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami spoločnosti uvedenými na trh od roku 2004. Je k dispozícii na bezplatné prevzatie.

Prevezmite si túto aplikáciu na rýchle a jednoduché použitie a vždy, keď budete vkladať novú kazetu, pripojte sa k internetu a softvér automaticky skontroluje, či je vaša tlačová kazeta originálna. 

Tu si skontrolujte splnenie systémových požiadaviek: Požiadavky na systém a tu zasa to, či je vaša tlačiareň LaserJet a kazeta kompatibilná so softvérom: Kompatibilita tlačiarne a kazety.

Upozorňujeme, že týmto softvérom sa tlačová kazeta skontroluje iba raz. Pri následnom vybratí a opätovnej inštalácii tlačovej kazety sa zobrazí oznámenie, že tlačová kazeta už bola „použitá“.

94% of cheap toners end up where they shouldn’t.

Ako ohlásiť svoje podozrenie spoločnosti HP

Prosíme vás, aby ste si odložili tlačovú kazetu, jej obal a všetky dokumenty výrobku, napríklad faktúry, písomné ponuky a pod.

Zobraziť viac informácií

Zobraziť menej informácií

Pri nahlasovaní potrebujeme vedieť toto:

 • Uveďte, prečo si myslíte, že výrobok je podozrivý a názov spoločnosti, ktorá vám výrobok ponúkla.
 • Vaše kontaktné údaje (nie sú povinné).

Podľa možnosti priložte k svojmu hláseniu spoločnosti HP aj kvalitné digitálne fotografie (každá asi po 500 kB, nasnímané bez blesku) všetkých šiestich strán obalu tlačovej kazety, a rovnako tak aj detailný záber bezpečnostného štítku (ak existuje) a obrázok samotnej tlačovej kazety.

Pri nahlasovaní postupujte takto:

 • Odosielanie poštou: Poštou nás môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese:
  EMEA Anti-counterfeiting Programme
  Hewlett-Packard International S.à.r.l.
  150 Route du Nant d'Avril,
  1217 Meyrin
  Switzerland
 • Web: Ak chcete nahlásiť podozrivý spotrebný materiál cez web, kliknite sem: Tlačivo on-line hlásenia ACF. Touto metódou môžete nahlásiť svoje podozrenie anonymne.
1 out of 3 cheap toners will fail you 100% of the time.

Prečo si vybrať originálny výrobok HP?

Okrem toho najočividnejšieho dôvodu nakupovať originálne tlačové kazety HP (pretože falzifikáty kaziet sú nezákonné), je ďalším jasným prínosom aj množstvo výhod vyplývajúcich z vernosti.

Zobraziť viac informácií

Zobraziť menej informácií

Vynikajúca hodnota

Poskytujú výnimočnú hodnotu a spoľahlivý výkon pri nižších celkových nákladoch na tlač. Falzifikáty znižujú produktivitu a zvyšujú náklady na tlač kvôli nutnosti dotlače a nekvalitným výsledkom.

Výnimočná kvalita

Tlačové kazety HP umožňujú rýchlu, efektívnu tlač a pôsobivé výsledky. Technológia tlače HP sa opiera o 20 rokov výskumu a vývoja. Falzifikáty kaziet neponúkajú žiadnu záruku kvality.

Overená spoľahlivosť

Originálne tlačové kazety HP ponúkajú záruku výkonnosti - bez únikov toneru/atramentu a špinavých výtlačkov. Spoločnosť HP poskytuje záruku na bezproblémovú tlač.

Podpora a záruka spoločnosti HP, ktorá už získala rad ocenení

Všetky originálne tlačové kazety HP majú našu oceňovanú podporu, servis a kvalitu. Aby ste mohli plne využiť výhody záruky na tlačiareň HP, používajte iba originálne tlačové kazety HP.