Rad herných produktov

$$list_links_tagline$$

1. Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Quad HD (QHD) je potrebný obsah s rozlíšením Quad HD.

2. Iba v prípade vybraných skladových jednotiek.

3. Kompatibilný s počítačmi so systémom Windows® a portom Thunderbolt™ 3.

4. Dostupnosť funkcií sa líši v závislosti od výrobku.

5. Je potrebné hardvérové zariadenie OMEN Accelerator.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi a Xeon Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

NVIDIA®, GeForce® a logo NVIDIA® sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NVIDIA® Corporation v USA a ďalších krajinách.