Spoločnosť HP vás pomáha chrániť pred falošným tlačovým spotrebným materiálom

Naučte sa, ako rozpoznať falzifikáty a čo robiť v prípade podozrenia

Spoločnosť HP vás pomáha chrániť pred falošným tlačovým spotrebným materiálom

Naučte sa, ako rozpoznať falzifikáty a čo robiť v prípade podozrenia

Nie ste si istí, či máte originálnu kazetu HP alebo Samsung?

Overte si ju kontrolou bezpečnostného štítku

*Štítok úplne vľavo predstavuje najnovšiu verziu bezpečnostného štítku HP. Ostatné štítky sú staršie verzie bezpečnostných štítkov spoločnosti HP, ktoré môžu byť na niektorých trhoch stále platné.

*Štítok úplne vľavo predstavuje najnovšiu verziu bezpečnostného štítku HP. Ostatné štítky sú staršie verzie bezpečnostných štítkov spoločnosti HP, ktoré môžu byť na niektorých trhoch stále platné.

*Štítok úplne vľavo predstavuje najnovšiu verziu bezpečnostného štítku HP. Ostatné štítky sú staršie verzie bezpečnostných štítkov spoločnosti HP, ktoré môžu byť na niektorých trhoch stále platné.

Ďalšie možnosti kontroly

Zadať číslo bezpečnostného štítka

OVERIŤ

Ak máte podozrenie, že je vaša kazeta falšovaná, dajte nám vedieť

NAHLÁSIŤ ONLINEPOŽIADAŤ O KONTROLU NA MIESTE

Prečo by vás to malo zaujímať?

Falšované kazety sa môžu javiť ako skutočná alternatíva. Predstavujú však vážne riziká a hrozby.

Falzifikátmi je ohrozená

Uistite sa, že ide o originálne kazety HP

Uistite sa, že ide o originálne kazety HP

Najčastejšie otázky

1 Štúdia EMEA Market Strategies International Technician z roku 2018 zadaná spoločnosťou HP. www.marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf.

2 Štúdia UL Blue Angel Indoor Air o kvalite ovzdušia v interiéri z roku 2017 objednaná spoločnosťou HP. V rámci štúdie sa testovali tri repasované značky tonerových kaziet predávané ako náhrada za HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 s kazetami: CE400A, CE401A, C402A, CE403A. Testy boli vykonané v súlade s metódami opísanými v prílohe S-M kritérií RAL-UZ 171 Blue Angel. Podrobnosti nájdete v dokumente https://industries.ul.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/2017.08.Printers_Toner_Cartridges_IAQ_Alternate.pdf

3 Tlačový systém tvorí tlačiareň, papier a tonerová kazeta HP.

4 Štúdia súladu s certifikáciou Blue Angel na kvalitu vzduchu v interiéri z decembra 2017 spoločnosti WKI vypracovaná pre spoločnosť HP. Štúdia testovala 4 nové značky kompatibilných tonerových kaziet predávaných ako alternatívy pre multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M425dn s kazetami 280A v súlade s kritériami Blue Angel RAL-UZ-205. Podrobnosti nájdete na stránke http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW

5 Štúdia spoločnosti InfoTrends z roku 2018 o recyklácii spotrebného materiálu v Západnej Európe, ktorú objednala spoločnosť HP. Zistenia sú založené na priemerných výsledkoch získaných z rozhovorov so zástupcami 7 spoločností zaoberajúcich sa repasovaním tlačových kaziet a 6 sprostredkovateľmi. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/EMEA-2018InfoTrends

6 Štúdia spoločnosti Four Elements Consulting LCA z roku 2018 objednaná spoločnosťou HP, v ktorej sa porovnávali originálne čierne tonerové kazety HP 80A a 83A so vzorkou alternatívnych nových kompatibilných kaziet iných výrobcov (NBC) v ôsmich kategóriách vplyvu na životné prostredie. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2018. Štúdia hodnotenia životného cyklu (LCA) využíva zistenia štúdie laboratória SpencerLab z roku 2016 objednanej spoločnosťou HP, v ktorej sa porovnávali originálne tonerové kazety HP LaserJet s tromi značkami nových kompatibilných kaziet od iných výrobcov (NBC) predávaných v regióne EMEA. Podrobnosti nájdete v dokumente http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EE-NBC2016.pdf.

7 Údaje o atramente sú uvedené na základe štúdie spoločnosti Buyers Laboratory Inc. z júla 2017, ktorú si objednala spoločnosť HP. Štúdia porovnávala originálne atramentové kazety HP (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) s 21 značkami iných výrobcov opätovne plnených a repasovaných atramentových kaziet predávaných na trhoch v regióne EMEA. Podrobnosti: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf. Štúdia laboratória SpencerLab z roku 2019 zameraná na farebné tonery, ktorú si objednala spoločnosť HP a v ktorej sa porovnávala spoľahlivosť originálnych farebných kaziet HP LaserJet so 6 značkami kaziet od iných výrobcov predávaných v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky pre farebné tlačiarne HP LaserJet Pro 400 M451. Použili sa kazety CE410A/X, CE411A/12A/13A. Podrobnosti nájdete v dokumente www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. V štúdii Monochrome spoločnosti SpencerLab pre spoločnosť HP z roku 2019 sa porovnávali originálne čierne kazety HP s 12 značkami kaziet od iných výrobcov než HP do tlačiarní HP Pro M402 a Pro 521. Použili sa kazety HP 26A a 55A. Podrobné informácie nájdete v dokumente www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf

8 Dostupnosť programu HP Planet Partners sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/recycle. Informácie o recyklovaných materiáloch v kazetách nájdete na stránke www.hp.com/go/recycledcontent.