Ekologickejšie riešenia

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.


1. Údaje o atramente sú uvedené na základe štúdie spoločnosti Buyers Laboratory Inc. z júla 2017, ktorú si objednala spoločnosť HP. Štúdia porovnávala originálne atramentové kazety HP (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) s 21 značkami iných výrobcov opätovne plnených a repasovaných atramentových kaziet predávaných na trhoch v rámci krajín EMEA. Podrobnosti: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf (pdf-download PDF 4,5 MB). Údaje o atramente sú uvedené na základe štúdie spoločnosti SpencerLab z roku 2014 o spoľahlivosti farebnej tlače, ktorú si objednala spoločnosť HP. Štúdia porovnávala spoľahlivosť kaziet CE400A/X, CE401A, 02A, 03A predávaných v Európe, na Blízkom východe a Afrike spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf (pdf-download PDF xxxx MB) a štúdia o čiernom toneri kaziet HP 83A, 80A; spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf (pdf-download PDF xxxx MB)


2. Dostupnosť programu HP Planet Partners sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/recycle. Informácie o recyklovaných materiáloch v kazetách nájdete na stránke www.hp.com/go/recycledcontent.


3. K roku 2016. Na základe nominálneho zaťaženia 18 000 kilogramov.


4. Papiere HP majú certifikáty FSC® C017543 alebo PEFC™ PEFC/29-31-198.