Model|Farba

Exkluzívny dizajn a zábavné funkcie

Príslušenstvo na lepšie používanie

Porovnanie a výber

1. Funkcia je k dispozícii len vo vybraných modeloch.

2. Hmotnosť sa líši v závislosti od konfigurácie.

3. Výdrž batérie podľa metriky MobileMark 14 v systéme Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov, napríklad modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa postupom času a používaním prirodzene znižuje. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ .

4. Výdrž batérie otestovala spoločnosť HP pomocou nepretržitého prehrávania videa v aplikácii Netflix vo Windowse 10 pri jase 150 nitov, úrovni audiosystému 17 %, pripojených slúchadlách a prehrávaní na celú obrazovku s bezdrôtovým pripojením. Skutočná výdrž batérie sa líši v závislosti od konfigurácie a jej maximálna kapacita sa časom a používaním prirodzene znižuje.

5. Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.

6. Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia závisia od záťažového profilu konkrétnej aplikácie, ako aj hardvérovej a softvérovej konfigurácie. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie od spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. Hodnota v GHz vyjadruje internú taktovaciu frekvenciu procesora. Na výkon systému a aplikácií môžu mať okrem frekvencie procesora vplyv aj iné faktory.

7. Skutočná výdrž batérie sa líši v závislosti od používania.

8. Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View funguje v orientácii na šírku. K dispozícii na vybraných modeloch HP, nutné konfigurovať už pri výrobe. Jas sa v režime zdieľania a v režime ochrany súkromia líši.

USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, logo Intel, logo Intel Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside a Intel Optane sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a/alebo iných krajinách.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby HP, sú záruky výslovne uvedené v záručných dokumentoch dodaných spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za ďalšiu záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.