Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 934XL

#C2P23AE

Ideálne na vytváranie podnikových dokumentov vysokej kvality, na ktoré sa môžete spoľahnúť — za lepšiu cenu pri častej tlači.[1]

  • Užite si stálu podnikovú tlač, na ktorú sa dá spoliehať.
  • Dajte všetkým vedieť o vašom podnikaní.
  • Vrhnite sa do podnikania

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 934XL

#C2P23AE

Ideálne na vytváranie podnikových dokumentov vysokej kvality, na ktoré sa môžete spoľahnúť — za lepšiu cenu pri častej tlači.[1]

  • Užite si stálu podnikovú tlač, na ktorú sa dá spoliehať.
  • Dajte všetkým vedieť o vašom podnikaní.
  • Vrhnite sa do podnikania

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Originálne atramentové kazety HP s vysokou výťažnosťou sú navrhnuté na stálu produkciu dokumentov profesionálnej kvality za lepšiu cenu pri častej tlači.[1] Spoľahnite sa na trvácne [2] výtlačky vďaka kazetám špeciálne navrhnutým na spoluprácu s vašou tlačiarňou HP.

Ideálne na vytváranie podnikových dokumentov vysokej kvality, na ktoré sa môžete spoľahnúť — za lepšiu cenu pri častej tlači.[1]

Funkcie

Užite si stálu podnikovú tlač, na ktorú sa dá spoliehať.

Spoľahnite sa na originálne atramentové kazety HP pri tlači konzistentne skvelých strán – sú navrhnuté na spoľahlivú tlač.

Dajte všetkým vedieť o vašom podnikaní.

Reprezentujte svoj podnik s originálnymi atramentmi HP – navrhnutými na konzistentnú tlač ostrého čierneho textu.

Vrhnite sa do podnikania

Získajte kompletný balík. Vyberte si správne originálne atramentové kazety HP, ktoré vyhovujú vašim potrebám tlače.

Špecifikácie

Rozlíšiteľnosť
Farby kazety
Výdatnosť strán (čiernobiela)
Počet strán – poznámka pod čiarou
Obsah balenia
Rozmery balenia (š x h x v)
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah skladovacích teplôt
Skladovacia vlhkosť

[1] Na základe čiernej originálnej atramentovej kazete HP 934XL s vysokou výťažnosťou. Viď http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky; kupujú sa samostatne. Hodnota sa porovnáva s odhadovanou koncovou cenou a výťažnosťou na stranu atramentových kaziet HP 934 so štandardnou výťažnosťou. Skutočné ceny sa môžu líšiť.

[2] Na základe interného testovania spoločnosti HP. Viď http://www.hp.com/go/printpermanence.

[3] Dostupnosť programu HP Planet Partners sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Viď http://www.hp.com/recycle.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

[3] Pozrite si stránku http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[4] Dostupnosť programu HP Planet Partners sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Viac na http://www.www.hp.com/recycle. Informácie o kazetách z recyklovaného materiálu nájdete na stránke http://www.hp.com/go/recycledcontent.

[1] Na základe čiernej originálnej atramentovej kazete HP 934XL s vysokou výťažnosťou. Pozrite si stránku http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky; kupujú sa samostatne. Hodnota sa porovnáva s odhadovanou koncovou cenou a výťažnosťou na stranu atramentových kaziet HP 934 so štandardnou výťažnosťou. Skutočné ceny sa môžu líšiť.

[2] Na základe interného testovania spoločnosti HP. Viď http://www.hp.com/go/printpermanence.