Žltá originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 935XL

#C2P26AE

Vytváranie podnikových dokumentov vysokej kvality, na ktoré sa môžete spoľahnúť — za lepšiu cenu pri častej tlači.[2]

  • Užite si stálu podnikovú tlač, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
  • Dajte všetkým vedieť o vašom podnikaní.
  • Vrhnite sa do podnikania

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Žltá originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 935XL

#C2P26AE

Vytváranie podnikových dokumentov vysokej kvality, na ktoré sa môžete spoľahnúť — za lepšiu cenu pri častej tlači.[2]

  • Užite si stálu podnikovú tlač, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
  • Dajte všetkým vedieť o vašom podnikaní.
  • Vrhnite sa do podnikania

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Originálne atramenty HP sú navrhnuté na stálu produkciu dokumentov so živými farbami za lepšiu cenu pri častej tlači.[2] Spoľahnite sa na trvácne[1] výtlačky vďaka kazetám špeciálne navrhnutým na spoluprácu s vašou tlačiarňou HP.

Vytváranie podnikových dokumentov vysokej kvality, na ktoré sa môžete spoľahnúť — za lepšiu cenu pri častej tlači.[2]

Funkcie

Užite si stálu podnikovú tlač, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Spoľahnite sa na originálne atramentové kazety HP pri tlači konzistentne skvelých strán – sú navrhnuté na spoľahlivú tlač.

Dajte všetkým vedieť o vašom podnikaní.

Reprezentujte svoj podnik s originálnymi atramentmi HP – navrhnutými na konzistentnú tlač s vynikajúcimi farbami.

Vrhnite sa do podnikania

Získajte kompletný balík. Vyberte si správne originálne atramentové kazety HP, ktoré vyhovujú vašim potrebám tlače.

Špecifikácie

Rozlíšiteľnosť
Farby kazety
Počet strán – poznámka pod čiarou
Obsah balenia
Rozmery balenia (š x h x v)
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah skladovacích teplôt
Skladovacia vlhkosť
Záruka

[1] Na základe interného testovania spoločnosti HP. Viď http://www.hp.com/go/printpermanence.

[2] Na základe farebných originálnych atramentových kaziet HP 935XL s vysokou výťažnosťou. Viď http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky; kupujú sa samostatne. Hodnota sa porovnáva s odhadovanou koncovou cenou a výťažnosťou na stranu atramentových kaziet HP 935 so štandardnou výťažnosťou. Skutočné ceny sa môžu líšiť.

[3] Dostupnosť programu HP Planet Partners sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Viď http://www.hp.com/recycle.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

[4] Pozrite si lokalitu http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[5] Dostupnosť programu HP Planet Partners sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.www.hp.com/recycle. O recyklovaných materiáloch v kazetách si prečítajte na stránke http://www.hp.com/go/recycledcontent.

[2] Na základe farebných originálnych atramentových kaziet HP 935XL s vysokou výťažnosťou. Viď http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky; kupujú sa samostatne. Hodnota sa porovnáva s odhadovanou koncovou cenou a výťažnosťou na stranu atramentových kaziet HP 935 so štandardnou výťažnosťou. Skutočné ceny sa môžu líšiť.

[1] Na základe interného testovania spoločnosti HP. Navštívte stránku http://www.hp.com/go/printpermanence.