Notebook HP Elite Dragonfly

#8MK78EA

Neuveriteľne ľahký

  • Windows 10 Pro 64
  • Pamäť 8 GB; Úložný priestor 256 GB SSD

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Notebook HP Elite Dragonfly

#8MK78EA

Neuveriteľne ľahký

  • Windows 10 Pro 64
  • Pamäť 8 GB; Úložný priestor 256 GB SSD

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Funkcie

Mimoriadne ľahký s ohľadom na trvalú udržateľnosť

Pracujte, kdekoľvek chcete

Pracujte bez starostí

Špecifikácie

Skupina procesora
Procesor
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu
Fotoaparát
Polohovacie zariadenie
Vlastnosti zvuku
Polohovacie zariadenie
Minimálne rozmery (š x h x v)
Hmotnosť

[5] Časť krytu reproduktorov obsahuje 5 % zrecyklovaných plastov, ktoré by inak skončili v oceáne (podľa stavu v auguste 2019).

[6] Modul 4G LTE je voliteľná súčasť, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri výrobe. Modul vyžaduje aktiváciu a uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Je spätne kompatibilný s technológiami HSPA 3G. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašom regióne získate od poskytovateľa služieb. Pripojenie, rýchlosti odosielania a rýchlosti sťahovania sa budú líšiť v závislosti od siete, polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a regiónoch.

[7] Obalový materiál poskytujú dodávatelia certifikovaní organizáciou Forest Stewardship Council.

[8] Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Rozhranie Wi-Fi 6 je spätne kompatibilné s predchádzajúcim štandardom 802.11. Parametre siete Wi-Fi 6 (802.11ax) sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť notebooku komunikovať s inými zariadeniami v sieti 802.11ax. K dispozícii len v krajinách, v ktorých je podporovaný štandard 802.11ax.

[9] Pripojenie Wi-Fi® s podporou gigabitových rýchlostí možno dosiahnuť v sieti Wi-Fi 6 (802.11ax) pri prenose súborov medzi dvoma zariadeniami pripojenými k rovnakému smerovaču. Vyžaduje sa samostatne predávaný bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje kanály

[1] Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com.

[2] Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.

[3] Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Sieť Wi-Fi 6 je spätne kompatibilná s predchádzajúcim štandardom 802.11. Parametre siete Wi-Fi 6 (802.11ax) sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť počítača komunikovať s inými zariadeniami v sieti 802.11ax. Pripojenie Wi-Fi® s podporou gigabitových rýchlostí možno dosiahnuť v sieti Wi-Fi 6 (802.11ax) pri prenose súborov medzi dvoma zariadeniami pripojenými k rovnakému smerovaču. Vyžaduje sa samostatne predávaný bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje kanály 160 MHz.

[4] Nie je k dispozícii na platformách s viacerými internými úložnými diskami. S cieľom zabrániť strate údajov je pred použitím riešenia HP Sure Recover potrebné zálohovať dôležité súbory, údaje, fotografie, videá a ďalší obsah.

[5] Funkcia HP Sure Click podporuje prehliadače Microsoft® Internet Explorer a Chromium™. Podporované prílohy zahŕňajú súbory Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF v režime len na čítane, ak je nainštalovaný produkt Microsoft Office alebo Adobe Acrobat.

[1] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetového pripojenia si môže účtovať poplatky za prenos a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com/.

[3] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Nemusí ju využiť každý používateľ alebo softvérová aplikácia. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie produktov Intel neoznačuje mieru ich výkonnosti.

[4] Rýchlosť procesora označuje režim maximálneho výkonu; v režime optimalizácie batérie budú procesory pracovať s nižšou rýchlosťou.

[5] Výkon technológie Intel® Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.intel.com/technology/turboboost.

[6] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Nemusí ju využiť každý používateľ alebo softvérová aplikácia. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie produktov Intel nevyjadruje mieru ich výkonnosti.

[7] Výkon technológie Intel® Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.intel.com/technology/turboboost.

[8] Akcelerácia prostredníctvom systému pamäte Intel® Optane™ nenahrádza pamäť DRAM v systéme ani nezvyšuje jej kapacitu. Vyžaduje procesor Intel® Core™ 8. generácie alebo výkonnejší, verziu systému BIOS s podporou technológie Intel® Optane™, 64-bitový systém Windows 10 a technológiu Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST).

[9] Nie je k dispozícii so základnými jednotkami eMMC.

[10] Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Rozhranie Wi-Fi 6 je spätne kompatibilné s predchádzajúcim štandardom 802.11. Parametre bezdrôtovej siete Wi-Fi 6 (802.11ax) sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť notebooku komunikovať s inými zariadeniami v sieti 802.11ax.

[11] Modul WWAN je voliteľná súčasť, ktorá vyžaduje konfiguráciu výrobcom a uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a iných faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a regiónoch.

[12] Modul 4G LTE kategórie 16 gigabitovej triedy je voliteľná súčasť, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri výrobe. Modul je navrhnutý na rýchlosť sťahovania až 1 Gb/s, pretože nosné signály využívajú agregáciu 5 signálov a šírku pásma 100 MHz. Vyžaduje aktiváciu a uzavretie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Je spätne kompatibilný s technológiami HSPA 3G. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Pripojenie a rýchlosti odosielania a sťahovania sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a regiónoch.

[13] Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory a projektory a na streamovanie.

[14] Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

[15] Zásuvka pre kartu SIM nie je prístupná používateľom bez konfigurácie siete WWAN.

[16] Na zobrazenie obrázkov s rozlíšením HD je potrebný obsah s rozlíšením HD.

[17] Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.

[18] Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe, a je určená na používanie v orientácii na šírku.

[19] Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.

[20] Balík ovládačov HP nie je predinštalovaný, ale je k dispozícii na stránke http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[21] Súpravu HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[22] Služba Absolute Agent je pri dodaní vypnutá a aktivuje sa, keď zákazník aktivuje zakúpené predplatné. Predplatné možno zakúpiť na viacero rokov. Služba je obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Služba Absolute Recovery Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete je voliteľná služba poskytovaná spoločnosťou Absolute Software. Ak ju využijete, služba Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, najskôr je potrebné podpísať zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a získať PIN kód alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.

[24] Podporuje metódu „Clear“ uvedenú v špeciálnej publikácii 800-88 Národného inštitútu pre štandardy a technológie. Funkcia HP Secure Erase nepodporuje platformy s pamäťou Intel® Optane™.

[25] Funkcia HP Sure Click je k dispozícii vo väčšine počítačov HP a podporuje prehliadače Microsoft® Internet Explorer a Chromium™. Podporované prílohy zahŕňajú súbory Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF v režime len na čítane, ak je nainštalovaný produkt Microsoft Office alebo Adobe Acrobat.

[26] Riešenie HP Sure Start Gen5 je dostupné vo vybraných počítačoch HP vybavených procesormi Intel. Informácie o dostupnosti nájdete v parametroch produktu.

[27] HP Sure Run Gen2: Informácie o dostupnosti nájdete v parametroch produktu.

[28] HP Sure Recover Gen2: Informácie o dostupnosti nájdete v parametroch produktu. Vyžaduje otvorené káblové sieťové pripojenie. Nie je k dispozícii na platformách s viacerými internými úložnými diskami. S cieľom predísť strate údajov je pred použitím riešenia HP Sure Recover potrebné zálohovať dôležité súbory, údaje, fotografie, videá a ďalší obsah. HP Sure Recover (Gen1) nepodporuje platformy s pamäťou Intel® Optane™.

[29] Riešenie HP BIOSphere Gen5 je k dispozícii na vybraných počítačoch HP Pro a Elite. Podrobnosti nájdete v parametroch produktu. Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od platformy a konfigurácie.

[30] HP Sure Sense vyžaduje systém Windows 10. Informácie o dostupnosti nájdete v špecifikáciách produktu. V prípade zariadení s technológiou WWAN dodávaných do Číny je technológia HP Sure Sense dostupná iba na stiahnutie cez nástroj Softpaq.

[31] Keď je systém vypnutý alebo v pohotovostnom režime, nabije batériu až na 50 % v priebehu 30 minút. Vyžaduje sa napájací adaptér s výkonom minimálne 65 W. Po nabití batérie na 50 % sa rýchlosť nabíjania zníži na normálnu. V dôsledku tolerancie systému sa čas nabíjania môže líšiť o +/–10 %.

[32] Dostupnosť v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.

[33] Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné obchodné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

[34] Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.

[35] Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.

[36] Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel alebo AMD 7. generácie a novšími procesormi a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.

[37] Na úplnú funkčnosť technológie Intel® vPro™ sa vyžaduje systém Windows, procesor s podporou technológie vPro, súprava čipov s povolenou technológiou vPro, karta siete WLAN s povolenou technológiou vPro a samostatný modul TPM 2.0. Pozrite si stránku https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html

[38] Pamäť Intel® Optane™ H10 je určená len pre jednotky SSD Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2.

[39] Čítač odtlačkov prstov HP sa predáva samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo.

[40] Funkcia Secured-core PC vyžaduje procesor Intel® vPro® alebo AMD Ryzen™ Pro. Vyžaduje 8 GB alebo viac systémovej pamäte. Funkciu Secured-core PC môže zapnúť výrobca.