Maloobchodný systém HP RP9 G1, model 9018

#V8L68EA

Výnimočne elegantný počítač All-in-One pre maloobchodné a hotelové prevádzky

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Maloobchodný systém HP RP9 G1, model 9018

#V8L68EA

Výnimočne elegantný počítač All-in-One pre maloobchodné a hotelové prevádzky

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Zapôsobte na zákazníkov štýlovo - s moderným a flexibilným maloobchodným systémom HP RP9.

Funkcie

Zapôsobte priestorovo úsporným zariadením

Privítajte svojich zákazníkov moderným dizajnom s obrazovkou od okraja po okraj a voliteľnými integrovanými periférnymi zariadeniami.[1]

Maximálny výkon

Nasaďte systém všade, kde potrebujete spoľahlivý a výkonný počítač All-in-One.

Flexibilita pre ľubovoľné nároky

Prispôsobte každý systém pomocou rôznych možností montáže, hardvéru, operačného systému a periférnych zariadení[1].

Špecifikácie

Operačný systém
Procesor
Čipová sada
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu
Pamäť, štandardne
Poznámky k štandardnej pamäte
Zásuvky pre pamäťové karty
Interné šachty na mechaniky
Popis pevného disku

[1] Voliteľné funkcie sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie.

[2] Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup k internetu.

[3] Montážne doplnky sa predávajú samostatne; stojany dodávajú iní výrobcovia.

[4] Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

[5] Niektoré funkcie technológie vPro, ako je napríklad technológia Intel® Active Management a technológia Intel Virtualization, vyžadujú na svoje fungovanie softvér tretích strán. Dostupnosť použitia virtuálnych zariadení pre technológiu vPro v budúcnosti závisí od poskytovateľov softvéru tretích strán. Vyžaduje sa systém Microsoft Windows.

[6] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.

[7] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com.

[1] Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.microsoft.com.

[2] Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 10 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.

[4] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.

[5] Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitové operačné systémy. V 32-bitových operačných systémoch Windows je možné, že nebude k dispozícii všetka pamäť nad 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.

[6] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od

[7] Výkon technológie Intel® Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Viac informácií na stránke http://www.intel.com/technology/turboboost.

[8] Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.

[9] Zvukový výstup nie je zosilnený

[10] Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na stránke www.hp.com/go/businessmobileprinting).

[11] Softvér Microsoft Security Essentials vyžaduje systém Windows 7 a prístup na internet.

[12] Tento produkt sa dodáva s modulom TPM 1.2 s možnosťou inovácie na modul TPM 2.0. Dostupnosť inovačnej pomôcky sa očakáva koncom roka 2015 prostredníctvom podpory zákazníkov spoločnosti HP.

[13] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.

[14] Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nemajú nízky obsah halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.

[15] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Pozrite si stránku http://www.microsoft.com.

[16] Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel® 7. generácie a novšími a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7

[17] Snímač odtlačkov prstov a zámok Kensington sú voliteľné príslušenstvo.

[18] Podpora technológie vPRO vyžaduje procesor Intel Core i5 alebo Core i7.

[19] Povolenie technológie vPRO je v niektorých produktoch samostatná možnosť.