Maloobchodný systém HP Engage Flex Pro

#4WA06EA

Urobte viac vo svojom obchode aj mimo neho

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Maloobchodný systém HP Engage Flex Pro

#4WA06EA

Urobte viac vo svojom obchode aj mimo neho

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Efektívne spravujte svoju maloobchodnú firmu od predajne až po kanceláriu s HP Engage Flex Pro – našou stabilnou, zabezpečenou a najvýkonnejšou maloobchodnou platformou pre celý rad možných nasadení.

Funkcie

Vytvorte najlepšie riešenie

Nakonfigurujte dokonalý doplnok pre predajné miesto a na monitorovanie priestorov, spracovanie a riadenie, digitálne označovanie alebo OEM s flexibilnými možnosťami pripojenia, grafiky, sietí a príslušenstva.[2]

Pripravený na výkon a rozširovanie spoločne s firmou

S procesorom Intel® 8. generácie[3] a pamäťou Intel® Optane™[4] zvládnete každú obchodnú výzvu. Upravte kapacitu úložiska s možnosťami ako je Intel® Optane™ SSD, SATA alebo M.2 – celkovo až s piatimi jednotkami.

Zabezpečený, spravovateľný a spoľahlivý bez akéhokoľvek nastavovania

Znížte náklady a zložitosť riadenia vašich platforiem a zabezpečte kľúčové zdroje pomocou inovatívnych, integrovaných a proaktívnych funkcií zabezpečenia a spravovateľnosti.

Špecifikácie

Operačný systém
Procesor
Čipová sada
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu
Pamäť, štandardne
Poznámky k štandardnej pamäte
Zásuvky pre pamäťové karty
Interné šachty na mechaniky
Externé šachty na mechaniky

[1] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com.

[2] Predávajú sa samostatne alebo ako konfigurovateľné doplnkové funkcie.

[3] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.

[4] Systémové zrýchlenie pamäte Intel® Optane™ nenahrádza ani nezvyšuje kapacitu pamäte DRAM v systéme a vyžaduje konfiguráciu s voliteľným procesorom Intel® Core™ i(5 alebo 7)+.

Intel, Xeon, Core, Thunderbolt, Optane a Intel vPro sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA alebo iných krajinách. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na základe licencie. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách. AMD a Radeon sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA, logo NVIDIA a Quadro sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NVIDIA Corporation v USA a ďalších krajinách.

[5] Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro vybavených procesormi Intel® 8. generácie.

[6] Súpravu HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[7] Riešenie HP Sure Run je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro vybavených procesormi Intel® 8. generácie.

[8] Riešenie HP Sure Recover je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro s procesormi Intel® 8. generácie a vyžaduje otvorené káblové sieťové pripojenie. Nie je k dispozícii na platformách s viacerými internými úložnými diskami alebo pamäťou Intel® Optane™. S cieľom zabrániť strate údajov je pred použitím riešenia HP Sure Recover potrebné zálohovať dôležité súbory, údaje, fotografie, videá a ďalší obsah.

[9] Výsledky testovania HP Total Test Process nie sú zárukou budúceho výkonu v daných testovacích podmienkach. Na krytie opráv po náhodnom poškodení sa vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.

[1] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetového pripojenia si môže účtovať poplatky za prenos a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com/.

[3] POZNÁMKA: Váš produkt nepodporuje systém Windows 8 ani Windows 7. Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows® 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel® alebo AMD 7. generácie a novšími procesormi a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje žiadne ovládače pre systémy Windows® 8 a Windows 7.

[4] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie produktov Intel neoznačuje mieru ich výkonnosti.

[5] Technológia Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač s procesorom s podporou Intel Turbo Boost. Výkon Intel Turbo Boost závisí od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie nájdete na www.intel.com/technology/turboboost.

[6] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logo Intel a logo Intel Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách.

[7] Výkon technológie Intel® Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.intel.com/technology/turboboost.

[8] V systémových konfiguráciách s viac ako 3 GB pamäte a 32-bitovým operačným systémom nemusí byť v dôsledku požiadaviek systémových prostriedkov dostupná celá pamäť. Adresovanie pamäte nad 4 GB vyžaduje 64-bitový operačný systém. Pamäťové moduly podporujú rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s; Skutočná rýchlosť prenosu údajov sa určuje na základe nakonfigurovaného procesora systému. Podporované rýchlosti prenosu údajov v pamäti nájdete v špecifikáciách procesora. Zákazník má prístup ku všetkým pamäťovým zásuvkám a môže ich rozširovať.

[9] Zákazník má prístup ku všetkým pamäťovým zásuvkám a môže ich rozširovať.

[10] V prípade pevných diskov a diskov SSD platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 16 GB (Windows 7) a 36 GB (Windows 8.1/10) na systémovom disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.

[11] (2) USB 3.1 Gen 1 (prenosová rýchlosť 5 Gb/s. Skutočná priepustnosť sa môže líšiť.): umožňuje prebudenie z S4/S5 klávesnicou alebo myšou, ak sú pripojené a funkcia povolená v systéme BIOS.

[12] Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

[13] Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie. Dostupnosť verejných prístupových bodov pre bezdrôtovú komunikáciu je obmedzená. Parametre bezdrôtovej siete 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť notebooku komunikovať s inými zariadeniami v sieti 802.11ac WLAN.

[14] Riešenie HP Sure Recover je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro s procesormi Intel® 8. generácie a vyžaduje otvorené káblové sieťové pripojenie. Nie je k dispozícii pri platformách s viacerými internými úložnými diskami alebo pamäťou Intel® Optane™. S cieľom zabrániť strate údajov je pred použitím riešenia HP Sure Recover potrebné zálohovať dôležité súbory, údaje, fotografie, videá a ďalší obsah.

[15] Softvér HP BIOSphere Gen4 vyžaduje procesory Intel® 8. generácie. Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od platformy a konfigurácie.

[16] Softvér HP Client Security Suite Gen 4 – vyžaduje systém Windows a procesory Intel® 8. generácie.

[17] Nástroj HP Password Manager vyžaduje prehliadač Internet Explorer, Chrome alebo Firefox. Niektoré webové stránky a aplikácie nemusia byť podporované. Používateľ bude možno musieť zapnúť alebo povoliť doplnok/rozšírenie v internetovom prehliadači.

[18] Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro vybavených procesormi Intel® 8. generácie.

[19] Technológia ochrany identity Intel® (Intel® IPT): modely s procesormi Intel® Core™ môžu využívať pokročilú ochranu zabezpečenia online transakcií. Technológia ochrany identity Intel® (Intel® IPT) poskytuje pri používaní webových lokalít zapojených do programu dvojité overovanie identity tým, že k štandardnému používateľskému menu a heslu pridáva hardvérovú súčasť. Technológia ochrany identity Intel® (Intel® IPT) sa inicializuje prostredníctvom modulu HP Client Security.

[20] Firmvérový modul TPM je verzie 2.0. Hardvérový modul TPM je verzie v1.2, ktorá je podmnožinou špecifikácie TPM 2.0 v0.89 podľa implementácie technológie Intel Platform Trust (PTT).

[21] Konfigurácia RAID je voliteľná a vyžaduje druhý pevný disk.

[22] Riešenie HP Sure Run je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro vybavených procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie.

[23] TWR môže podporovať jednu grafickú kartu s príkonom až 75 W. Pri konfigurácii s dvomi grafickými kartami je podpora obmedzená na 35 W pre každú.

[24] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net. Príslušenstvo využívajúce solárnu energiu nájdete v obchode spoločnosti HP s produktmi iných výrobcov na stránke www.hp.com/go/options.

[25] Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.

[26] HP Sure Sense currently available as an HP Softpack. HP Sure Sense will also be included in the image starting February 17, 2020.

[27] HP Sure Click is only supported on Intel Core i3, i5, i7, and i9 processors.

[28] HP Sure Click, Sure Run, Sure Recover & Sure Sense is supported on Win 10 Pro & Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC; but not on Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSB.