Maloobchodný systém HP Engage Flex Pro-C Funkcie
Vytvorte najlepšie riešenie aj pre tie najmenšie priestory
Pripravený na výkon a rozširovanie spoločne s firmou
Zabezpečený, spravovateľný a spoľahlivý bez akéhokoľvek nastavovania
Známy a dôveryhodný operačný systém
Integrované nástroje zabezpečenia a spravovateľnosti
Navrhnuté pre vaše každodenné požiadavky
Platforma s dlhou životnosťou

[1] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com.

[2] Predávajú sa samostatne alebo ako konfigurovateľné doplnkové funkcie.

[3] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.

[4] Systémové zrýchlenie pamäte Intel® Optane™ nenahrádza ani nezvyšuje kapacitu pamäte DRAM v systéme a vyžaduje konfiguráciu s voliteľným procesorom Intel® Core™ i(5 alebo 7)+.

Intel, Xeon, Core, Thunderbolt, Optane a Intel vPro sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA alebo iných krajinách. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na základe licencie. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách. AMD a Radeon sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA, logo NVIDIA a Quadro sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NVIDIA Corporation v USA a ďalších krajinách.

[5] Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro vybavených procesormi Intel® 8. generácie.

[6] Súpravu HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[7] Riešenie HP Sure Run je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro vybavených procesormi Intel® 8. generácie.

[8] Riešenie HP Sure Recover je dostupné v produktoch HP Engage Flex Pro s procesormi Intel® 8. generácie a vyžaduje otvorené káblové sieťové pripojenie. Nie je k dispozícii na platformách s viacerými internými úložnými diskami alebo pamäťou Intel® Optane™. S cieľom zabrániť strate údajov je pred použitím riešenia HP Sure Recover potrebné zálohovať dôležité súbory, údaje, fotografie, videá a ďalší obsah.

[9] Výsledky testovania HP Total Test Process nie sú zárukou budúceho výkonu v daných testovacích podmienkach. Na krytie opráv po náhodnom poškodení sa vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.