HP Engage Go Mobile System
Výnimočný zážitok na cestách
Chráňte zákaznícke a firemné údaje
Trvácne. Rýchle. Odolné
Známy a dôveryhodný operačný systém
Spoľahlivý výkon
Flexibilné možnosti nasadenia
Podmanivá interakcia cez obrazovku
Zosilnite svoj bezpečnostný profil
Navrhnuté pre vaše každodenné požiadavky

[1] Voliteľné funkcie sa predávajú samostatne alebo ako konfigurovateľné prídavné funkcie; Snímač magnetických pások vyžaduje voliteľné puzdro pre maloobchodný predaj.

Intel, Core a Intel vPro sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA alebo iných krajinách. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na základe licencie. USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky organizácie USB Implementers Forum. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka Úradu pre ochranu životného prostredia v USA.

[2] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com.

[3] Funkcie Device Guard a Credential Guard od spoločnosti Microsoft sú k dispozícii so systémom Windows 10 IoT Enterprise 2016 dodávaným spoločnosťou HP alebo zákazníkom s multilicenciou na používanie systému Windows 10 Enterprise. Funkcie Device Guard a Credential Guard od spoločnosti Microsoft nie sú k dispozícii v systéme Windows 10 Pro. Inštalácia funkcií Device Guard a Credential Guard od spoločnosti Microsoft v systéme Windows 10 Enterprise je k dispozícii prostredníctvom Služieb konfigurácie a nasadenia spoločnosti HP (HP Configuration & Deployment Services).

[4] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.

[5] Keď je systém vypnutý alebo v pohotovostnom režime, nabije batériu až na 50 % v priebehu 30 minút. Vyžaduje sa napájací adaptér s výkonom minimálne 65 W. Po nabití batérie na 50 % sa obnoví normálna rýchlosť nabíjania. V dôsledku tolerancie systému sa čas nabíjania môže líšiť o +/–10 %.

[6] Technológia HP Sure Start Gen4 je dostupná v produktoch HP Engage Go Mobile vybavených procesormi Intel® 7. generácie.

[7] Technológia HP BIOSphere Gen4 je dostupná v produktoch HP Engage Go Mobile vybavených procesormi Intel® 7. generácie.

[8] Absolvovanie HP Total Test Process nie je zárukou budúceho výkonu v daných testovacích podmienkach. Na krytie opráv po náhodnom poškodení sa vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.

[9] Testovanie podľa MIL-STD 810G nie je ukončené a jeho cieľom nie je preukázať vhodnosť zariadenia pre zmluvné vzťahy s Ministerstvom obrany USA ani na vojenské použitie. Výsledky absolvovaných testov nie sú zárukou výkonu v rovnakých podmienkach v budúcnosti. Servis v prípade poškodenia v podmienkach testov MIL STD alebo akéhokoľvek neúmyselného poškodenia kryje voliteľný záručný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.

[10] Absolvovanie testov HP na pád nie je zárukou budúceho výkonu v podmienkach daných testov. Krytie škôd, ktoré vzniknú v podmienkach daných testov alebo akékoľvek neúmyselné poškodenie, si vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.

[11] Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámení pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

[13] Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.