Model 145 systému HP Engage One All-in-One Funkcie
Elegantný. Moderný. Prispôsobiteľný.
Zabezpečte údaje. Chráňte zákazníkov.
Trvácny. Výkonný. Vytvorený pre zajtrajšok.
Známe výhody v oblasti produktivity.
Optimalizujte svoj priestor štýlovo.
Atraktívny a ľahko ovládateľný systém.
Trvácnosť navrhnutá zvlášť pre maloobchod.
Bezpečnosť vnútri aj vonku.
Maximálny výkon.

[1] Voliteľné funkcie sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie.

[2] Ročná alebo trojročná obmedzená záruka v závislosti od krajiny.

[3] Služby HP Care Pack sú voliteľné. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

[4] Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com

[5] Prebieha armádny test MIL STD. Jeho cieľom nie je preukázať splnenie podmienok pre uzatváranie zmlúv s Ministerstvom obrany USA ani vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu v daných podmienkach testovania. Pre prípad neúmyselného poškodenia sa vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.

[6] Softvér HP BIOSphere Gen3 vyžaduje procesory Intel® alebo AMD® 7. generácie.

[7] Funkcie Device Guard a Credential Guard od spoločnosti Microsoft sú k dispozícii so systémom Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB dodávaným spoločnosťou HP alebo zákazníkom s multilicenciou na používanie systému Windows 10 Enterprise. Funkcie Device Guard a Credential Guard od spoločnosti Microsoft nie sú k dispozícii v systéme Windows 10 Pro. Inštalácia funkcií Device Guard a Credential Guard od spoločnosti Microsoft v systéme Windows 10 Enterprise je k dispozícii prostredníctvom služieb konfigurácie a nasadenia spoločnosti HP.

[8] Vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a prístup na internet.

[9] Podrobné informácie vám poskytne zástupca alebo autorizovaný predajca spoločnosti HP. Podpora zariadení sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Pri štandardnom, rozšírenom a prémiovom programe HP Device as a Service sa služby líšia. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.