Domáce tlačiarne

Domáca kancelária/Tlačiarne pre malé podniky

VÝKON TLAČIARNE MÁTE VO SVOJICH RUKÁCH
S aplikáciou HP Smart môžete tlačiť fotografie zo sociálnych médií, skenovať na cestách, jednoducho objednávať atrament a nastaviť tlačiareň za okamih.14
   

Originálny spotrebný materiál HP

 
1. Výťažnosť: Priemerná výťažnosť čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov na náplň (azúrová/purpurová/žltá). Každá z troch čiernych náplní GT53XL v balení vytlačí až 6 000 testovacích strán. Výsledky sú založené na metodológii nepretržitej tlače testovacích strán ISO/IEC 24712 od spoločnosti HP. Nie sú založené na procese testovania podľa normy ISO/IEC 24711. Na tlač 8 000 farebných testovacích strán sa môže vyžadovať ďalšia čierna atramentová náplň. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od rozsahu pokrytia tlačených strán a ďalších faktorov. Časť atramentu z pribalených náplní sa spotrebuje pri spustení tlačiarne. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Atrament až na 3 roky bez akéhokoľvek nastavovania: Na základe spotreby 200 strán mesačne. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Priemerná hodnota vychádza z normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metódy HP a metódy nepretržitej tlače. Časť atramentu z pribalených náplní sa spotrebuje pri spustení tlačiarne. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Pri porovnaní atramentových náplní HP s atramentovými kazetami HP. Informácie o nákladoch na stranu vychádzajú z výsledkov očakávanej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá). Sú založené na metodológii HP a metóde nepretržitej tlače testovacích strán podľa normy ISO/IEC 24712. Nie sú založené na procese testovania podľa normy ISO/IEC 24711. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od rozsahu pokrytia tlačených strán a ďalších faktorov. Časť atramentu z pribalených náplní sa spotrebuje pri spustení tlačiarne. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Založené na internom porovnaní výrobcom odporúčanej koncovej ceny (MRSP) a nákladov na vytlačenie jednej strany v modeloch HP LaserJet Pro M15 a HP LaserJet Pro MFP M28 danej triedy so štandardnou čiernou originálnou tonerovou kazetou LaserJet HP 44A/48A. Porovnanie vykonala spoločnosť HP v marci 2019. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Dostupnosť farieb sa v jednotlivých krajinách môže líšiť.

5. Vyžaduje sa aplikácia HP Sprocket App.

6. Najmenšia multifunkčná tlačiareň pre domácnosti na svete: polovičná veľkosť a všetky funkcie klasickej multifunkčnej tlačiarne. Na základe porovnania rozmerov celosvetovo dostupných domácich atramentových multifunkčných tlačiarní s cenou do 223 EUR k septembru 2015. Podrobnosti nájdete na stránke: www.hp.com/go/smallestAiOclaims.

7. Atrament až na 3 roky súčasťou balenia: Na základe priemernej spotreby atramentu zákazníkmi v prípade tlačiarne HP DeskJet GT 5820 WL.

8. Najlepšia kvalita tlače na obyčajný papier a kvalita tlače fotografií v danej triede použitím atramentov OEM v porovnaní s väčšinou popredných výrobcov OEM platforiem atramentových nádržiek v CISS tlačiarňach iných ako HP v cene do 449,99 USD. Podiel na trhu podľa správy Hardcopy Peripherals Tracker za 1. štvrťrok 2019, vydanie z 1. štvrťroka 2019. Výsledky testov modelov s rovnakou platformou a rôznymi číselnými označeniami, ktoré používajú rovnaké zloženie atramentu OEM, by mali byť podobné. Tlačiarne HP Smart Tank sa v niektorých oblastiach ponúkajú pod značkou HP Smart Tank Plus. Podrobnosti sú uvedené v správe z praktického laboratórneho testovania atramentov výrobcov OEM z mája 2019, ktoré publikovala spoločnosť Buyers Lab v štúdii Keypoint Intelligence. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus.

9. V porovnaní s väčšinou konkurenčných spotrebiteľských farebných atramentových stolných multifunkčných zariadení all-in-one vo svojej triede v cene do 299 EUR. Vo výskumnej štúdii uskutočnenej na objednávku spoločnosti HP spoločnosťou Keypoint Intelligence – Buyers Lab v roku 2018 sa vykonal prieskum špecifikácií a hodnotení udržateľnosti zverejnených výrobcami. Výsledky boli publikované v tlačovom vyhlásení z dňa 15.12.2018 a neboli laboratórne overené. Podiel na trhu podľa správy Hardcopy Peripherals Tracker agentúry IDC za 3. štvrťrok 2018. Vyhlásenie o multifunkčných tlačiarňach s najlepšími funkciami zabezpečenia vo svojej triede je založené na porovnaní zverejnených vstavaných funkcií zabezpečenia konkurenčných modelov v rovnakej triede, ktoré podľa definície ponúkajú viacbodové zabezpečenie podnikovej triedy, ktoré zahŕňa, okrem iného: šifrovanie na úrovni dát, zariadenia, siete a dokumentu, zabezpečenie siete Wi-Fi podnikovej triedy, a zabezpečenú tlač. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.

10. Konštantné samočinné dopĺňanie tonera pomocou tonerového spotrebného materiálu OEM so zabudovaným zobrazovacím valcom v porovnaní s väčšinou konkurenčných čiernobielych laserových štandardných tlačiarní na svete s cenou nižšou ako 250 USD a čiernobielych laserových multifunkčných tlačiarní s cenou nižšou ako 350 USD k 15. novembru 2018. Interný výskum spoločnosti HP a štúdia Keypoint Intelligence od spoločnosti Buyers Lab 2018 objednaná spoločnosťou HP. Podiel na trhu vychádza z údajov zverejnených agentúrou IDC vo vydaní správy Hardcopy Peripherals Tracker za 4. štvrťrok 2018, vydanie z 2. štvrťroka 2018. Podrobnosti nájdete na www.keypointintelligence.com/HPNeverstop externom prepojení.

11. Založené na internom porovnaní výrobcom odporúčanej koncovej ceny (MRSP) a nákladov na vytlačenie jednej strany v modeloch HP LaserJet Pro M15 a HP LaserJet Pro MFP M28 danej triedy so štandardnou čiernou originálnou tonerovou kazetou LaserJet HP 44A/48A. Porovnanie vykonala spoločnosť HP v marci 2019. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

12. Toner až pre 5 000 strán: Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Priemerná hodnota sa zakladá na norme ISO/IEC 19752 a metóde nepretržitej tlače. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

13. Najmenšie rozmery na svete v danej triede v porovnaní iba s rozmermi väčšiny celosvetovo rozšírených osobných laserových tlačiarní (definovaných ako čiernobiele laserové štandardné tlačiarne s cenou do 100 USD a čiernobiele laserové multifunkčné tlačiarne s cenou do 150 USD). Interný výskum spoločnosti HP zameraný na špecifikácie publikované výrobcami tlačiarní z 9. októbra 2017 a štúdia Keypoint Intelligence od Buyers Lab 2017 objednaná spoločnosťou HP. Podiel na trhu podľa správy Hardcopy Peripherals Tracker agentúry IDC za 2. štvrťrok 2017. Tlačiarne radu HP LaserJet Pro M15 zaberajú plochu 649 štvorcových centimetrov a tlačiarne radu HP LaserJet Pro MFP M28 956 štvorcových centimetrov. Podrobnosti nájdete na stránke www.keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series Externá ikona (PDF ikona PDF 354 kB). K dispozícii len v tlačiarňach HP LaserJet Pro M15w a HP LaserJet Pro MFP M28w.

14. Vyžaduje sa stiahnutie aplikácie HP Smart. Ovládané funkcie sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému mobilného zariadenia. Úplný zoznam podporovaných operačných systémov a podrobnosti nájdete na stránke www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke www.hp.com/go/mobileprinting.