Podniková produktivita s výnimočnými možnosťami

Rozšírené možnosti


Poskytnite pracovným skupinám to, čo potrebujú
pre úspech. Jednoducho si vyberte a inštalujte
viac než 180 riešení od HP a tretích strán.

Viac strán,
menej zásahov


Originálne kazety HP PageWide s vysokou výťažnosťou
vám umožnia tlačiť 20 000
čiernobielych a 16 000
farebných strán. Navyše môžete minimalizovať čas
a rozpočet na údržbu a používať
menej vymeniteľných dielov než na laserových tlačiarňach.5

Pozoruhodné zabezpečenie a spravovanie zariadení2


Spoľahnite sa na silnú ochranu zariadení, údajov a dokumentov vďaka najhlbšiemu zabudovanému zabezpečeniu tlačiarne od spoločnosti HP,2 a jednoducho spravujte všetky zariadenia centrálne.

Najlepšia produktivita HP v danej triede


S funkciami, ako sú najlepšia tlač HP v danej triede a najlepšia rýchlosť výstupu prvej strany, rýchle obojstranné skenovanie na jeden prechod a intuitívna 8-palcová farebná dotyková obrazovka s podporou gest, je rad HP PageWide Enterprise vybavený všetkými nástrojmi, ktoré váš tím potrebuje pri dodávaní dokumentov v profesionálnej kvalite.

1. Informácie o celkových nákladoch na vlastníctvo vychádzajú z kombinácie počtu vytlačených strán, výťažnosti kaziet, spotreby energie a nákladov na obstaranie zariadenia a spotrebného materiálu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia v tlačiarňach HP vykonaného v roku 2016. Spoločnosť HP ponúka kombináciu bezpečnostných funkcií, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a následne pri reštartovaní samostatne kontrolujú integritu softvéru.

3. Porovnanie vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií najrýchlejšieho dostupného režimu farebnej tlače všetkých podnikových farebných štandardných tlačiarní HP formátu A3 v cene od 900 do 2 300 EUR a multifunkčných tlačiarní HP v cene od 2 000 do 4 500 EUR podľa údajov z augusta 2016. Nezahŕňa ostatné modely HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú stanovené pri režime bežnej kancelárie a nezahŕňajú prvú stranu.

4. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri nákupe. Treba ich zakúpiť samostatne. Informácie vychádzajú z porovnania výťažnosti originálnych kaziet HP 981 PageWide s vysokou výťažnosťou a originálnych kaziet HP 981 PageWide podľa normy ISO 24711.  Ďalšie informácie nájdete na lokalite hp.com/go/learnaboutsupplies. 

5. Informácie o menšom počte servisných dielov sú založené na analýze multifunkčných tlačiarní HP formátu A3 danej triedy, ktorú vykonala spoločnosť BLI k augustu 2016. Výpočty vychádzajú z verejne dostupných alebo výrobcom publikovaných hodnotení výťažnosti spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a predpokladajú 600 000 vytlačených strán (s pomerom 60 % čiernobiela a 40 % farebná tlač).


© HP Inc. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo vydavateľské chyby, či vynechané informácie uvedené v tomto dokumente.