Farebná multifunkčná tlačiareň HP PageWide Enterprise 780dn

#J7Z09A

HP PageWide Enterprise poskytuje najnižšie náklady na farebnú tlač od spoločnosti HP,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia od spoločnosti HP.[2]

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

http://www.hp.com/learn/ds

Farebná multifunkčná tlačiareň HP PageWide Enterprise 780dn

#J7Z09A

HP PageWide Enterprise poskytuje najnižšie náklady na farebnú tlač od spoločnosti HP,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia od spoločnosti HP.[2]

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

http://www.hp.com/learn/ds

Popis

Moderný podnik potrebuje technológiu budúcnosti – preto spoločnosť HP vytvorila novú generáciu HP PageWide Enterprise, aby vám zabezpečila konkurenčnú výhodu z každej strany: najnižšie náklady na farebnú tlač od spoločnosti HP,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia od spoločnosti HP.[2]

Ideálne riešenie pre 10 až 30 ľudí, ktorí tlačia mesačne do 20 000 strán a požadujú najnižšie náklady na farebnú tlač,[1] maximálny čas prevádzky a najvyššiu úroveň zabezpečenia.[2]

Funkcie

Farebná tlač sa zmestí do rozpočtu každého podniku vďaka technológii HP PageWide. Dosiahnite najnižšie náklady na farebnú stranu od spoločnosti HP[1] v profesionálnej kvalite, akú od HP očakávate – mimoriadnu hodnotu, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Nepríjemné prerušenia práce a zložitá údržba môžu spomaľovať tlač a v konečnom dôsledku aj tempo podnikania. Vyhnite sa prerušeniam produktivity so zariadením HP PageWide navrhnutým pre maximálnu dobu prevádzky, aby ste počas celého dňa mohli počítať so spoľahlivými výsledkami.

Tlačiarne HP majú silné zabezpečenie[2], pretože vždy strážia, neustále zisťujú a zastavujú hrozby, pričom sa prispôsobujú novým. Tlačiarne HP sa automaticky samy liečia z útokov, takže oddelenie IT nemusí zasahovať.

Špecifikácie

Funkcie
Podpora multitaskingu
Tipkovnica
Rýchlosť tlače farby
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Technológia tlače
Obsahuje ovládače tlačiarne

[1] Vyhlásenie spoločnosti HP o najnižších nákladoch na farebnú stranu platí pre zariadenia, ktoré sa nepredávajú na základe zmluvy: Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou atramentových/laserových multifunkčných zariadení HP (v cene od 3 000 do 7 499 EUR) a farebných atramentových/laserových tlačiarní (v cene od 1 500 do 2 999 EUR) k januáru/februáru 2017. Náklady na stranu boli uvedené v správe Pricing & Promotions Report spoločnosti Gap Intelligence za január/február 2017. Porovnania zariadení/spotrebných materiálov nepredávaných na základe zmluvy vychádzajú z publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou jednotlivých výrobcov vrátane spotrebných materiálov s dlhou životnosťou a výťažnosti strán. Priemerná výťažnosť HP vychádza z normy ISO/IEC 24711 a metódy nepretržitej tlače v predvolenom režime. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2018. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a potom počas reštartovania samostatne skontrolovať integritu softvéru.

[3] Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri nákupe; kupujú sa samostatne. Informácie vychádzajú z porovnania výťažnosti originálnych kaziet HP 982X PageWide s vysokou výťažnosťou a originálnych kaziet HP 982A PageWide podľa normy ISO 24711. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] Porovnanie na základe tlače v režime profesionálnej kvality.

[5] Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC z februára 2018 uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej efektivity farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní rovnakej triedy s rýchlosťou tlače 20 – 80 str./min k februáru 2018. Závisí od nastavení tlačiarne. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

[6] Informácie o menšom počte servisných dielov vychádzajú z analýzy farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní HP formátu A3 rovnakej triedy podľa údajov z februára 2018, ktorú realizovala spoločnosť HP. Výpočty vychádzajú z verejne dostupných alebo výrobcom publikovaných hodnotení výťažnosti spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a predpokladajú 600 000 vytlačených strán (s pomerom 60 % čiernobielej a 40 % farebnej tlače).

[7] Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s farebnými atramentovými/laserovými multifunkčnými tlačiarňami HP rovnakej triedy (v cene 2 820 až 11 199 EUR) a farebnými atramentovými/laserovými štandardnými tlačiarňami (v cene 1 410 až 4 599 EUR) k februáru 2018, pričom boli vylúčené ostatné produkty HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide vychádzajú z režimu bežnej kancelárie a nezahŕňajú prvú stranu.

[8] Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hpconnected.com.

[1] Vyhlásenie spoločnosti HP o najnižších nákladoch na farebnú stranu platí pre zariadenia, ktoré sa nepredávajú na základe zmluvy: Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou atramentových/laserových multifunkčných zariadení HP (v cene od 3 000 do 7 499 EUR) a farebných atramentových/laserových tlačiarní (v cene od 1 500 do 2 999 EUR) k januáru/februáru 2017. Náklady na stranu boli uvedené v správe Pricing & Promotions Report spoločnosti Gap Intelligence za január/február 2017. Porovnania zariadení/spotrebných materiálov nepredávaných na základe zmluvy vychádzajú z publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou jednotlivých výrobcov vrátane spotrebných materiálov s dlhou životnosťou a výťažnosti strán. Priemerná výťažnosť HP vychádza z normy ISO/IEC 24711 a metódy nepretržitej tlače v predvolenom režime. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri nákupe; kupujú sa samostatne. Informácie vychádzajú z porovnania výťažnosti originálnych kaziet HP 982X PageWide s vysokou výťažnosťou a originálnych kaziet HP 982A PageWide podľa normy ISO 24711. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] Porovnanie na základe tlače v režime profesionálnej kvality.

[5] Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC z februára 2018 uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej efektivity farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní rovnakej triedy s rýchlosťou tlače 20 – 80 str./min k februáru 2018. Závisí od nastavení tlačiarne. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

[6] Informácie o menšom počte servisných dielov vychádzajú z analýzy farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní HP formátu A3 rovnakej triedy podľa údajov z februára 2018, ktorú realizovala spoločnosť HP. Výpočty vychádzajú z verejne dostupných alebo výrobcom publikovaných hodnotení výťažnosti spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a predpokladajú 600 000 vytlačených strán (s pomerom 60 % čiernobielej a 40 % farebnej tlače).

[7] Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s farebnými atramentovými/laserovými multifunkčnými tlačiarňami HP rovnakej triedy (v cene 2 820 až 11 199 EUR) a farebnými atramentovými/laserovými štandardnými tlačiarňami (v cene 1 410 až 4 599 EUR) k februáru 2018, pričom boli vylúčené ostatné produkty HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide vychádzajú z režimu bežnej kancelárie a nezahŕňajú prvú stranu.

[8] Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hpconnected.com.

[1] Rýchlosti ISO merané podľa normy ISO/IEC 24734. Nezahŕňa prvú stranu ani prvú sadu testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims.

[2] Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Based on standard ITU-T test image at standard resolution and MMR encoding, the HP fax device can transmit at 3 sec/page for V.34 and 6 sec/page for V.17.

[4] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnoty spotreby energie a typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[5] Normalizovaná TEC (watthodiny na stranu) Blue Angel: 0,327 Wh/str., Energy Star: 0,325 Wh/str.

[6] Average colour composite (C/M/Y) and black declared yields based on ISO/IEC 24711 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] Na základe metódy Blue Angel TEC s týmito možnými výnimkami: Nastavenie oneskorenia spánku do 1 minúty, vypnuté rozhranie Wi-Fi.