Multifunkčná laserová tlačiareň Samsung MultiXpress SL-K7500GX

#SS039B

Zažite dokonalú, bezkonkurenčnú silu a výkon

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Multifunkčná laserová tlačiareň Samsung MultiXpress SL-K7500GX

#SS039B

Zažite dokonalú, bezkonkurenčnú silu a výkon

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Výkonná tlačiareň Samsung K7500GX je určená pre rastúci trh tlačiarní formátu A3. Ponúka vysoký výkon, funkcie úspornej tlače a zabudované zabezpečenie, čím poskytuje nízke celkové náklady na vlastníctvo firmám, ktoré sú závislé od veľkoobjemovej tlače.

Špecifikácie

Funkcie
Podpora multitaskingu
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá vytlačená čiernobiela strana (formát A4, režim spánku)
Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Technológia tlače
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)

[1] Hlásenie na základe interných údajov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Ďalšie informácie nájdete na http://www.hp.com/go/printerclaims/samsung

[2] Súprava na uzamknutie zásobníka je k dispozícii len pre predvolený zásobník 1, 2 a podávač DCF. Ak ju chcete nainštalovať na predvolený zásobník (1, 2) aj podávač DCF (zásobník 3, 4), musíte si zakúpiť 2 súpravy SL-CLK501.

[3] Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. inšpiruje svet a vytvára budúcnosť pomocou svojich priekopníckych nápadov a technológií, pričom mení pohľad na svet televízorov, smartfónov, zariadení, ktoré nosíme na tele, tabletov, fotoaparátov, digitálnych spotrebičov, tlačiarní, lekárskeho vybavenie, sieťových systémov a polovodičov. Máme tiež vedúce postavenie v oblasti Internet of Things, kam okrem iných patria aj naše iniciatívy Digital Health a Smart Home. V 84 krajinách zamestnávame 307 000 ľudí. Ak chcete zistiť viac, navštívte našu oficiálnu webovú stránku na adrese www.samsung.com spolu s našim oficiálnym blogom na adrese global.samsungtomorrow.com.

[4] Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Nemetrické váhy a merania sú približné. Všetky údaje sa v čase vytvorenia považovali za správne. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za chyby ani opomenutia. Všetky názvy a logá značiek, produktov a služieb sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov a sú týmto uznané a potvrdené.

[5] AirPrint je ochrannou známkou Apple Inc. zaregistrovanej v USA a iných krajinách. Android a Google Cloud Print sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Samsung Cloud Print je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

[6] Mopria©, logo Mopria© Logo a logo Mopria© Alliance sú registrovanými ochrannými známkami a servisnými značkami spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a iných krajinách.