Laserová tlačiareň Samsung ProXpress SL-M3320ND

#SS365F

Rýchle tlačiarne v profesionálnej kvalite s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Laserová tlačiareň Samsung ProXpress SL-M3320ND

#SS365F

Rýchle tlačiarne v profesionálnej kvalite s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Vďaka Samsung ProXpress M3320ND môžu byť podniky produktívne aj bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich rozpočty. ProXpress M3320ND sa jednoducho používa, ponúka spoľahlivú kvalitu aj zabezpečenie a súčasne spoločnostiam pomáha pri znižovaní nákladov.

Funkcie

Samsung ProXpress M3320ND pomáha podnikom pri tlači komplexných dokumentov a ťažších typoch médií bez toho, aby bolo potrebné obetovať rýchlosť spracovania a tlače, no pri zachovaní profesionálnej kvality.

Model ProXpress M3320ND je vybavený ekonomickým riešením, ktoré predstavuje súbor funkcií znižujúcich spotrebu vrátane tlačidla Eco spolu s ovládačom Easy Eco od spoločnosti Samsung.

Prostredníctvom Samsung SyncThru™ Admin môžu podniky svoje tlačové úlohy spravovať, vykonávať a riadiť bezpečnejšie.

Špecifikácie

Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)
Technológie rozlíšenia tlače
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Rýchlosť procesora
Jazyky tlače
Obrazovka
Náhradné kazety

[1] Hlásenie na základe interných údajov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Ďalšie informácie nájdete na http://www.hp.com/go/printerclaims/samsung

[2] Copyright © 2012 Samsung Electronics Co. Ltd. Všetky práva vyhradené. Samsung je registrovanou ochrannou známkou Samsung Electronics Co. Ltd. Špecifikácie a dizajn sa môžu bez upozornenia zmeniť. Hmotnosti a namerané hodnoty v inom, než metrickom systéme, sú len približné. Všetky údaje boli v čase ich vytvorenia považované za správne. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za chyby ani vynechané informácie. Všetky názvy a logá produktov, služieb a značiek sú registrované ochranné známky alebo zaregistrované obchodné známky príslušných majiteľov. Týmto sa priznávajú a uznávajú.