Laserová tlačiareň Samsung ProXpress SL-M4530ND

#SS397C

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Laserová tlačiareň Samsung ProXpress SL-M4530ND

#SS397C

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

ProXpress M4530ND poskytuje cenovo výhodnú tlač. Jeho kapacita tonera zabezpečí viac výtlačkov a menej časté výmeny kazety. Vysokovýkonné spracovanie podporuje rýchly a efektívny výkon pre podniky všetkých veľkostí.

Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)
Technológie rozlíšenia tlače
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Rýchlosť procesora
Jazyky tlače
Obrazovka
Náhradné kazety

[1] ReCP je skratka pre Rendering engines for Clean Pages

[2] Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. inšpiruje svet a vytvára budúcnosť pomocou svojich priekopníckych nápadov a technológií, pričom mení pohľad na svet televízorov, smartfónov, zariadení, ktoré nosíme na tele, tabletov, fotoaparátov, digitálnych spotrebičov, tlačiarní, lekárskeho vybavenie, sieťových systémov a polovodičov. Máme tiež vedúce postavenie v oblasti Internet of Things, kam okrem iných patria aj naše iniciatívy Digital Health a Smart Home. V 84 krajinách zamestnávame 307 000 ľudí. Ak chcete zistiť viac, navštívte našu oficiálnu webovú stránku na adrese www.samsung.com spolu s našim oficiálnym blogom na adrese global.samsungtomorrow.com. Copyright © 2016 Samsung Electronics Co. Ltd. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Hmotnosti a namerané hodnoty v inom, než metrickom systéme, sú len približné. Všetky údaje boli v čase ich vytvorenia považované za správne. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za chyby ani vynechané informácie. Všetky názvy a logá produktov, služieb a značiek sú registrované ochranné známky alebo zaregistrované obchodné známky príslušných majiteľov. Týmto sa priznávajú a uznávajú.