Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428fdw

#W1A30A

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428 – sústreďte svoj čas na rast podnikania a udržanie náskoku.

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428fdw

#W1A30A

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428 – sústreďte svoj čas na rast podnikania a udržanie náskoku.

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Za úspechom v podnikaní stojí inteligentnejší spôsob práce. Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428 je navrhnutá tak, aby vám umožnila sústrediť svoj čas tam, kde je to najefektívnejšie – na rast podnikania a udržanie náskoku pred konkurenciou.

Ideálna pre tímy 3 až 10 osôb, ktoré tlačia až 4 000 strán za mesiac, potrebujú rýchlo dokončovať rôzne úlohy a chrániť sa pred kybernetickými hrozbami.

Funkcie

Moderné firmy sú stále aktívne a vždy pripojené. Vyberte si multifunkčnú tlačiareň, ktorá dokáže držať krok s tempom vašej práce, spolupracovať a plniť úlohy.

HP Print Security neznamená iba zabezpečenie tlačiarní. Ide aj o zabezpečenie vašej siete s detekciou hrozieb v reálnom čase, automatickým monitorovaním a overením softvéru – systém je navrhnutý tak, aby rozpoznal a včas zastavil kyberútoky.[7]

Máte dosť iných starostí každý deň. S multifunkčnou tlačiarňou, ktorá je vyvinutá na jednoduché používanie, ľahko dosiahnete požadované výsledky a prekonáte svoje očakávania.

Špecifikácie

Funkcie
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá vytlačená čiernobiela strana (formát A4, režim spánku)
Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Rýchlosť farebnej tlače (ISO, A4)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá kópia
Prvá kópia (spánok)

[1] Niektoré skenovacie aplikácie môžu vyžadovať pripojenie tlačiarne na Internet. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hpconnected.com

[2] Pripojte tlačiareň alebo multifunkčnú tlačiareň k sieti a dokončite jej prispôsobenie prostredníctvom vstavaného webového servera.

[3] Bezdrôtové operácie sú kompatibilné v pásme s frekvenciou 2,4 GHz a 5 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/mobileprinting.

[4] Funkciu podporujú iba multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M428dw a M428fdw. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

[5] Funkciu podporujú iba multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M428dw a M428fdw. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k sieti Wi-Fi multifunkčnej tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač alebo k tlačiarni. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/businessmobileprinting.

[6] Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné alebo príslušenstvo. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/roam.

[7] Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia tlačiarní HP danej triedy z roku 2019. Spoločnosť HP ponúka spojenie funkcií zabezpečenia, ktoré pomocou monitorovania dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a pri následnom reštarte samostatne obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.

[8] Tlač s PIN kódom je dostupná prostredníctvom USB v zadnej časti zariadenia.

[9] Ovládací panel zobrazuje okamžité hlásenia hrozieb v prípade zistenia potenciálnej hrozby zneužitia zariadenia, chyby v kóde firmvéru zariadenia alebo zraniteľného miesta. Ak táto chyba vyvoláva obavy, obráťte sa na zástupcu oddelenia IT vašej spoločnosti alebo (ak nie je k dispozícii) na podporu spoločnosti HP, ktorá dokáže prešetriť príčinu prostredníctvom analýzy údajov systémového denníka zariadenia pomocou štandardného nástroja SIEM od spoločností McAfee, Splunk, Arcsight alebo SIEMonster. Pri kontrole podpisu kódu alebo vniknutí do pamäte pri zápise sa na ovládacom paneli môže zobraziť modrá obrazovka s kódom chyby.

[10] Microsoft a PowerPoint sú registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v USA. Funkciu podporuje Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novšie verzie. Podporované sú iba písma latinky.

[11] Všetky nové produkty uvedené na trh od jesene 2019 budú mať v nastaveniach predvolenú obojstrannú tlač (vo všetkých balíkoch a ovládačoch); U väčšiny produktov a v najpoužívanejších ovládačoch je obojstranná tlač predvolená od jari 2019.

[12] Na základe interného testovania spoločnosťou HP pomocou normalizovanej hodnoty TEC, 2019.

[13] Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.

[1] Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[4] V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

[5] Čas prvého výtlačku z pohotovostného režimu a rýchlosť jednostranného kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 29183, rýchlosť obojstranného kopírovania meraná podľa normy ISO/IEC 24735 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.

[6] Rýchlosti skenovania merané z automatického podávača dokumentov (ADF). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.

[7] Rýchlosti dosiahnuté v rýchlom režime (V.34), so štandardným rozlíšením a jednoduchými obrázkami.

[8] Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti (zvyčajne ide o premostenie prístupového bodu Wi-Fi a káblovej siete) alebo mali priame bezdrôtové pripojenie. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP pripojenej na web. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže si to vyžadovať predplatnú službu. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/roam.

[9] Bez vysunutých zásobníkov a krytov.

[10] Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/support. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 pri priemernej rýchlosti 38 str./min.

[11] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnoty spotreby energie sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[12] Metóda TEC sa rovná metóde Best TEC. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[13] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke http://www.epeat.net.

[14] Výťažnosť kazety v balení: 3 000 čiernobielych strán na základe normy ISO/IWC 19752 a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Množstvo strán sa môže líšiť v závislosti od tlačových podmienok zákazníkov a spôsobu používania.

[15] Tonerové kazety sú navrhnuté na distribúciu a používanie iba v určenom regióne; mimo určeného regiónu nebudú fungovať.

[16] Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[17] Merané pomocou testu funkcií ISO 24734 pri podávaní médií A5 na šírku. Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od obsahu, počítača, orientácie a typu médií.

[20] Merané podľa testov funkcií a kancelárskych balíkov podľa normy ISO/IEC 24734 bez prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača, zložitosti dokumentu, ako aj veľkosti, orientácie a typu média. Povolenie funkcie HP High Speed si môže vyžadovať inováciu firmvéru.