HP Color LaserJet Enterprise M856dn

#T3U51A

Tlačte fenomenálne farby a maximalizujte čas prevádzky s využitím originálnej technológie tonera HP JetIntelligence.

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

HP Color LaserJet Enterprise M856dn

#T3U51A

Tlačte fenomenálne farby a maximalizujte čas prevádzky s využitím originálnej technológie tonera HP JetIntelligence.

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Tlačte fenomenálne farby a maximalizujte dobu prevádzky – teraz s originálnou technológiou tonera HP JetIntelligence. Očakávajte stále rýchly výstup, brilantné výtlačky a najsilnejšie zabezpečenie od spoločnosti HP.[1]

Je ideálna pre podniky požadujúce farebnú multifunkčnú tlačiareň na bežnú tlač kancelárskych dokumentov a marketingových materiálov so silným zabezpečením a vysokou produktivitou.

Tlačiarne HP LaserJet Enterprise M856 s tonerom HP JetIntelligence sú navrhnuté na výstup vynikajúcej kvality a v úžasných farbách. Tlačte vysokokvalitné, prvotriedne marketingové materiály a profesionálne dokumenty s konzistentne brilantnými farbami.

Tlačiarne HP majú silné zabezpečenie, pretože sú neustále v strehu, zisťujú a zastavujú hrozby a zároveň sa prispôsobujú novým. Tlačiarne HP sa po útoku automaticky samy liečia, takže zásahy IT oddelenia nie sú potrebné.

Pomôžte vašej firme zefektívniť a maximalizovať čas prevádzky. S podnikovými tlačiarňami HP zažijete minimálne prerušenia práce. Pracujte s maximálnym nasadením s pomocou efektívnej tlačiarne navrhnutej tak, aby držala krok s tempom podnikania.

Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Rýchlosť farebnej tlače (ISO, A4)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Farebná tlač prvej strany (A4, rýchla)
Prvá vytlačená farebná strana (formát A4, režim spánku)
Technológie rozlíšenia tlače
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky

[1] Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia v konkurenčných tlačiarňach danej triedy zverejneného v roku 2019. Len spoločnosť HP ponúka kombináciu bezpečnostných funkcií, ktoré dokážu monitorovať, zistiť a automaticky zastaviť hackerský útok a pri následnom reštarte samostatne obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

[2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Na základe interného testovania spoločnosti HP s použitím normalizovanej hodnoty TEC, 2019.

[4] V závislosti od nastavenia v danej krajine.

[5] Zariadenie v súlade s emisnými požiadavkami FCC triedy A spĺňa menej prísne (vyššie) úrovne emisií, ktoré komisia FCC povoľuje pri prevádzke produktu v komerčnom prostredí. Zariadenie FCC triedy A nemôže byť označené na používanie v obytnom prostredí a nemalo by sa kupovať na používanie v obytnom prostredí kvôli zvýšenému riziku rušenia rádiovej komunikácie.

[1] Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií na http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[4] V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

[5] Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu beacon systému Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže si to vyžadovať predplatnú službu. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/roam.

[6] Konfiguračné stránky budú po nainštalovaní 1 GB modulu DIMM hlásiť maximálnu pamäť 2 GB. Takéto správanie produktu je očakávané.

[7] Bez príslušenstva a so zatvoreným viacúčelovým zásobníkom.

[8] S tlačovými kazetami.

[9] Akustické hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/support. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 pri priemernej rýchlosti 56 str./min.

[10] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[11] Metóda BA TEC sa rovná metóde Best TEC. Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) programu Energy Star verzie 3.0 nie je porovnateľná s hodnotami TEC programu Energy Star verzie 2.0 alebo hodnotami BA TEC. Metóda BA využíva bežnú spotrebu elektrickej energie programu Energy Star verzie 2.0. Hodnota Energy Star je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 115V.

[12] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke http://www.epeat.net.

[13] Dodáva sa so štandardnými kazetami; výťažnosť 16 000 čiernych a 13 000 farebných kompozitných (C/M/Y) strán. Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[14] Voliteľný 500 GB pevný disk.

[15] Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Viac informácií na http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[16] Merané pomocou testu funkcií ISO 24734 pri podávaní médií A5 na šírku. Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od obsahu, počítača, orientácie a typu médií.