HP PageWide Color MFP 774dn

#4PZ43A

Cenovo dostupná farebná tlač, maximálny čas prevádzky a vysoké zabezpečenie od inteligentnej a efektívnej multifunkčnej tlačiarne.

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

http://www.hp.com/learn/ds

HP PageWide Color MFP 774dn

#4PZ43A

Cenovo dostupná farebná tlač, maximálny čas prevádzky a vysoké zabezpečenie od inteligentnej a efektívnej multifunkčnej tlačiarne.

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

http://www.hp.com/learn/ds

Biznis napreduje rýchlo a kto spomalí, zaostane. Práve preto spoločnosť HP vytvorila novú generáciu multifunkčných tlačiarní HP PageWide – aby podporila produktivitu prostredníctvom inteligentného a efektívneho dizajnu, ktorý poskytuje farebnú tlač za nízke ceny,[1] maximálny čas prevádzky a vysokú úroveň zabezpečenia.

Ideálna pre 10 až 30 ľudí, ktorí tlačia do 15 000 strán za mesiac a potrebujú cenovo dostupnú farebnú tlač, maximálny čas prevádzky a vysoké zabezpečenie.

Farebná tlač sa zmestí do rozpočtu každého podniku vďaka technológii HP PageWide. Dosiahnite nízke náklady na farebnú stranu[1] v profesionálnej kvalite, ktorú od HP očakávate – mimoriadnu hodnotu, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Nepríjemné prerušenia práce a zložitá údržba môžu spomaľovať tlač a v konečnom dôsledku aj tempo podnikania. Vyhnite sa prerušeniam produktivity s multifunkčnou tlačiarňou HP PageWide navrhnutou pre maximálnu dobu prevádzky, aby ste počas celého dňa mohli počítať so spoľahlivými výsledkami.

HP Print Security neznamená iba zabezpečenie vašich tlačiarní. Ide aj o zabezpečenie vašej siete s detekciou hrozieb v reálnom čase, automatickým monitorovaním a overením softvéru – systém je navrhnutý tak, aby rozpoznal a včas zastavil útoky.

Funkcie
Podpora multitaskingu
Tipkovnica
Rýchlosť tlače farby
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Technológia tlače
Obsahuje ovládače tlačiarne

[1] Vyhlásenie spoločnosti HP o najnižších nákladoch na farebnú stranu platí pre zariadenia, ktoré sa nepredávajú na základe zmluvy: Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou atramentových/laserových multifunkčných tlačiarní v danej triede HP (2 820 – 7 049 EUR) a farebných atramentových/laserových štandardných tlačiarní (1 410 – 2 819 EUR) k januáru/februáru 2017. Náklady na stranu boli uvedené v správe Pricing & Promotions Report spoločnosti Gap Intelligence za január/február 2017. Porovnania zariadení/spotrebných materiálov nepredávaných na základe zmluvy vychádzajú z publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou jednotlivých výrobcov vrátane spotrebných materiálov s dlhou životnosťou a výťažnosti strán. Priemerná výťažnosť HP vychádza z normy ISO/IEC 24711 a metódy nepretržitej tlače v predvolenom režime. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Porovnanie na základe tlače v režime profesionálnej kvality.

[3] Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC z februára 2018 uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej účinnosti farebných laserových tlačiarní HP formátu A3 rovnakej triedy s publikovanou rýchlosťou 20 až 80 str./min s výnimkou ostatných produktov HP PageWide. Závisí od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

[4] Informácie o menšom počte servisných dielov vychádzajú z analýzy spoločnosti HP farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní HP formátu A3 rovnakej triedy podľa údajov z februára 2018, ktorú realizovala spoločnosť HP. Výpočty vychádzajú z verejne dostupných alebo výrobcom publikovaných hodnotení výťažnosti spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a predpokladajú 600 000 vytlačených strán (s pomerom 60 % čiernobielej a 40 % farebnej tlače).

[5] Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou farebných atramentových/laserových multifunkčných tlačiarní HP (2 820 – 10 199 €) rovnakej triedy a farebných atramentových/laserových tlačiarní (1 410 – 4 099 €) podľa údajov z apríla 2018 s výnimkou ostatných produktov HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú stanovené pre režim bežnej kancelárskej tlače a nezahŕňajú prvú stranu.

[7] Vyžaduje sa samostatné zakúpenie. Podrobné informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/securitymanager.

[8] Dostupnosť programu je rôzna. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.

[1] Vyhlásenie spoločnosti HP o najnižších nákladoch na farebnú stranu platí pre zariadenia, ktoré sa nepredávajú na základe zmluvy: Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou atramentových/laserových multifunkčných tlačiarní v danej triede HP (2 820 – 7 049 EUR) a farebných atramentových/laserových štandardných tlačiarní (1 410 – 2 819 EUR) k januáru/februáru 2017. Náklady na stranu boli uvedené v správe Pricing & Promotions Report spoločnosti Gap Intelligence za január/február 2017. Porovnania zariadení/spotrebných materiálov nepredávaných na základe zmluvy vychádzajú z publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou jednotlivých výrobcov vrátane spotrebných materiálov s dlhou životnosťou a výťažnosti strán. Priemerná výťažnosť HP vychádza z normy ISO/IEC 24711 a metódy nepretržitej tlače v predvolenom režime. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Porovnanie na základe tlače v režime profesionálnej kvality.

[3] Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC z februára 2018 uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej účinnosti farebných laserových tlačiarní HP formátu A3 rovnakej triedy s publikovanou rýchlosťou 20 až 80 str./min s výnimkou ostatných produktov HP PageWide. Závisí od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

[4] Informácie o menšom počte servisných dielov vychádzajú z analýzy spoločnosti HP farebných laserových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní HP formátu A3 rovnakej triedy podľa údajov z februára 2018, ktorú realizovala spoločnosť HP. Výpočty vychádzajú z verejne dostupných alebo výrobcom publikovaných hodnotení výťažnosti spotrebného materiálu s dlhou životnosťou a predpokladajú 600 000 vytlačených strán (s pomerom 60 % čiernobielej a 40 % farebnej tlače).

[5] Porovnávali sa zariadenia HP PageWide formátu A3 s väčšinou farebných atramentových/laserových multifunkčných tlačiarní HP (2 820 – 10 199 €) rovnakej triedy a farebných atramentových/laserových tlačiarní (1 410 – 4 099 €) podľa údajov z apríla 2018 s výnimkou ostatných produktov HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú stanovené pre režim bežnej kancelárskej tlače a nezahŕňajú prvú stranu.

[6] Táto funkcia je podporovaná v programoch Microsoft® Word a PowerPoint® 2003 a novších. Podporované sú iba písma latinky.

[7] Vyžaduje sa samostatné zakúpenie. Podrobné informácie nájdete na stránke http://hp.com/go/securitymanager.

[1] Rýchlosti ISO merané podľa normy ISO/IEC 24734. Nezahŕňa prvú stranu ani prvú sadu testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims.

[2] Nevyžaduje sa žiadny čas na zahriatie tlačiarne.

[3] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[4] V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

[5] Údaje o rýchlosti sú aktualizované a odrážajú súčasné skúšobné metódy v tomto odvetví.

[6] Na základe štandardného testovacieho obrazca 1 podľa normy ITU-T v štandardnom rozlíšení. Zložitejšie strany alebo strany s vyšším rozlíšením vyžadujú dlhší čas a viac pamäte.

[7] Možno používať všetky médiá HP, ktoré sú v príručke kompatibilných spotrebných materiálov pre tlačiareň HP PageWide uvedené ako kompatibilné s tlačiarňou, a to bez ohľadu na ich hmotnosť.

[8] S nainštalovaným atramentom a bez médií v zásobníkoch.

[9] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Spotreba energie v režime spánku závisí od vlastností siete u zákazníka, od používateľskej konfigurácie a sieťovej aktivity.