Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 137fnw

#4ZB84A

Výkon laserovej multifunkčnej tlačiarne za prijateľnú cenu

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 137fnw

#4ZB84A

Výkon laserovej multifunkčnej tlačiarne za prijateľnú cenu

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Získajte výkon produktívnej multifunkčnej tlačiarne za prijateľnú cenu. Tlačte, skenujte, kopírujte, faxujte[1], vytvárajte vysokokvalitné výsledky a tlačte a skenujte z telefónu.[2,3]

Ideálna pre 1 až 5 používateľov, ktorí tlačia menej ako 1 500 strán za mesiac.

Získajte dôveryhodnú kvalitu a ostrý čierny text s touto tlačiarňou za prijateľnú cenu.

Rýchlo a jednoducho tlačte na multifunkčnej tlačiarni, ktorá je ako stvorená pre váš pracovný priestor.

Tlačte, skenujte a kopírujte prakticky odkiaľkoľvek a získajte jednoduché nastavenie na telefóne.[2,3]

Funkcie
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá vytlačená čiernobiela strana (formát A4, režim spánku)
Technológia tlače
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)
Jazyky tlače
Obrazovka
Rýchlosť procesora
Automatický senzor papiera

[1] Funkcie faxu a automatický podávač dokumentov sú k dispozícii iba v modeloch p, pn, pnw a fnw.

[2] Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[3] Bezdrôtová a mobilná tlač je k dispozícii iba v modeloch w, nw, pnw, alebo fnw.

[4] Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

[5] Podrobnosti o požiadavkách na lokálnu tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[7] Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkčnej alebo štandardnej tlačiarne podporujúcej technológiu Wi-Fi Direct. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

[2] Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[5] Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[6] Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Viac informácií na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

[7] Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkčnej alebo štandardnej tlačiarne podporujúcej technológiu Wi-Fi Direct. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

[4] Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

[1] Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Mesačná záťaž je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac.

[4] V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

[5] Čas prvého výtlačku a rýchlosť kopírovania boli merané podľa normy ISO/IEC 29183 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[6] 128 MB (DDR3-1333).

[7] Windows 7 alebo novší.

[8] Rozmery sa líšia podľa konfigurácie.

[9] Hmotnosť sa líši podľa konfigurácie.

[10] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

[11] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnota Energy Star je založená na meraní zariadenia s napätím 115 V a 230 V v prípade metódy Blue Angel.

[12] Zahŕňa úvodné kazety; Výťažnosť: 500 čiernobielych strán. Priemerná výťažnosť na 1 000 strán na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[13] Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.