Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M438n

#8AF43A

Spoľahnite sa na legendárny výkon a spoľahlivosť spoločnosti HP za priaznivú cenu.

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M438n

#8AF43A

Spoľahnite sa na legendárny výkon a spoľahlivosť spoločnosti HP za priaznivú cenu.

Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Prekonajte očakávania kancelárskych tlačiarní rýchlosťou, kvalitou a efektivitou kancelárskych tlačiarní HP LaserJet.

Ideálna pre pracovné skupiny do 5 osôb, ktoré tlačia max. 2 000 strán za mesiac a potrebujú cenovo dostupný výkon a spoľahlivosť od spoločnosti HP.

Funkcie

S vysokorýchlostnou tlačou, kapacitou 100 hárkov a tonerom a valcom s vysokou výťažnosťou. Spoľahnite sa na spoľahlivé kancelárske tlačiarne HP LaserJet, ktoré splnia vaše náročné požiadavky na tlač.

Spoľahlivý tlačový systém pre modernú kanceláriu, podporné úlohy a administratívne procesy, ktoré udržia tím v pohybe.

Tlačový systém s množstvom funkcií, ktorý bude hodnotným prínosom pre vašu spoločnosti po nasledujúce roky.

Špecifikácie

Funkcie
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá vytlačená čiernobiela strana (formát A4, režim spánku)
Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Prvá kópia
Prvá kópia (spánok)
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Technológia tlače

[1] Nie sú podporované všetky funkcie aplikácie HP Web Jetadmin. Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na bezplatné stiahnutie zo stránky http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[1] Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.

[2] V záujme optimálneho výkonu zariadenia, ktorý vychádza z rôznych faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebného materiálu a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej lehoty, spoločnosť HP odporúča neprekračovať uvedený počet vytlačených strán za mesiac.

[3] Windows 7 alebo novší.

[4] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnoty spotreby energie sú zvyčajne založené na meraní zariadenia s napätím 230 V.

[5] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Základom hodnoty Energy Star je zvyčajne meranie napätia 230 V.

[6] Dodáva sa s jednou originálnou čiernou úvodnou tonerovou kazetou HP LaserJet (výťažnosť asi 4 000 strán) a jedným originálnym zobrazovacím valcom HP (výťažnosť asi 80 000 strán). Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od počtu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.