Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555x

#7ZU79A

Farebná tlačiareň HP strednej úrovne, triedy Enterprise, s rýchlosťou až 35 str./min[10] a najsilnejším zabezpečením[1]

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M555x

#7ZU79A

Farebná tlačiareň HP strednej úrovne, triedy Enterprise, s rýchlosťou až 35 str./min[10] a najsilnejším zabezpečením[1]

Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite:

www.hp.com/learn/ds

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Ideálne riešenie pre skupiny 5 až 15 ľudí, ktorí tlačia až 7 500 strán za mesiac a požadujú špičkové farebné prezentácie, marketingové materiály a dokumenty tlačené vysokou rýchlosťou.

Tlačiarne HP majú najsilnejšie zabezpečenie v odvetví[1], pretože neustále monitorujú a zastavujú hrozby a súčasne sa prispôsobujú novým. Iba tlačiarne HP sa dokážu automaticky samy liečiť z útokov, takže oddelenie IT nemusí zasahovať.

Pripravte pracovné skupiny na úspech bez toho, aby ste si na svoje plecia naložili viac. Pomôžte tímom uspieť a zároveň umožnite oddeleniu IT kontrolu, ktorú potrebuje na rýchlu obsluhu všetkých zariadení v podniku pomocou efektívnej tlačiarne vytvorenej na praktické používanie a správu.

Uľahčite spoluprácu a produktivitu bez prerušenia pomocou tlačiarne, ktorá podporuje súčasné pracovné postupy: rýchlo, svižne a s neustálym pripojením. Rýchlo tlačte špičkové farebné dokumenty, ktoré vaše podnikanie potrebuje, aby počas celého dňa vyzeralo profesionálne.

Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Rýchlosť farebnej tlače (ISO, A4)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Farebná tlač prvej strany (A4, rýchla)
Prvá vytlačená farebná strana (formát A4, režim spánku)
Technológie rozlíšenia tlače
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky

[1] Najpokročilejšie zabudované funkcie zabezpečenia od spoločnosti HP sú k dispozícii v zariadeniach HP Managed a Enterprise s firmvérom HP FutureSmart 4.5 alebo novším. Tvrdenie je založené na výskume spoločnosti HP, ktorý sa týkal funkcií konkurenčných tlačiarní danej triedy zverejnených v roku 2019. Iba spoločnosť HP ponúka kombináciu funkcií zabezpečenia na automatické zisťovanie, zastavenie a zotavenie sa z útokov pomocou reštartovania s vlastnou opravou, a to v súlade s pokynmi NIST SP 800-193 pre kybernetickú odolnosť zariadenia. Zoznam kompatibilných produktov nájdete na stránke http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

[2] Certifikácia tretej strany založená na požiadavkách normy ISO/IEC 15408 pre vyhodnocovanie zabezpečenia informačných technológií Common Criteria podľa stavu v máji 2019. Certifikácia platí pre zariadenia HP Enterprise a Managed s firmvérom HP FutureSmart 4.5.1 alebo novším. Ďalšie informácie: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

[3] Niektoré funkcie sprístupnené prostredníctvom budúcich inovácií firmvéru HP FutureSmart nemusia byť dostupné v starších zariadeniach, napríklad ak fyzické vlastnosti produktu obmedzujú funkčnosť novej funkcie.

[4] Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[5] Mobilné zariadenie musí byť pred tlačou pripojené priamo k signálu podporovaného multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne s funkciou Wi-Fi Direct®. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[6] V závislosti od nastavenia v danej krajine.

[7] Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/roam.

[8] Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.

[9] Dostupnosť programu je rôzna. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.

[10] Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

[11] Na použitie modulu HP Trusted Platform Module sa môže vyžadovať inovácia firmvéru.

[12] Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 bez prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[1] Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

[3] Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si môže zakúpiť príslušenstvo HP JetDirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač alebo RadBeacon USB. Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/roam.

[4] Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).

[5] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke http://www.epeat.net.

[6] Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnota Blue Angel je zvyčajne založená na meraní zariadenia s napätím 230 V.

[7] Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/toneryield. Dodávané kazety pre HP Color LaserJet Enterprise M555 môžu mať vyššiu výťažnosť, než je uvedené pre tlačiarne vyrobené pred rokom 2021.

[8] Merané testom výkonnosti funkcií podľa normy ISO/IEC 24734 bez prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a obsahu dokumentu.