Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M806x+

#CZ245A

Zjednodušte A3 tlač vďaka mimoriadne veľkej vstupnej kapacite a všestranným možnostiam manipulácie s papierom.

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M806x+

#CZ245A

Zjednodušte A3 tlač vďaka mimoriadne veľkej vstupnej kapacite a všestranným možnostiam manipulácie s papierom.

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Táto tlačiareň A3 HP LaserJet zvláda veľké tlačové úlohy rýchlo, s mimoriadne veľkou vstupnou kapacitou a všestrannými možnosťami manipulácie s papierom. Jednoduchá tlač z mobilných zariadení s priamou bezdrôtovou tlačou[1] a technológiou tlače dotykom (touch-to-print)[2]. Jednoduchá možnosť modernizácie ochráni vaše investície.

Ideálne na zvýšenie produktivity a efektivity v rámci celého podnikania. Umožnite svojim tímom rýchlo zvládnuť aj tie najväčšie tlačové úlohy so špičkovou A3 tlačiarňou HP – a tlačte aj na cestách. Vaša investícia je v bezpečí vďaka jednoduchým inováciám.

Špecifikácie

Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)
Technológie rozlíšenia tlače
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem stránky
Rýchlosť procesora
Jazyky tlače
Obrazovka

[1] Funkcia bezdrôtovej priamej tlače sa dá k tlačiarňam radu HP LaserJet Enterprise M806dn a M806x+ CZ245A dokúpiť. Mobilné zariadenie môže vyžadovať aplikáciu alebo ovládač. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od tlačiarne. Viac informácií nájdete na stránke hp.com/go/wirelessprinting.

[2] Možnosť tlače na dotyk sa dá k multifunkčným tlačiarňam radu HP LaserJet Enterprise M806dn a M806x+ CZ245A dokúpiť. Mobilné zariadenie musí podporovať tlač s funkciou NFC (Near Field Communications).

[3] Maximálna kapacita papiera 4600 listov je štandardom pre tlačiarne radu HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A a je dostupná pre model HP LaserJet Enterprise M806dn s voliteľným vysokokapacitným vstupným zásobníkom na 3500 listov.

[4] Zošívačka/stohovač s 2 zásobníkmi, zošívačka/stohovač/príslušenstvo na vytváranie dier a tvorbu brožúr s 2 zásobníkmi sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. Je možné zakúpiť samostatne.

[5] Univerzálny tlačový ovládač HP je zadarmo a je možné ho prevziať na adrese hp.com/go/upd.

[6] Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese hp.com/go/webjetadmin.

[7] Centrum zabezpečenia pre HP Imaging and Printing je potrebné zakúpiť samostatne.

[8] Funkcia HP Instant-on Security je súčasťou Centra zabezpečenia pre HP Imaging and Printing, ktoré je potrebné zakúpiť samostatne.

[9] Výkonný pevný disk HP so zabezpečením nie je dostupný pre model LaserJet Enterprise M806dn a nie je ho možné zakúpiť samostatne.

[10] Pri miestnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie aj tlačiareň v rovnakej sieti alebo aby bolo mobilné zariadenie priamo bezdrôtovo pripojené k tlačiarni. Výkonnosť bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP pripojenej na web. Taktiež sa môže vyžadovať aplikácia alebo softvér a registrácia konta HP ePrint. Bezdrôtové širokopásmové mobilné pripojenie vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Podrobné informácie nájdete na stránke www.hp.com/go/mobileprinting.

[11] Podporuje OS X® Lion, OS X Mountain Lion a nasledovné zariadenia so systémom iOS 4.2 alebo novším: iPad® (všetky modely), iPhone® (3GS alebo novšie) a iPod touch® (tretej generácie alebo novšie). Funguje s tlačiarňami s podporou technológie HP AirPrint. Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne do tej istej siete ako je pripojené zariadenie so systémom OS X alebo iOS. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple® Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách. AirPrint™ a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.

[12] Zariadenie v súlade s emisnými požiadavkami FCC triedy A spĺňa menej prísne úrovne emisií, povolené FCC na prevádzku produktu v komerčnom prostredí. Zariadenie FCC triedy A nemôže byť označené na používanie v rezidenčnom prostredí a takéto zariadenie FCC triedy A by sa nemalo kupovať na používanie v rezidenčnom prostredí kvôli zvýšenému riziku rušenia rádiových komunikácií.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

[13] Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.

[14] V porovnaní so žiarivkami.

[15] Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni podporujúcej službu HP ePrint. Tlačiareň vyžaduje registráciu konta v službe ePrint. Môže sa vyžadovať aplikácia alebo softvér. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[16] Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k bezdrôtovej sieti tlačiarne podporujúcej bezdrôtovú priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v tlačiarni.

[17] Univerzálny doplnok pre zariadenia je k dispozícii s aplikáciou HP Web Jetadmin 10.3 SR4 alebo novšou. Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a možno ju stiahnuť na stránke http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[18] Univerzálny tlačový ovládač HP je bezplatný a možno ho stiahnuť na stránke http://www.hp.com/go/upd.

[1] Funkcia automatického zapnutia/vypnutia HP závisí od tlačiarne a nastavení; môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.