Predstavujeme tlačiarne HP Smart Tank

Maximálna sloboda tlače

Predstavujeme tlačiarne HP Smart Tank

Maximálna sloboda tlače

Preskúmajte funkcie nového radu HP Smart Tank.

Veľkoobjemová farebná tlač za mimoriadne nízke náklady na stranu od svetové #1 v predaji tlačiarní.1

PREHRAŤ VIDEO

Vyberte si tú správnu tlačiareň HP Smart Tank pre svoju firmu.

1. Na základe celosvetového štvrťročného sledovania periférnych tlačových zariadení spoločnosťou IDC (Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®), 4. štvrťrok 2018, týkajúceho sa dodávok všetkých tlačových zariadení (atramentových tlačiarní, laserových tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení vrátane produkčných zariadení).

2. Na základe spotreby 200 strán mesačne. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Priemerná hodnota vychádza z normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metódy HP a metódy nepretržitej tlače. Časť atramentu z pribalených náplní sa spotrebuje pri spustení tlačiarne. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Priemerná výťažnosť čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) na náplň. Každá z dvoch čiernych náplní 32XL (EMEA DM) GT53XL (LAR) v balení vytlačí 6 000 testovacích strán. Výsledky sú založené na metodológii nepretržitej tlače testovacích strán ISO/IEC 24712 od spoločnosti HP. Nie sú založené na postupe testovania ISO/IEC 24711. Na tlač 8 000 farebných testovacích strán sa môže vyžadovať ďalšia čierna atramentová náplň. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od pokrytia tlačených strán a ďalších faktorov. Časť atramentu z pribalených náplní sa spotrebuje pri spustení tlačiarne. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na adrese: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Najlepšia kvalita tlače na obyčajný papier a kvalita tlače fotografií v danej triede použitím atramentov OEM v porovnaní s väčšinou popredných výrobcov OEM platforiem atramentových nádržiek v CISS tlačiarňach iných ako HP v cene do 449,99 USD. Podiel na trhu podľa správy Hardcopy Peripherals Tracker za 1. štvrťrok 2019, vydanie z 1. štvrťroka 2019. Výsledky testov modelov s rovnakou platformou a rôznymi číselnými označeniami, ktoré používajú rovnaké zloženie atramentu OEM, by mali byť podobné. Tlačiarne HP Smart Tank sa v niektorých oblastiach ponúkajú pod značkou HP Smart Tank Plus. Podrobnosti sú uvedené v správe z praktického laboratórneho testovania atramentov výrobcov OEM z mája 2019, ktoré publikovala spoločnosť Buyers Lab v štúdii Keypoint Intelligence. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.keypointintelligence.com (19,5 MB).

5. Nezahŕňa prvú zostavu testovacích strán ISO. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/printerclaims.

6. Vyžaduje sa stiahnutie aplikácie HP Smart. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting.

7. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz a 5,0 GHz. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®. Podporuje obe pásma s frekvenciami 5,0 GHz a 2,4 GHz používajúc až 12 neprekrývajúcich sa kanálov v porovnaní s iba 3 neprekrývajúcimi sa kanálmi v prípade pásma s frekvenciou 2,4 GHz. Podporuje pásmo s frekvenciou 5,0 GHz (až 150 Mb/s) vs. pásmo s frekvenciou 2,4 GHz (až 72,2 Mb/s).