Používanie farebnej karty kvality tlače

Každý balík papiera HP Sprocket, HP Sprocket Select alebo HP Sprocket Plus obsahuje špeciálnu modrú alebo oranžovú kartu.

Zakázanie obsahu funkcie Reveal

Skúste vypnúť obsah funkcie Reveal pre výtlačky z tlačiarne sprocket. Vďaka našim skenovateľným výtlačkom odhalíte zábavné možnosti rozšírenej reality. Preto na každý výtlačok pridávame ďalšiu vrstvu informácií, ktorú môže váš telefón pri skenovaní „prečítať“. Táto funkcia dokáže zmeniť vzhľad vašich výtlačkov. Ak chcete zmeniť spôsob, akým pracujete s výtlačkami z tlačiarne sprocket, skúste ju zapnúť a vypnúť. Ťuknite na hlavnú ponuku, potom na položky sprocket a Nastavenia aplikácie. Zapnite alebo vypnite možnosť Povoliť Reveal pre výtlačky.

ÚPRAVA FOTIEK

Na úpravu farieb, jasu, kontrastu a ďalších vlastností výtlačkov môžete použiť funkcie na vykonávanie úprav v aplikácii sprocket. Ak chcete vylepšiť obrázky jediným ťuknutím, môžete tiež použiť funkciu Autofix.

POUŽÍVANIE PAPIERA HP

Používajte originálny fotopapier HP Sprocket, HP Sprocket Plus alebo HP Sprocket Studio Ink & Photo Paper (zodpovedajúci vášmu modelu tlačiarne).

VYCHLADNUTIE

Samolepkový fotopapier navrhnutý pre tlačiarne HP Sprocket Select a HP Sprocket Plus.

Podpora pre tlačiarne HP Sprocket