Tlačiarne

Teraz s technológiou HP ePrint. Tlačte odkiaľkoľvek, kedykoľvek - bezdrôtovo.

Hľadat

Jednoúčelové a multifunkčné tlačiarne

Zobrazenia:
 -   z   položiek
 -   z   položiek
  • Obrázok produktu sa môže líšiť od reality.
  • Prosím, skontrolujte špecifikácie výrobku v časti Dátový doklad/Dokumenty. Ak je výrobok v súlade s normou EN 55022, trieda A, použitie výrobku v obytných oblastiach môže spôsobiť (pri nepriaznivých podmienkach) rušenie televízneho/rádiového signálu.

    Spoločnosť HP sa zaväzuje k poskytovaniu informácií svojim zákazníkom o chemických látkach v našich produktoch, tak ako je to nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s právnymi požiadavkami, ako je napr. REACH (Nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady). Správu s informáciami o chemických látkach v tomto produkte nájdete na lokalite: www.hp.com/go/reach.