KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE VŠETKY FÁZY ŽIVOTNÉHO CYKLU

Kompletné portfólio našich služieb pokrýva každú fázu životného cyklu zariadenia, a to v prípade zariadení HP, ako aj zariadení iných značiek. HP alebo autorizovaní partneri služby HP DaaS vám dokážu prispôsobiť služby na mieru podľa vašich špecifických požiadaviek vrátane služby Break/Fix Care Pack.

Zariadenia

• Komerčné notebooky, počítače, pracovné stanice, zariadenia maloobchodných pokladničných systémov HP6

Podpora hardvéru

• Odozva u zákazníka v nasledujúci pracovný deň

Proaktívna správa poskytovaná pomocou nástroja HP TechPulse

• Nasadenie s viacerými dodávateľmi, s viacerými operačnými systémami a začlenenie služieb7
• Inventár hardvéru, softvéru a systému BIOS
• Incidenty a hlásenia zariadení a operačného systému
• Hlásenia využitia zariadení a softvéru
• Prediktívne analýzy pre zariadenia so systémom Windows, AndroidTM19 a Mac
• Správa kompatibility hardvéru so systémom Windows 10
• Spravovanie hlásení o incidentoch

Všetky funkcie plánu Standard, plus:

Proaktívna správa poskytovaná pomocou služby HP TechPulse

• Incidenty a hlásenia zabezpečenia

Podpora hardvéru

• Ochrana pred náhodným poškodením6
• Ponechanie poškodených médií

Proaktívna správa vykonávaná odborníkmi na služby HP

• Služba jednotnej správy koncových bodov
• Monitorovanie analýz, incidentov a zostáv
• Ochrana údajov v stratených zariadeniach
• Implementácia nastavení konfigurácie zabezpečenia a pravidiel šifrovania
• Spustenie automatickej výmeny súčastí1
• Spravovanie inovácií, opráv a pravidiel zabezpečenia operačného systému Windows
• Poskytovanie hlásení incidentov zabezpečenia zariadenia
• Riešenie problémov s pomocou na diaľku
• Poskytovanie Wi-Fi koncovým používateľom bezpečným spôsobom
• Vytvorenie a spravovanie pravidiel informácií systému Windows
• Poskytovanie konzistentných procesov a pravidiel v systémoch Windows, iOS, AndroidTM a macOS

Všetky funkcie plánu Enhanced, plus:

Proaktívna správa poskytovaná pomocou služby HP TechPulse

• Incidenty a hlásenia zabezpečenia

Proaktívna správa vykonávaná odborníkmi na služby HP

• Štvrťročné kontroly so zákazníkmi
• Nasadenie aplikácií alebo katalógy aplikácií do zariadení s viacerými operačnými systémami
• Implementácia pravidiel zoznamov povolených a zakázaných mobilných aplikácií

HĹBKOVÁ A PREDIKTÍVNA ANALÝZA.

Identifikujte, predvídajte a riešte problémy s analytickými nástrojmi HP TechPulse využívajúcimi strojové učenie, predkonfigurovanú logiku a kontextové dáta na poskytnutie informácií o zariadeniach, aplikáciách a používaní, ktoré vám pomôžu optimalizovať náklady na IT a IT zdroje.

OPTIMALIZUJTE NÁKLADY NA IT.

Odstráňte zložitosť nákupu jednoduchým a predvídateľným plánom, ktorý maximalizuje vaše výdavky, peňažné toky a cykly inovácie. Využite aj ďalšie služby životného cyklu podľa svojich potrieb.

PLÁN HP DAAS PRE APPLE

Moderný a jednoduchý spôsob, ako vyhľadať, podporovať a spravovať zariadenia Apple vo vašej organizácii.

PLÁN HP DAAS PRE APPLE

Moderný a jednoduchý spôsob, ako vyhľadať, podporovať a spravovať zariadenia Apple vo vašej organizácii.

Zariadenia
 • ● Apple iPhone®, iPad®, počítače Mac a príslušenstvo (ďalšie produkty Apple podľa požiadaviek, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HP14).

Hardvérová podpora
 • ● Výmena u zákazníka v nasledujúci pracovný deň pre zariadenia so systémom iOS, odozva alebo výmena u zákazníka v nasledujúci pracovný deň pre zariadenia so systémom macOS30
 • ● Výmena zariadenia13
 • ● Technická podpora pre IT zákazníka e-mailom a telefonicky

Proaktívna správa pomocou služby HP TechPulse

Jednotnú správu koncových bodov poskytujú odborníci na služby HP pomocou moderných nástrojov na správu

 • ● Prediktívne analýzy pre počítače Mac
 • ● Štvrťročné kontroly so zákazníkmi
 • ● Podpora konzistentných procesov a politík v rôznych operačných systémoch
 • ● Analýza stavu zariadení, incidenty a zostavy
 • ● Monitorovanie inventára zariadení a softvéru
 • ● Zisťovanie a zvukový alarm pri chýbajúcich zariadeniach
 • ● Použitie nastavenia konfigurácie zabezpečenia a sledovanie súladu
 • ● Ochrana dát v stratených alebo ukradnutých zariadeniach15
 • ● Implementácia nastavení šifrovania zariadení v počítačoch Mac17
 • ● Implementácia pravidiel zabezpečenia
 • ● Nasadenie aplikácií do zariadení Apple iPad, iPhone a Mac
 • ● Sledovanie licenčného súladu aplikácií
 • ● Zoznamy povolených a zakázaných mobilných aplikácií
 • ● Poskytovanie Wi-Fi bez zdieľania poverení s používateľmi
 • ● Nasadenie s minimálnym zaťažením IT pomocou programu registrácie zariadení Apple (DEP)

Služby pre všetky fázy životného cyklu
 • ● Zákazníci môžu pridať služby životného cyklu ako projektovanie a plánovanie alebo označovanie majetku, a to v jedinej zmluve

Finančné služby
 • ● Plán HP Device as a Service pre Apple zahŕňa možnosti na obdobie 2 alebo 3 rokov
 • ● Využite služby HP Financial Services16, flexibilné platobné riešenie s podmienkami nastavenými pre váš podnik, alebo môžete prísť s vlastným súkromným financovaním, financovaním zo strany partnera alebo tretej strany.

Ochrana izoláciou hrozieb v reálnom čase21

• Ochrana e-mailových príloh
• Ochrana odkazov v chate a zdieľania súborov23
• Ochrana pred phishingovými odkazmi
• Zabezpečené prehliadanie
• Ochrana sťahovania súborov
• Podpora povolenia korporátnych stránok pre IT oddelenie

Analýzy zabezpečenia a zostavy prostredníctvom služby HP TechPulse

• Stav ochrany a vynechanie podľa dĺžky času
• Zariadenia a používatelia najviac zasiahnutí zachytenými útokmi
• Hrozby podľa typu, zdroja a časového úseku

Všetky funkcie plánu SELF-MANAGED plus:

Spravované služby HP

• Analýza hrozieb bezpečnostnými expertmi24
• Podrobná analýza postupu pri likvidácii malvéru
• Vynucovanie ochrany izoláciou v koncových bodoch

Zistite, ako podľa popredných analytikov dokáže DaaS zjednodušiť obstarávanie zariadení a spravovanie IT prostredí.

Pohľad spoločnosti IDC: Model As a Service už aj pre hardvér
PDF, 195 kB

Pracovný zošit IDC – Zvažovanie modelu DaaS: Dosiahnutie maximálnych výhod položením správnych otázok
PDF, 345 kB

Služby pre všetky fázy životného cyklu HP prinášajú nové IT možnosti pre podniky na celom svete. Zistite o nich viac.

Prípadová štúdia spoločnosti Accenture
PDF, 985 kB

Video spoločnosti Siemens
VIDEO, 3:00

Video spoločnosti Accenture
VIDEO, 2:48

Zistite viac o službe HP DaaS a o tom, ako vám toto riešenie môže pomôcť uvoľniť IT, vďaka čomu sa môže viac sústrediť na ďalšie celopodnikové stratégie.

Brožúra o službe HP DaaS
PDF, 1,38 MB

Video o službe HP DaaS
VIDEO, 2:02

Demystifikácia služby DaaS
VIDEO, 2:47

Stručný prehľad riešenia DaaS
PDF, 207 kB

1. Plány služby HP DaaS a/alebo zahrnutých komponentov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo autorizovaného partnera služby HP DaaS. Ak chcete získať presné informácie týkajúce sa svojej krajiny, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti HP alebo autorizovaného partnera služby DaaS. Na služby HP sa vzťahujú platné obchodné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP Limited Warranty poskytnutou s vaším produktom HP.

2. Úplné systémové požiadavky nájdete na stránke www.hpdaas.com/requirements.

3. Jednotnú správu koncových bodov poskytujú servisní experti HP v rámci plánov HP DaaS Enhanced alebo Premium. Servisní experti poskytujú služby pomocou riešenia VMware Workspace ONE s technológiou AirWatch. Zákazníci, ktorí používajú Microsoft Intune, môžu expertov požiadať, aby na správu využívali ich existujúce licencie. Skontrolujte dostupnosť možností vo svojej krajine.

4. Služba je dostupná 9 hodín denne v čase od 8. hod. do 17. hod. miestneho času od pondelka do piatka okrem dní voľna spoločnosti HP. Nasledujúci deň po prijatí a zaznamenaní hovoru spoločnosťou HP začne autorizovaný zástupca spoločnosti HP v čase poskytovania služby s výkonom servisu hardvéru na mieste. Hovory prijaté mimo času poskytovania služby budú potvrdené v ďalší deň v čase poskytovania služby a vybavené v nasledujúci deň v čase poskytovania služby. Cestovné zóny a prípadné poplatky sa môžu v jednotlivých geografických oblastiach líšiť.

5. Podpora zariadení sa môže líšiť v závislosti od krajiny. Ochrana pred náhodným poškodením je k dispozícii len v plánoch HP DaaS Enhanced alebo Premium. Dostupnosť si overte u lokálneho zastúpenia spoločnosti HP.

6. Dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny.

7. Analýzy a zostavy systému iOS sú k dispozícii len v plánoch HP DaaS Enhanced, Premium a DaaS pre Apple.

8. Podpora zariadení sa môže líšiť v závislosti od krajiny. K dispozícii iba v plánoch HP DaaS Enhanced alebo Premium.

9. Ponuky financovania a služieb od spoločnosti Hewlett-Packard Financial Services Company a jej dcérskych spoločností a pobočiek (pod spoločným názvom HPFSC) sú dostupné v určitých krajinách a sú podmienené schválením úveru a vyhotovením štandardnej dokumentácie HPFSC. Sadzby a podmienky sú založené na úverovom ratingu zákazníka, typoch ponúk, službách a type a možnostiach zariadenia. Niektorí zákazníci nemusia mať nárok na využitie ponúk. Niektoré služby alebo ponuky nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Môžu platiť ďalšie obmedzenia. Spoločnosť HPFSC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť tento program bez predchádzajúceho upozornenia.* Dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny.

10. HP DaaS pre Apple® je k dispozícii v USA priamo od spoločnosti HP. Ďalšie produkty ako služba pre Apple sú k dispozícii od spoločnosti HP na požiadanie. Dostupnosť si overte u lokálneho zastúpenia spoločnosti HP.

11. Jednotnú správu koncových bodov poskytujú servisní experti HP pomocou riešenia VMware Workspace ONE s technológiou AirWatch. Zákazníci, ktorí používajú Microsoft Intune, môžu expertov požiadať, aby na správu využívali ich existujúce licencie. Skontrolujte dostupnosť možností vo svojej krajine.

12. Vyžaduje sa licencia ServiceNow, ktorá sa predáva samostatne, a vyžaduje sa inštalácia aplikácie HP DaaS z lokality hpdaas.com, ako aj platná licencia na softvér ServiceNow ITSM.

13. Časti hardvéru a služieb technickej podpory môže poskytovať spoločnosť Apple.

14. Systémové požiadavky nájdete na stránke www.hpdaas.com/requirements. Vyžaduje sa minimálne 1 000 zariadení.

15. Funkcia zamknutia a vymazania na diaľku vyžaduje, aby bolo zariadenie zapnuté a malo prístup na internet.

16. Ponuky financovania a služieb od spoločnosti Hewlett-Packard Financial Services Company a jej dcérskych spoločností a pobočiek (pod spoločným názvom HPFSC) sú podmienené schválením úveru a vyhotovením štandardnej dokumentácie HPFSC. Sadzby a podmienky sú založené na úverovom ratingu zákazníka, typoch ponúk, službách a type a možnostiach zariadenia. Niektorí zákazníci nemusia mať nárok na využitie ponúk. Niektoré služby alebo ponuky nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Môžu platiť ďalšie obmedzenia. Spoločnosť HPFSC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť tento program bez predchádzajúceho upozornenia.

17. Zariadenia so systémom iOS sú šifrované v rámci operačného systému. Úplné systémové požiadavky nájdete na stránke www.hpdaas.com/requirements.

18. HP DaaS pre Apple® je k dispozícii v USA priamo od spoločnosti HP a vybraných partnerov. Ďalšie produkty ako služba pre Apple sú k dispozícii prostredníctvom služby HP DaaS na požiadanie. Dostupnosť si overte u lokálneho zastúpenia spoločnosti HP.

19. Prediktívne analýzy pevných diskov a batérií zariadení s Androidom.

20. Systémové požiadavky na služby HP DaaS Proactive Security sú nasledujúce: zariadenia zákazníka od viacerých výrobcov používajúce Windows 10 vo verzii 1703 alebo novšej s minimálne 8 GB pamäte RAM a 6 GB voľného miesta na disku na nainštalovanie softvérového klienta. Služba HP DaaS Proactive Security vyžaduje technológiu HP TechPulse, ktorá je súčasťou každého plánu HP DaaS alebo HP DaaS Proactive Management. V prípade plánu HP DaaS Proactive Security Enhanced sa vyžaduje, aby zákazníci využívali plán Enhanced, Premium HP DaaS alebo HP DaaS Proactive Management.

21. Súčasťou služby HP DaaS Proactive Security Service je technológia HP Sure Click Advanced, ktorá vyžaduje Windows 10. Podporované sú prehliadače Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ a Chromium™. Medzi podporované prílohy patria súbory balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a súbory PDF. Vyžaduje sa inštalácia balíkov Microsoft Office alebo Adobe® Acrobat.

22. Servisní experti sú výhradne súčasťou plánu Proactive Security Enhanced.

23. Medzi podporované aplikácie na chatovanie patria Skype a Skype for Business.

24. Servisní experti sú výhradne súčasťou plánu Proactive Security Enhanced.

25. Službu HP DaaS Proactive Security Service je možné zakúpiť samostatne pre zariadenia so systémom Windows 10 bez ohľadu na výrobcu. Ďalšie systémové požiadavky nájdete na stránke www.hpdaas.com/requirements. Služba HP DaaS Proactive Security vyžaduje technológiu HP TechPulse, ktorá je súčasťou každého plánu HP DaaS alebo HP DaaS Proactive Management. Experti na zabezpečenie sú výhradne súčasťou plánu Proactive Security Enhanced.

26. Na základe internej analýzy spoločnosti HP zameranej na zabezpečenie izoláciou, ktoré ponúkajú spravované služby a SaaS vrátane nasadenia a konfigurácie, zabezpečovania súladu a analýzy malvérových hrozieb. Najpokrokovejšia na základe izolácie virtuálneho zariadenia vynútenej hardvérom s izoláciou individuálnych okien prehliadača a aplikácií k marcu 2019.

27. Systémové požiadavky HP DaaS Proactive Security sú nasledujúce: zariadenia zákazníka od viacerých výrobcov používajúce Windows 10 vo verzii 1703 alebo novšej s minimálne 8 GB pamäte RAM a 6 GB voľného miesta na disku na nainštalovanie softvérového klienta. HP DaaS Proactive Security vyžaduje technológiu HP TechPulse, ktorá je súčasťou každého plánu HP DaaS alebo HP DaaS Proactive Management. V prípade plánu HP DaaS Proactive Security Enhanced sa vyžaduje, aby zákazníci využívali plán Enhanced, Premium HP DaaS alebo HP DaaS Proactive Management.

28. Službu bude čiastočne alebo úplne poskytovať AppleCare for Enterprise® spoločnosti Apple. Ďalšie informácie o službe nájdete na stránke https://www.apple.com/support/enterprise.

29. Vyžaduje sa plán Enhanced, Premium HP DaaS alebo HP DaaS Proactive Management.

* Ďalšie informácie vám poskytnú miestni obchodní zástupcovia.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. iPod je určený len na kopírovanie v súlade so zákonom alebo autorizované vlastníkmi práv. Nekradnite hudbu.

Apple iPad®, iPhone®, iPod® a Mac® sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.